Vedeldat bastuaggregat – Klassisk känsla med bastuugn

Vedeldat bastuaggregat i bastu

Med vedeldat bastuaggregat eller bastuugn som det även kallas ges den där unika bastukänslan. Det sprakar om veden, flammorna bildar ett vackert sken, och värmen sprids både inne i själ och i rum.

Moderna, vedeldade bastuaggregat är effektiva, bränslesnåla och lättskötta. De kräver däremot fortfarande en hel del engagemang för att värmen ska bli bra i bastun. Men är du beredd att offra lite tid på hemtrevnad, kan en vedeldad bastuugn vara alternativet för dig.

Vedeldat bastuaggregat kräver säker installation

För dig som vill ha vedeldat bastuaggregat krävs det lite extra. Det gäller både vid installation och vid eldningen. Det här bör du tänka på krävs för att installera och bruka bastuaggregatet:

– Skorstensinstallation krävs. Den måste godkännas av behörig person. Det finns färdiga paket byggsatser att köpa hos de flesta försäljare av aggregaten. Läs gärna mer om skorstenar till bastuugnar här.

– Ett vedeldat bastuaggregat behöver installeras på ett eldsäkert sätt. Rätt avstånd till väggen och en golvskyddsplåt är ett måste, om inte värmeskydd sätts upp. Det krävs även tillräcklig takhöjd. Uppfylls inte takhöjden ska en skyddsplåt i taket sättas upp. Följ monteringsanvisningarna så blir det rätt.

– Du behöver börja elda i tid för att hinna med bastubadet innan kvällen tar slut.

– Veden bärs inte in av sig självt, och behöver sitt utrymme.

– Aska som bärs ut och ved som bärs in smutsar ner.

Priset för själva bastuugnen motsvarar ungefär priset för ett elaggregat. Sedan behöver installation, skorsten och eventuell strålskyddsmantel läggas till kostnaden. Det gör att det blir dyrare att installera än ett elaggregat.

Vedeldat bastuaggregat med skorsten

Tips!

Se till att stenmagasinet är rymligt. Ju fler stenar, desto bättre bunkrar eldstaden värme, och värmen känns enligt många badare mjukare och behagligare.

Tillbehör som ger mervärde

– En bastuugn med vattentank är obetydligt dyrare, och ger mervärde på flera sätt. Vattnet håller och fördelar värme i rummet. Vattnet kan också användas för enklare tvätt eller för att hällas på stenarna. Tänk bara på att vattentanken måste vara fylld när ugnen används för att inte gå sönder, och om bastuugnen placeras i en bastu där det kan bli köldgrader behöver vattentanken tömmas efter användning. För vissa modeller kan en vattengryta köpas till separat.

– För vedeldade aggregat kan en golv- och takskyddsplåt samt eventuellt skyddsmantel behövas för att inte riskera brand.

– Glaslucka så att lågorna syns gör bastubadet till en estetisk upplevelse. Idag är de flesta bastuugnar utrustade med detta.

Andra har också läst

Se alla bastuartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se