Imma, kondens och is på fönster

imma-pa-fonster.jpg

Frostskador på fönsterrutornas utsida tycker vi är så dekorativa att många av oss till och med sprayar konstgjorda isblommor inför midvinterhe!gerna. Däremot reagerar vi mycket negativt mot imma och is som uppträder på fönstrets insida. Vi skyndar oss att torka bort fuktigheten för att snabbt upptäcka att den nästan lika snabbt kommer tillbaka. Den reaktionen är sund. Imma är små kondenserade vattendroppar, som bildas när vattenångan i luften möter kalla ytor. Det är inte ovanligt, att ett hus har besvär med imma, medan grannens, som är exakt likadant, är helt befriat.

I många fall är förklaringen enkel: det immiga huset har fler personer i hushållet, som lagar traditionell mat, som kräver långkok, som badar, duschar, tvättar och diskar ofta. Kort sagt: I imhuset bor man tätt och har vanor som orsakar kraftig luftfuktighet. I sådana fall kan du inte bli av med imman mer än på två sätt: genom att ändra levnadsvanor eller öka ventilationen.

Ytterrutans insida

Alltför ofta uppträder imman på ytterfönstrets insida. Oftast beror detta på att den fuktiga inneluften tränger in mellan rutorna och kondenseras på den kalla ytterrutan. Denna imbildning kan ha två orsaker: att den inre fönsterbågen inte är tät nog eller att ventilationen mellan uteluften och glasmellanrummet är otillräcklig. En kombination av båda är också möjlig. För att bli av med denna imma måste du täta mellan innerbågen och karmen. Sätt alltså inte tätningslister mellan karmarna och inte heller mellan ytterbåge och karm. Gör du det stoppar du ventilationen av glasmellanrummet och då immar fönstret igen av den anledningen.

Innerrutans insida

Uppträder imman på innerrutans insida beror detta sannolikt på att ventilationen mellan ytterbågen och glasmellanrummet är för stor. Det problemet blir du av med genom att täta ytterbågen.

Fuktiga fönsterbågar

Imman kan bero på fuktiga fönsterbågar. När solen hettar upp sådana bågar bildas det vattenånga. Är då ventilationen begränsad fälls ångan ut som små vattenpartiklar. Här kan orsakerna vara flera, men den vanligaste är att husfasaden suger upp vatten, som vandrar vidare till fönstersnickerierna.

Tre åtgärder brukar hjälpa:

1) Bättre ventilation mellan ytterbåge och glasmellanrum, 2) bättre fönsterbleck, som skyddar
mot regn, 3) effektivare tätning, till exempel drevning mellan karm och vägg.

En effektiv lösning för våtrum

När badrummets fönster och speglar blir immiga beror detta på att den höga fuktigheten i den varma luften fäller ut på ytor som är kallare. Denna imma försvinner ju från glasytorna efter hand
när temperaturen i badrummet sjunker och den fuktiga luften blandas upp med torr.

Är ventilationen dålig och badrummet saknar vädringsfönster stannar emellertid mycket fukt kvar i tak, på golv, väggar och inredning, trots att imman ger med sig. På sikt kan denna fuktighet orsaka direkta skador på bl.a. målning, kakelsättningar, träinredningar etc.

Med tiden resulterar den också i unken luft och allmän otrivsel. Så behöver det inte vara. Du kan lösa problemen genom att sätta en fläkt i redan befintliga imrör. Väljer du då en fläkt med tids styrning som medger efterventilation har du fått en ventilation som effektivt eliminerar instängdheten.

Det finns sådana här fläktar av insticksmodell, som inte är större än att halva fläkten ryms i imkanalen. Fläktarna, som bör vara kullagrade för att ha lång livstid och vara driftsäkra även vid låga temperaturer, kopplas till en vanlig strömbrytare. De kan ställas in för efterventilation från 5-6 minuter upp emot en timme.

En vanlig badrumsfläkt kan, paradoxalt nog, bidra till kondensbildning när den installeras i en yttervägg, där risken för kallras är stor. Är fläkten däremot utrustad med ett kallrasskydd, som öppnas och stängs automatiskt, har du en garanti för kontinuerlig luftväxling. Fläktar av det här slaget kan monteras i nästan vilka utrymmen som helst, under förutsättning att de har användbara imkanaler.

Första åtgärden

1. Tänk efter om imman är tillfällig eller ofta återkommande.
2. Är den tillfällig bör du vädra rejält för att bli av med den alltför fuktiga luften.
3. Är imman ofta återkommande bör du söka efter anledningen, som nästan alltid är ett isoleringseller ventilationsfel.
4. Kontrollera att det inte är stopp i ventilationskanalerna – särskilt de som går från torktumlare
och torkskåp.
5. Kontrollera också om du har kondens bakom större skåp och tavlor mot ytterväggarna.
Är det så kan du vara på väg att få ett mögelhus.
6. Är ditt hus nybyggt kan imman bero på stående byggfukt. Den är ett mycket allvarligt hot mot
ditt hus, varför du snarast bör ta kontakt med den byggansvarige.

BadrumsfläktSå här ser en badrumsfläkt av insticksmodell ut. Det inbyggda kallrasskyddet fungerar automatiskt.

 

 

 

 

 

Värt att veta

Vid imma på ytterrutans insida kan det för att öka ventilationen behövas borra ett par tre strumpsticksstora hål genom yttre fönsterbågen. Ventilationen mellan ytterbågen och glasmellanrummet får varken vara för kraftig eller för svag. Prova dig fram till rätt genomströmning. l ett sommarhus. som inte värms upp under vintern, kan det bli kallare inne än ute. För att undvika kondens bör sådana hus inte ha fuktspärr i väggar och tak. Isbildning på fönsterrutorna är frusen imma dubbelt besvärande.

Relaterade artiklar

Se alla fönsterartiklar »

scroll to top
Top