You dont have javascript enabled! Please enable it! Sandlåda - Bygg en egen sandlåda till barnens lekplats | dinbyggare.se

Bygg en egen sandlåda till barnens lekplats

Nybyggd sandlåda i trädgård

Oavsett om det finns en offentlig lekplats i närheten av huset eller inte, är det roligt för små barn med en sandlåda på tomten. Det finns färdiga sandlådor av mindre format att köpa bl.a. i byggvaruhusen, men det är enkelt att istället bygga en själv. Då kan du också göra en något annorlunda modell, eller enbart en större låda.

Gör du sandlådan efter våra anvisningar timrar du hela lådan och slipper därmed risken med utkrypande spikhuvuden. Det finns många sätt att göra en sandlåda på. Har du gott om utrymme och en inte alltför välansad trädgård är det enklaste en rejäl sandhög. Vill du markera gränsen för sandleken är det dock bättre med en inte alltför liten sandlåda.

Sandlådan är knuttimrad som vi bygger med gör det själv och steg för steg instruktioner . Med denna teknik slipper du foga med spik som faktiskt efter ett tag kan krypa ut en bit och bli till en olycksrisk för barnen. De skruvar som du fäster bord och bänkar med bör vara förzinkade så att de inte rostar. Du kan eventuellt försänka skruvhålen något för att undvika att tröja, vantar eller dylikt hakar fast. Sandlådans storlek beror på hur många som ska kunna leka samtidigt, men också på hur stort utrymme av trädgården den får ta. Det är viktigt att det finns ett visst lekutrymme även utanför lådan. Du måste räkna med att mycket av sanden kommer att finnas där, men också att barnen sitter utanför sittbrädan med sandsaker, bilar etc. Sandlådan bör därför inte heller ställas för nära en plantering du är mycket rädd om.

När du väljer sandlådans plats finns det också andra saker att ta hänsyn till. Barn under tre år är som regel mycket sällskapssjuka. Lådan kommer alltså att stå oanvänd om du placerar den alltför långt från t ex altanen, där du själv ofta är. Om det är möjligt bör du även se till att man kan hålla viss uppsikt över leken från något fönster inifrån huset.

När barnen blir lite större leker de gärna affär eller andra roll-lekar. Bordet och bänken inspirerar även till sådana lekformer. Vill du inte utrusta lådan med bänk och bord avslutar du bägge kortsidorna på samma sätt – utan den femte hela kortsidesbrädan. Måtten till sandlådan är alltså mycket individuella, men arbetssättet är ändå detsamma. När vi gjorde sidorna till bordet använde vi smygvinkeln och kapade ena änden snett inåt. På det sättet fick vi ett lagom avstånd mellan bänk och bord. Väljer du att kapa bordets sidobrädor i rät vinkel bör du ta hänsyn till detta när du monterar sittbrädan.

När du gör byggsatsen till sandlådan är det viktigt att alla urtag kommer exakt lika och med samma bredd och djup på samtliga brädor. Använd strykmått och vinkelhake vid mätning och markering och ta god tid på dig när du gör urtagen, så blir resultatet säkert bra. Om inte sandlådan ska stå på ett helt fritt läge kan du, som vi gjorde, montera den och sedan lyfta den på plats. Även om virket är impregnerat bör du olja in träet innan lådan börjar användas. Om du sedan underhåller den varje vår och höst håller den länge och du slipper fula sprickbildningar i träet.

Det här behöver du när du ska bygga en sandlåda:

Verktyg:
Tumstock (1) Penna (2) Spade med spetsigt skär (3) Fogsvans (4) Vinkelhake (5) Strykmått (6) Stämjärn (7) Hammare (8) Hyvel eller fil (9) Smygvinkel (10) Skruvmejsel (11) Borrmaskin med skruvförsänkare. (12) Pensel (13)

Material:
Tryckimpregnerat virke Till stommen: virkesdimension 45×95 mm. Till bord, bänk och sittkant: virkesdimension 45×145 mm, Träskruv, Snöre, Pinnar till utmätning, Förzinkad träskruv 3″ 12, 5,5 mm, Träolja, Grus.

Material som du behöver om du ska tillverka en egen sandlådaTill sandlådan i bildsviten behöver du 6 brädor med långsidans mått 2200 mm med 4 urtag i varje bräda och 5 brädor med kortsidans mått 1100 mm. Vidare behöver du 4 brädor kluvna på längden med 2 urtag på ena långsidan och med kortsidans längdmått 1100 mm.

Till bordskanten behövs 4 korta brädor med 2 urtag i ena kortsidan, den nedersta brädan 500 mm, den översta 450 mm. Till sittkanten: 2 längsgående brädor, 1360 mm, 1 tvärgående bräda, 980 mm. Höjd upp till underkanten på sittkanten 285 mm. Höjd upp till underkanten på bordet 425 mm (inklusive halvbräda).


Gör det själv instruktioner – Förarbete

Mäter ut placering av sandlådan
1.Bestäm var sandlådan ska placeras och mät hur stor plats den får ta. Ta hänsyn till rabatter, altan etc.

Markera placering med pinnar och snöre
2.Markera den yta som ska grävas ur 1,4 med pinnar och snöre. Kontrollera att samtliga mått stämmer.

Gräv ur för sandlådan
3.Använd en spade med rakt skär och gräv ur för sandlådan. Allt gräs ska bort med rötterna.

Använder vinkelhake för rak sågning
4.Mät, markera och såga till sex brädor till lådans långsidor. För helt rak såglinje använder du vinkelhake.

Markerar urtag med vinkelhake och penna
5.Mät från brädans ytterkant och 80 mm in. Markera för urtagens placering med vinkelhake och penna.

Mäter brädans tjocklek
6.Mät brädans tjocklek och överför sedan detta mått för att få bredden på urtaget.

Gör markering med strykmått
7.Ställ in strykmåttet på 1/4 av brädans tjocklek. Gör därefter en markering för urtagets djup.

Sågar markeringar med fogsvans
8.Spänn fast brädan på högkant i arbetsbord eller dylikt och såga flera spår mellan markeringarna. Använd fogsvans.

Värt att veta

Sand till sandlådan köper du billigast och bäst genom ett sandtag. De största sandkornen bör inte vara större än 0,5 mm. För extra fin leksand kan du även blanda i riktigt finkornig havssand. Riktigt solvarma dagar torkar sanden snabbt. Sanden blir dock formbar igen om du vattnar den med vattenkanna och stril.

Hugger ur urtag med stämjärn
9.När spåren är gjorda är det betydligt enklare att komma till och med hjälp av stämjärn och hammare hugga loss för urtaget.

Gör urtag på samtliga brädor
10.Varje bräda ska ha fyra likadana urtag. Var mycket noga med mätningen och överför exakt samma mått. Gör därefter urtagen.

Rundar av hörn med hyvel
11.Det bör inte finnas några vassa kanter att riva sig på. Se därför till att runda alla hörn och kanter med hyvel eller fil.

Gör urtag för brädor på kortsida
12.Mät upp och såga till fem brädor till kortsidorna. Därefter gör du urtag efter samma mått och anvisningar som förut.

Mäter urtag för sandlådans kortsida
13.Du behöver också tre brädor med halv bredd och samma längd som kortsidan. Börja med att göra två urtag på brädans ena sida.

Sågar med klyvsåg
14.Markera klyvlinjen med penna och tumstock. Om du försöker såga helt rakt med klyvsågen kommer du att få virke till två halvor.

Montering

Lägger ut kortsida och långsidor
1.Lägg ut två “halva” kortsidor med urtagen uppåt. Lägg därefter de första långsidorna på plats i urtagen.

Timrar upp sandlådans sidor
2.Ramen till sandlådan står nu plant. Timra upp sandlådan med kortsida, därefter långsida, osv. till rätt höjd.

Avslutar med ena kortsidan
3.Avsluta den ena kortsidan med en halvbräda. Kortsidan med bord ska ha ytterligare en “hel” bräda.

Bord och sits

Kapa bordssidorna snett med smygvinkel
1.Höjd och bredd fås med fyra kortare brädor med två urtag i ena änden. Kapa bordssidorna snett med smygvinkel.

Knackar ner knutar
2.Lägg de längre bitarna på plats mot lådans långsidor. Kärvar knutarna så knacka försiktigt ner dem med hammaren.

Sätter sista kortsidan
3.Sätt den sista “hela” kortsidan på plats. Använd hammaren om det är svårt att få urtagen att gå ner helt i varandra.

vänder rätt sida upp så att den kapade kanten går snett inåt
4.Lägg nästa bit av bordssidan på plats. Se till att du vänder rätt sida upp så att den kapade kanten går snett inåt.

Se till att alla urtagen ligger helt ner i varandra
5.Även denna kortsida ska avslutas med en “halv” kortsida. Se till att alla urtagen ligger helt ner i varandra.

Förborra innan du skruvar med förzinkad skruv
6.Ta lådans yttre breddmått, mät och såga till brädor. Förborra ev innan du skruvar med förzinkad skruv.

Såga två brädor och skruva fast med förzinkad skruv
7.Såga ytterligare två brädor, med samma mått som förut, till sitsen. Även dessa skruvas fast med förzinkad skruv.

Sittkant

En bra sandlåda bör ha sittkant hela vägen runt om
1.En bra sandlåda bör ha sittkant hela vägen runt om. Mät från sittbänken ytterkant till knutkanten. Såga till två brädor med detta mått.

Fasa kanter med fil eller hyvel. Förborra och skruva
2.Fasa alla kanter och hörn på brädorna som förut – med hyvel eller fil. Lägg dem därefter på plats på lådkantens långsidor. Förborra och skruva.

Mät noga med tumstock så att brädan passar
3.Kortsidans sittkant är lika med det inre måttet mellan långsidornas sittkanter. Mät noga med tumstocken. Brädan ska passa exakt.

Såga och runda av kanter och hörn
4.Såga till brädan och runda alla kanter och hörn även på denna bräda. Skruva därefter fast den på samma sätt som förut.

Efterarbete

Ställ sandlådan på plats och olja in den med träoljaStäll sandlådan på plats i den uppgrävda gropen och fyll den med finkornig sand. Olja till sist in hela sandlådan med träolja.

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se