Om fönsterrutan går sönder

En fotboll på avvägar, ett oförsiktigt hammarslag eller en överraskande vindil… Ibland behövs det inte mycket för att en fönsterruta ska gå sönder. Och när det inträffar sker det alltid överraskande – för det var ju inte meningen och sällan väntat. Är olyckan framme en vanlig arbetsdag är ett sönderslaget fönster sällan någon katastrof. För att slippa betala glasmästarens resekostnad lyfter du själv av fönsterbågen, rensar den från glassplitter, lägger den i bilen och kör till glasmästaren som förhoppningsvis snabbt sätter i en ny ruta.

Men tyvärr kommer en olycka sällan ensam. Rutan kan gå sönder en kväll eller helg när glasmästeriet har stängt. Då måste du givetvis täcka det gapande fönstret på något sätt tills du kan få hjälp. Råkar det dessutom vara rejält kallt ute, blåsa, regna eller snöa är det nödvändigt att du täcker så väl att materialet verkligen håller för påfrestningarna. I annat fall får du ju in ovädret och bostaden blir snabbt utkyld.

För övrigt behöver det inte alls vara väderdramatiskt eller drastiskt på något annat sätt för att en väl fungerande täckning kan behövas. Ett trasigt fönster kan täckas på många sätt. Det första med plastfolie är det allra enklaste, men det har också två nackdelar. Dels kan plasten blåsa sönder i busväder, dels lämnar täckningen ett och annat spikhål efter sig – och det kanske du vill undvika. Det andra sättet är något omständligare, men en byggskiva blåser inte bort, särskilt inte om du har förankrat den med en bult och ett par muttrar -och när du tar bort täckningen har du varken spikhål eller hammarslag att spackla igen.

Första åtgärden om fönsterrutan går sönder

1. Ta på dig skyddshandskar.

2. Sopa upp glassplittret så att du inte trampar ner det i golv eller mattor.

3. Bryt försiktigt bort glas som sitter kvar i fönsterbågen.

4. Lägg splittret i en hink eller plåtburk.

5. Sätt upp tjock plastfolie, t.ex. en sopsäck, över fönsterbågen. Använd häftstift.

6. I regn, snö eller kyla bör du täcka fönsterbågen med exempelvis en byggskiva. Undvik stora spikhål.

7. Ring närmaste glasmästare eller förbered dig för att själv sätta in en ny ruta.

Varning!

Lägg aldrig glassplitter i en sopsäck utan att emballera det väl i t.ex. en plåtburk eller en kraftig kartong. Arbeta aldrig med glas utan skyddshandskar. Risken är stor att du skär dig eller får smått, sylvasst kross under huden.

Täck med plastfolie

Ta bort glasrester
1.Ta bort alla glasrester ur fönster-bågen. Glöm inte skyddshandskar.

Fäst plastfolie i fönsterkarmen
2.Fäst tjock plastfolie under t.ex. en list i fönsterkarmens överstycke.

Spänn fast plasten över fönstret
3.Spänn sedan folien diagonalt över fönstret så att du slipper veck.

Fäst folien längs karmsidostyckena
4.Fäst sedan folien längs de båda karm-sidostyckena med hjälp av ett antal häftstift.

Täck med byggskiva

Skaffa spån- eller träfiberskiva
1.Skaffa en spån- eller träfiberskiva som är något större än det fönster som är sönder.

Fäst med kraftig spik
2.Fäst en stadig träkloss med kraftig spik på ena skivsidans mitt. Spika fast en bräda i klossen.

Placera skivan mot fönstret
3.Placera sedan skivan mot fönstrets utsida. Håll brädan lodrätt och dra in hårt.

Tät täckning
4.Med en bult genom en bräda/klosskiva kan du få en mycket tät täckning.

Relaterade artiklar

Se alla fönsterartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se