You dont have javascript enabled! Please enable it! Undvik imma, kondens och is på fönster | dinbyggare.se

Imma, kondens och is på fönster

Imma på fönster

Frostskador på fönsterrutornas utsida tycker vi är så dekorativa att många av oss till och med sprayar konstgjorda isblommor inför midvinterhe!gerna. Däremot reagerar vi mycket negativt mot imma och is som uppträder på fönstrets insida. Vi skyndar oss att torka bort fuktigheten för att snabbt upptäcka att den nästan lika snabbt kommer tillbaka.

Den reaktionen är sund. Imma är små kondenserade vattendroppar, som bildas när vattenångan i luften möter kalla ytor. Det är inte ovanligt, att ett hus har besvär med imma, medan grannens, som är exakt likadant, är helt befriat.

I en del fall kan förklaringen vara enkel: Det immiga huset har fler personer i hushållet, som lagar traditionell mat, som kräver långkok, som badar, duschar, tvättar och diskar ofta. Kort sagt: I imhuset bor man tätt och har vanor som orsakar kraftig luftfuktighet. I sådana fall kan du inte bli av med imman mer än på två sätt: genom att ändra levnadsvanor eller förbättra ventilationen.

Ytterrutans insida

Alltför ofta uppträder imman på ytterfönstrets insida. Oftast beror detta på att den fuktiga inneluften tränger in mellan rutorna och kondenseras på den kalla ytterrutan. Denna imbildning kan bero på två orsaker: att den inre fönsterbågen inte är tät nog eller att ventilationen mellan uteluften och glasmellanrummet är otillräcklig.

En kombination av båda är också möjlig. För att bli av med denna imma kan du försöka täta mellan innerbågen och karmen. Sätt alltså inte tätningslister mellan karmarna och inte heller mellan ytterbåge och karm. Gör du det stoppar du ventilationen av glasmellanrummet och då immar fönstret igen av den anledningen.

Innerrutans insida

Uppträder imman på innerrutans insida kan detta bero på att ventilationen mellan ytterbågen och glasmellanrummet är för stor. Det problemet blir du av med genom att täta ytterbågen.

Fuktiga fönsterbågar

Imman kan bero på fuktiga fönsterbågar. När solen hettar upp sådana bågar bildas det vattenånga. Är då ventilationen begränsad fälls ångan ut som små vattenpartiklar. Här kan orsakerna vara flera, men den vanligaste är att husfasaden suger upp vatten, som vandrar vidare till fönstersnickerierna.

Tre tips på åtgärder som kan hjälpa:

1. Bättre ventilation mellan ytterbåge och glasmellanrum, 2. bättre fönsterbleck, som skyddar mot regn, 3. effektivare tätning, till exempel drevning mellan karm och vägg.

Möjliga lösningar för våtrum

När badrummets fönster och speglar blir immiga beror detta på att den höga fuktigheten i den varma luften fäller ut på ytor som är kallare. Denna imma försvinner ju från glasytorna efter hand när temperaturen i badrummet sjunker och den fuktiga luften blandas upp med torr.

Är ventilationen dålig och badrummet saknar vädringsfönster stannar emellertid mycket fukt kvar i tak, på golv, väggar och inredning, trots att imman ger med sig. På sikt kan denna fuktighet orsaka direkta skador på bl.a. målning, kakelsättningar, träinredningar etc.

Med tiden resulterar den också i unken luft och allmän otrivsel. En möjligt åtgärd som kan lösa problemet är att sätta en fläkt i redan befintliga imrör. Väljer du då en fläkt med tidsstyrning som medger efterventilation har du fått en ventilation som kan eliminera instängdheten.

Det finns sådana här fläktar av insticksmodell, som inte är större än att halva fläkten ryms i imkanalen. Fläktarna, som bör vara kullagrade för att ha lång livstid och vara driftsäkra även vid låga temperaturer, kopplas till en vanlig strömbrytare. De kan ställas in för efterventilation från 5-6 minuter upp emot en timme.

En vanlig badrumsfläkt kan, paradoxalt nog, bidra till kondensbildning när den installeras i en yttervägg, där risken för kallras är stor. Är fläkten däremot utrustad med ett kallrasskydd, som öppnas och stängs automatiskt, har du en garanti för kontinuerlig luftväxling. Fläktar av det här slaget kan monteras i nästan vilka utrymmen som helst, under förutsättning att de har användbara imkanaler.

BadrumsfläktSå här ser en badrumsfläkt av insticksmodell ut. Det inbyggda kallrasskyddet fungerar automatiskt.

 

 

 

 

 

Första åtgärden

1. Tänk efter om imman är tillfällig eller ofta återkommande.
2. Är den tillfällig bör du vädra rejält för att bli av med den alltför fuktiga luften.
3. Är imman ofta återkommande bör du kontakta en fackman.
4. Kontrollera att det inte är stopp i ventilationskanalerna – särskilt de som går från torktumlare och torkskåp.
5. Kontrollera också om du har kondens bakom större skåp mot ytterväggarna. Är det så kan du vara på väg att få ett mögelproblem.

Relaterade artiklar

Se alla fönsterartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se