Bygga innervägg – Steg för steg guide

Sätter upp mellanvägg i rum

Att bygga en innervägg är ett relativ enkelt sätt att avskärma ett rum eller dela upp ett större rum till två mindre rum. I denna projektartikel om hur du bygger innervägg får du ta del av tips, vilka verktyg och material du behöver för att bygga innerväggen. Du får också ta del av steg för steg beskrivningar med förklarande bilder som guidar dig igenom projektet. Lycka till.

Innehållsförteckning och direktlänkar till projektets olika avsnitt

1. Att dela av ett rum med en innervägg
2. Om ljudisolering av en innervägg
3. Om gipsskivor för innerväggar
4. Förstärkningsskiva för tavlor och hyllor
5. Viktigt att veta innan du börjar bygga en innervägg
6. Verktyg och material du behöver när du ska bygga en innervägg
7. Förberedelser när du ska bygga en innervägg
8. Så bygger du en innervägg steg för steg
9. Förarbete innan du börjar bygga innerväggen
10. Montera reglarna till innerväggen
11. Montera isolering och gipsskivor på innerväggen
12. Relaterade projekt till att bygga en innervägg

Att dela av ett rum med en innervägg

Ofta önskar vi att bostaden hade ytterligare ett rum t.ex. för att barnen ska få varsitt rum eller vi själva en avskild arbetsplats. Är bara golvytan stor nog är det oftast lätt att ordna den saken.

Genom att bygga en innervägg kan du dela upp ett större rum i två halvor. Det är långt ifrån ett så stort och komplicerat arbete som man kan tro. Med god planering kan väggen faktiskt vara på plats inom bara ett par dagar.

För att bygga en innervägg i ditt eget hus behöver du varken bygglov eller andra tillstånd. Du behöver inte heller ta upp några golvbrädor, utan kan ställa väggen direkt på det golv du redan har.

Men självfallet kan du också lyfta golvbrädor eller annan beläggning och lägga syllarna till den nya innerväggen direkt på de golvbjälkar som redan finns eller på de extra bjälkar som kan behövas.

Om det är så att du planerar att sätta in en dörr i innerväggen bör du försöka anpassa det efter dörrens mått redan när du väljer regelvirke. Det är enklare att göra så än att anpassa dörren efter regeldimensionen. När du kapar syllarna ska du vid dörröppningen räkna bort lodreglarnas mått på båda sidor. Dessa båda reglar monteras nämligen dikt mot golvet och syllarnas kortsidor.

Tillbaka till innehållsförteckning

Om ljudisolering a en innervägg

– Det är svårt att få en tillfredsställande ljudisolering med en innervägg som monteras mot genomgående tak och golv. Både taket och golvet fungerar som ljudbrygga på båda sidor om väggen. Luftigt isoleringsmaterial kan dämpa något, men mest nytta gör remsor av porösa träskivor eller filtmaterial. som spikas under styrlisterna.

– Lämplig dimension på reglar, taklinor och syllar: 45 x 70 mm. (4,5 x 7 cm)
– Lämplig tjocklek på gipsskivorna: 12,5 mm.
– Lämpligt skruvavstånd på gipsskivor: 1-1,5 cm från pappklädd kant. 1,5-2 cm från skuren kant, 15 cm mellan skruvarna.

Tillbaka till innehållsförteckning

Om gipsskivor för innerväggar

Det vanligaste är att välja gipsskivor som väggbeklädnad. Det är ett lätthanterligt och brandskyddande material. Men självfallet kan du välja annat slag av byggskivor.

Om du använder gips är det viktigt att känna till att det finns gipsskivor i olika bredd. Gips med bredden 90 cm reglas på centrumavstånd (cc) 45 cm. och gipsskivor med bredden 120 cm. reglas på centrumavståndet 60 cm.

Tillbaka till innehållsförteckning

Förstärkningsskiva för tavlor och hyllor

Innan du monterar gipsskivorna på innerväggen bör du tänka på om du ska fästa något på väggytorna. Med en 12 mm väggspånskiva, (alt. OSB-skiva eller plywoodskiva) får du en förstärkning bakom gipsen så att du lättare kan montera tavlor eller skåp.

Med en bakomliggande spånskivan får du även en ljudisolerande effekt samtidigt som hållfastheten ökar eftersom spånskivan är både segare och starkare. Du underlättar även monteringen av golvlisterna.

Tillbaka till innehållsförteckning

Viktigt att veta innan du börjar bygga en innervägg

Om du bor i en hyreslägenhet får du inte lov att sätta upp en ny innervägg utan hyresvärdens medgivande. Om du bor i en bostadsrätt är det viktigt att kontrollera bostadsrättsföreningens stadgar innan du sätter upp en innervägg.

Tillbaka till innehållsförteckning

Verktyg för att bygga en mellanvägg

Verktyg och material du behöver när du ska bygga en innervägg:

Verktyg:
1. Fogsvans för kapning 2. Hammare 3. Vattenpass 4. Borrmaskin 5. Tumstock 6. Spackel 7. Kniv (alt. gipskniv).

Material:
Reglar till golvsyll och taklinor 45 x 70 mm, Gipsskivor 1200 x 240 mm, ev Spånskivor, spikplugg, Spik, Gipsskruv, Mineralull, Glasfiberremsor el. pappersremsor, Fogspackel, Sandpapper, plastfolie för möbler, täckpapp för golvskydd.

Tillbaka till innehållsförteckning

Förberedelser när du ska bygga en innervägg

1. Mät upp regelverket.
2. Beräkna antalet gipsskivor och ev. väggspånskivor.
3. Bestäm dörrens placering.
4. Beräkna åtgång av spik eller skruv.
5. Flytta undan alla möbler.
6. Ta ner tavlor och liknande.
7. Bered plats för byggmaterialet.
8. Köp hem materialet.
9. Ta fram nödvändiga verktyg.
10. Skydda golvet med plastfolie eller täckpapp (golvskyddspapper).

Så bygger du en innervägg steg för steg:

Tillbaka till innehållsförteckning

Förarbete innan du börjar bygga innerväggen

Ta bort taklisten på de två väggar till vilka den nya mellanväggen ska anslutas

Steg 1 av 30: Ta bort taklister.

Börja med att ta bort taklisten på de två väggar till vilka den nya innerväggen ska anslutas. Använd ett bräckjärn.

Ta också bort golvsocklarna på samma väggar

Steg 2: Ta bort golvsocklar.

Ta också bort golvsocklarna på samma väggar. Går du försiktigt fram kan du återanvända både lister och socklar.

Mät upp höjden mellan tak och golv med tumstock eller måttband

Steg 3: Mät upp väggregelns höjd.

Mät sedan upp höjden med en tumstock mellan tak och golv, d v s väggregelns höjd. Mät båda väggarna.

Markera därefter med en Lodrät linje var regeln ska sitta

Steg 4: Rita upp en lodrätt linje.

Markera därefter med en Lodrät linje var regeln ska sitta. Använd vattenpass så att markeringen blir korrekt.

Tillbaka till innehållsförteckning

Montera reglarna till innerväggen

Är väggen av trä eller har underliggande träreglar kan du fästa den nya väggregeln med vanlig spik

Steg 5: Fäst väggregeln i väggen.

Är väggen av trä eller har underliggande träreglar kan du fästa den nya väggregeln med vanlig spik eller skruv.

Borrar hål i regel och vägg

Steg 6: Underlag av betong.

Är underlaget däremot av betong eller annat hårdmaterial måste du först borra hål i både regeln och väggen.

Fäster väggreglar med spikplugg

Steg 7: Fäst regeln med spikplugg.

När borrhålen har rätt dimension och rätt djup fäster du båda väggreglarna med spikplugg.

Mäter upp för golvsyllen

Steg 8: Mät upp dörröppning.

Planerar du att ha en dörr i innerväggen ska du nu mäta upp dörröppningen och fästa den korta golvsyllen, men bara provisoriskt.

Fäster golvsyllen provisoriskt

Steg 9: Markera och fäst syllen.

Markera längs syllen bort till den andra väggen och rikta denna om så behövs. Fäst även denna syll provisoriskt.

Sågar upp reglar för taklinan

Steg 10: Såga upp taklinans längd.

Det sammanlagda syllmåttet plus dörröppning och två tvärmått av lodreglar är lika med taklinans längd. Såga upp den.

Fäster regel i taket

Steg 11: Fäst regeln i taket.

Fäst sedan en regel i taket. Passa in den exakt över golvsyllarna. Är taket av betong måste du förborra med coromantborr.

Spikar fast golvsyllen

Steg 12: Spika fast golvsyllen.

Kolla än en gång lodlinjen mellan taklinan och golvsyll och spika fast syllarna för gott. Spikavstånd ca 10 cm.

Mäter reglar för dörröppningen och dörrkarm

Steg 13: Mät reglar för dörröppning.

Mät längden och kapa de två reglar som ska rama in dörröppningen. Observera att de ska ha måttet från golv till taklinan.

Skråspikar lodreglar för dörröppning

Steg 14: Spika reglar för dörrkarm.

Placera dessa båda lodreglar mot golvsyllarnas kortsidor. Skråspika med två spik i vardera regeln.

Knackar in lodregeln under taklinan med hammare

Steg 15: Kontrollera med vattenpass.

Spänn fast lodregeln under taklinan. Kontrollera lodningen med vattenpass. Knacka in regeln med hammaren.

Skråspika lodregeln även mot taklinan

Steg 16: Skråspika lodregeln.

Skråspika lodregeln även mot taklinan med tvåspiksförband. Håll emot stadigt, så att inte regeln flyttar sig.

Mät upp och såga sedan till restrerande lodreglar

Steg 17: Såga upp alla lodreglar.

Mät upp och såga sedan till resterande lodreglar. Centrummåttet mellan reglarna ska vara 60 cm, aldrig större.

Även resterande reglar måttas och skråspikas på samma sätt mot syll och taklina

Steg 18: Måtta resterande lodreglar.

Även resterande reglar måttas upp och skråspikas på samma sätt mot syll och taklina.

Spika fast resterande lodreglar ordentligt

Steg 19: Spika fast lodreglar.

För att den nya innerväggen ska bli helt stadig och få hög bärkraft ställs höga krav på spikförbanden.

Fäst tvärregel för överdelen av dörrkarmen

Steg 20: Fäst tvärregel till dörr.

I dörröppningen behövs en tvärregel för överdelen av dörrkarmen. Fäst tvärregeln mellan lodreglar.

Spikar tvärreglar mellan lodreglarna

Steg 21: Spika tvärreglar.

Är din avsikt att hänga något tungt föremål på väggen bör du spika tvärreglar mellan lodreglarna.

Tillbaka till innehållsförteckning

Montera isolering och gipsskivor på innerväggen

Fyller regelfacken med mattor eller skivor av mineralull

Steg 22: Isolering för ljuddämpning.

Inte för värmeisolering, men för ljuddämpning, fyll regelfacken med mattor eller skivor av mineralull. Montera spånskivor innan du börjar gipsa om du planerar att sätta upp hyllor på innerväggen.

Skär gipsskiva för mellanväggen

Steg 23: Mät upp gipsskivor.

Mät upp väggbeklädnaden, i det här fallet endast gipsskivor (OSB-skivor innan gips om du ska fästa mycket i väggen). Skär genom ytpappret med universalkniv mot en linjal.

Knäcker gipsskiva mot bordskant

Steg 24: Ritsa och bryt av gipsskiva.

Ritsen ska gå ner i gipsskivan. Lägg skivan på ett bord och bryt den försiktigt mot bordskanten.

Skär genom baksidans pappersskikt på gipsskivan

Steg 25: Skär gipsskivans baksida.

Vänd sedan gipsskivan och skär genom baksidans pappersskikt. Håll stadigt i skivans överskottsdel.

Sätter upp gipsskiva på mellanväggens regelverk

Steg 26: Sätt upp gipsskivorna.

Därefter ska du täcka regelverket med de kapade gipsskivorna, alltså på båda sidor om regelverket. Skruva med gipsskruv.

Slår in skruvskallar på mellanväggens gipsskivor

Steg 27: Slå in utstickande skruvar.

Fäst skivorna mot lodreglarna med gipsskruv. Slå in utstickande skallar så dom försänks i pappen – utan att gå igenom den.

Spacklar igen skruvskallar

Steg 28: Spackla skruvskallar.

Spackla över alla skruvskallar. Gör det så flödigt så att även skarvarna mellan gipsskivorna täcks.

Lägger skarvremsa i spackelmassan

Steg 29: Fäst skarvremsa.

Medan spacklet ännu är öppet kan du lägga glasfiberremsa eller pappersremsa i spackelmassan, idag rekommenderas oftast att man monterar pappersremsor som du fäster med vanligt trälim.

Bredspackla och slipa när spacklet har torkat

Steg 30: Bredspackla innerväggens skarvar.

Bredspackla och slipa när spacklet har torkat. Sen återstår målning eller tapetsering – men det är en annan sak!

 

Tillbaka till innehållsförteckning

Tips inför väggbygget

– En innervägg som delar ett större rum ger ju två mindre ytor, där den nödvändiga nya dörren kan bli ett hinder. Det kan du komma undan på tre sätt: genom att välja en skjutdörr som går in i innerväggen -alltså blir osynlig när den är öppen – en utanpåliggande skjutdörr eller en vikdörr.

– När du köper en dörr till den nya innerväggen gör du klokt i att välja ett helt dörrset, alltså dörrblad med tillhörande karm. Då slipper du åtskilligt millimeterarbete med att passa in dörrbladet i den karm du annars måste göra själv. Låt också dörrsetet styra den nya väggens tjocklek.

– Även när man bygger nytt kan det vara en fördel att resa en innervägg så sent att tak och golv redan är färdiga. Då är det nämligen lättare att senare flytta eller ta bort väggen, om du skulle vilja fördela golvytan på annat sätt eller ta bort väggen.

Viktigt

– Materialbestämmelser, lagar, regler, rekommendationer och arbetsmetoder ändras ständigt. Det är ditt ansvar att alltid kontrollera aktuella regler, byggnormer mm. med gällande kommun, myndighet, branschorganisation och/eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.Relaterade projekt till att bygga innervägg

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se