Skjutdörrar – Praktisk och säker dörr till altanen

Skjutdörr till altan

Med en skjutdörr som altandörr, är det lätt att släppa in sommarens värme och friska luft. En skjutdörr kan öppnas exakt så mycket som önskas, utan att den någonsin är i vägen. Det ger rymd och luft åt de utrymmen som gränsar till altanen.

Många skjutdörrar ämnade som altandörrar är tillverkade helt i glas. Men det går också att få en modell som efterliknar en sedvanlig ytterdörr, men med skjutdörrsfunktion. Dessa är ofta något stabilare i sin konstruktion än en vanlig traditionell ytterdörr och därför något säkrare.

Valt skjutdörr med kornisch

Skjutdörr med kornisch eller pocketarm?

När en skjutdörr trycks åt sidan måste den ta vägen någonstans. Antingen glider den utmed väggen eller så “försvinner” dörren in i väggen.

Skjutdörr med kornisch
När skjutdörren löper utmed väggen kallas det för en skjutdörr med kornisch. En sådan lösning har sina för- och nackdelar.

– Fördelen är att en sådan dörr lätt kan installeras i en redan existerande vägg, och ersätter enkelt den gamla altandörren.

– Nackdelen är att den del av väggen som upptas av dörren i öppet läge också måste hållas fri.

Skjutdörr med pocketarm
När dörren istället försvinner i själva väggen, kallas det för att dörren har en pocketarm. För den som söker rymd och ljus, är det den ultimata lösningen.

Däremot krävs en större insats av den som monterar dörren för att installera pocketkarmen. Dessutom blir det hål inuti väggen, vilket påverkar väggens isoleringsförmåga.

Ännu en variant är att ha en skjutdörr i glas, som är en del av en hel glasvägg eller ett större glasparti. Denna dörr skjuts ofta mot glaspartiet bredvid dörren till, och blir på så sätt helt osynlig.

En sådan lösning ger extra mycket rymd till rummet, och upplöser nästan skillnaden mellan ute och inne – sommar såsom vinter.

Valt skjutdörr som altandörr

Skjutdörrar och säkerhet

En skjutdörr är inte bara ett bra val av dörr med tanke på utrymme och rymd i rummet. Det är även ett gott val när det kommer till säkerhetsaspekten, en aspekt som är nog så viktig. Skjutdörrar erbjuder möjligheten att hålla öppet mot altan eller uterum utan att dörren slår igen av kastvindar.

Om glaspartier ingår, eller dörren är helt i glas, ska dörren vara försedd med härdat glas. Det förhindrar skador på personer om glaset mot förmodan skulle krossas.

Valt isolerade skjutdörrar

Isolering på skjutdörrar

En skjutdörr som används som in- och utgång mot uteplats eller utomhus är en svag punkt i husfasaden när det kommer till isoleringsförmågan. Isoleringsförmågan i en dörr mäts i dess u-värde. Ju lägre u-värde dörren har, desto mindre blir också värmeutsläppet.

I valet av en ny skjutdörr är det alltid klokt att kika lite extra på u-värdet, eftersom det direkt påverkar omkostnaderna för husets uppvärmning. Normalt sett har en väl isolerad dörr ett u-värde på 1,0 eller lägre.

Även karmen ska ha ett lågt u-värde för att den totala isoleringsförmågan ska vara så hög som möjligt. Är skjutdörren tillverkad i glas är det givet att dörren är tillverkad av ett högkvalitativt isolerglas.

Inbrottssäkerhet

Vad gäller inbrottssäkerhet, är det viktigt att skjutdörren är försedd med rejäla låsanordningar, så att obehöriga inte kan ta sig in. Skjutdörren i sig ska också vara robust nog att stå emot ett inbrottsförsök.

Altandörren är en vanlig ingång för tjuvar, då låsen ofta inte uppfyller de säkerhetskrav som ska ställas på en ytterdörr. Karmen är också en viktig komponent vid inbrottssäkerhet. Den ska vara rejäl och tåla angrepp.

Välja skjutdörr

Olika skjutdörrar för utebruk är anpassade efter olika behov. Vissa kan sättas i fasaden, medan andra mer är lämpade för en inglasad altan eller ett uterum. Den som är osäker på vilken dörr som passar till vad, gör alltid rätt i att fråga försäljaren eller tillverkaren om hur dörren är tänkt att sitta. Det är dessutom alltid sunt att välja kvalitet framför pris när det kommer till skjutdörrar.

Isolerförmågan, hållbarheten och stabiliteten i dörren har större betydelse för totalpriset än enbart det pris som anges vid försäljningen.

Design och utformning är givetvis också viktiga aspekter att ta hänsyn till. När dörren sedan ska installeras är det viktigt att den slutet tätt och blir stabil nog för att löpa väl i skenorna.

Vid minsta osäkerhet är det alltid klokt att anlita en professionell installatör för själva installationen av skjutdörren. Då blir arbetet också avdragsgillt enligt rotavdragsregeln.

Relaterade artiklar

Se alla dörr & portartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se