Murar – Tips innan du ska bygga en mur

Vacker mur och pelare

En mur runt trädgård eller som avskiljare mellan två angränsande ytor är en stabil konstruktion som håller i längden. En mur är också ett gott stöd åt jordmassor i kuperade trädgårdar och fungerar väl som skydd för vind vid uteplatser.

Olika typer av murar

Det finns generellt sett två stycken typer av murar: kallmuren och bruksmuren. Kallmuren är lagd helt utan något bindemedel, medan bruksmuren är murad. Den lagda muren har en viss lutning, särskilt om den är fristående för att ge stadga åt konstruktionen.

De är också lagda med större stenar längre ner och mindre stenar högre upp. En kallmur är oftast lagd med natursten. Bruksmurar kan bestå av natursten, betongsten eller tegel. Ofta läggs en vacker toppsten på muren för att ge ett snyggt avslut.

Underhålla en mur

När en mur väl är färdig är den i princip underhållsfri, men inte helt och hållet. Smuts, alger och ogräs tar gärna överhanden om muren lämnas vind för våg. Det går att tvätta den försiktigt med vatten och ett väl avpassat tvättmedel för att få bort alger och smutsbeläggningar.

Det går att använda sig av en högtryckstvätt. Om ogräs tar rot i muren är det viktigt att ta bort ogräset på en gång.

Utsmyckningar

Tegelstensmurar är ofta vackra som de är, men de kan också putsas för att ge en lite mer exotisk och mjuk karaktär åt muren. En bruksmur blir vacker med en toppsten eller med ett litet tak av tegelpannor.

Det ger också skydd åt själva muren, mot fukt och väta. I en lagd mur finns det plats och möjlighet för tåliga växter att frodas. De ger en vacker utsmyckning åt muren.

De kan vara fint med marktäckande växter. Tänk bara på att växterna behöver vara lämpliga för en torftig och näringsfattig miljö.

Viktigt med underarbetet

Det är svårt och tungt att bygga en mur, inte minst om muren ska bli stabil och hållbar. En av de viktigare delarna i ett murbygge är underarbetet. Muren består inte enbart av den del som syns, utan ska vara nedgrävd och stå på ett väl dränerat och hårdpackat material för att hålla sig stabil.

En bruksmur behöver ha ett fundament som står på frostfri mark för att rörelsen i marken inte ska ge sättningar. Ett dräneringsrör ser till att vatten leds ifrån muren. Med en gjuten sula i botten blir muren extra stabil.

Tänk på

En mur är i princip alltid bygglovspliktig. Kontakta kommunen inför byggnationen. Det kan vara lämpligt att anlita en fackman både inför byggnationen och för själva arbetet. Arbetskostnaden för murarbeten ger inte rätt till rot-avdrag.

Relaterade artiklar

Se alla husgrund & markartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se