You dont have javascript enabled! Please enable it! Fönsterluckor - Bygg fönsterluckor i trä | dinbyggare.se

Bygg fönsterluckor i trä

Vackra fönsterluckor i trä

I den här artikeln hittar du utförlig information och gör det själv instruktioner med förklarande fotografier om hur man bygger fönsterluckor i trä.

Fönsterluckor på husets fasad kan skapa gemytlig atmosfär kring såväl det gamla torpet som den moderna villan. Fönsterluckor av jalusimodell som vi bygger i denna artikel är både dekorativa och praktiska. Den något fällda “träpersiennen” skyddar mot insyn i det igenbommade huset, men kan likaväl användas som skydd när sommarsolen är alltför gassande.

Vill du bara ha luckorna som prydnad är upphängningen enkel. Då behöver du inga gångjärn utan fäster luckorna direkt på fasaden. Fönsterluckornas utseende och mått styrs i hög grad av om dessa ska användas eller bara fungera som utsmyckning. Innan du tar alla mått och gör en enkel arbetsskiss bör du alltså ha en klar uppfattning om luckornas funktion.

Prydnadsluckor bör, av estetiska skäl, vara något smalare än luckor för praktisk användning. Man brukar utgå från att varje lucka ska mäta cirka 1/3 av fönstrets hela bredd. När du gör fönsterluckor avsedda för praktisk användning måste det estetiska komma i andra hand.

Här är det istället viktigt att luckorna kan sluta helt tätt om fönstret i synnerhet om de även ska fungera som ett visst inbrottsskydd. Den här typen av fönsterluckor kan du naturligtvis även lyfta av när huset är bebott, under förutsättning att det finns rejäla förvaringsutrymmen.

Välj rätt material till fönsterluckorna

Eftersom fönsterluckor utgör en del av de utvändiga snickerierna bör du välja materialet med omsorg. Tänk på att virke, spik, lim med mera utsätts för hårda påfrestningar med ständiga väderskiftningar och temperaturväxlingar.

Om virket inte är tryckimpregnerat, vilket inte alltid passar så bra, bör du helst ge träet ett bra skydd med olja eller grundfärg innan du sätter ihop luckan. Limmet bör vara lämpat för utomhusbruk och spik och andra metalldetaljer håller bäst om de är varmgalvaniserade.

Om du är noggrann i samband med tillverkningen blir underhållet de närmaste åren en lätt match.

Finsnickeri

Ett av de allra viktigaste momenten när du gör den här typen av finsnickeriarbeten, är när du tar måtten. Förutom att ramens mått ska passa till fönstrets storlek är det mycket viktigt att alla mått och markeringar för urtagen till tapp och slits är exakta.

Även en smärre miss kan få stor betydelse när du ska sätta ihop ramen och få spjälorna på plats. Grundprincipen för tapp och slits är att dessa inte ska vara grövre än 1/3 av virkets tjocklek. För att få perfekt passning bör du mäta och markera med ritsmått.

Urtagen gör du sedan med såg och stämjärn. Använd gärna en så kallad lockbettel som till skillnad mot vanliga huggjärn har egg i 45° vinkel Formen på järnet gör det enklare att göra perfekta urtag.

Innan du börjar arbeta med stämjärnet sågar du exakt i de gjorda markeringarna. Använd geringslådan där detta är möjligt så är risken mindre att sågen går “ur spår”.

Häng fönsterluckan rätt

Om du har för avsikt att kunna öppna och stänga fönsterluckorna måste du hänga dem på rejäla gångjärn. För att upphängningen inte ska vara alltför enkel att forcera vid ett eventuellt inbrott bör gångjärnen monteras på insidan av luckan.

På detta sätt syns beslagen bara när luckorna står öppna. Dessutom skyddas också metallen ytterligare något mot korrosion. Om huset lämnas obebott och utan tillsyn under längre perioder är det ide att komplettera med en bom som läggs i särskilda beslag på utsidan av luckorna.

Du låser bommen från husets insida med bult och vingmutter genom fönstrets mittpost. Fönsterluckor för dekoration fäster du direkt i fasaden med fästdon avsedda för underlaget. Tänk också på att luckor av detta slag bör vara enkla att ta loss när dessa eller fasaden ska underhållas.

Värt att veta

Om du ska täckmåla fönsterluckor som ska öppnas och stängas bör du, liksom till fönster, undvika latexfärg. Denna färgtyp kan klibba ihop även lång tid efter att färgen torkat och luckorna blir då svåra att öppna. I värsta fall kan t om träet ta skada när du öppnar de igensatta luckorna. Använd istället en alkydoljefärg om du ska täckmåla.

Om du vill att träets ådring ska synas väljer du istället en lasyr i lämplig kulör. Första strykningen görs med ofärgad lasyr, därefter ger du 2 3 strykningar med färgad lasyr. Tänk på att kulören blir mer mättad för varje strykning.

Om du vill vara extravagant kan du välja kopparbeslag och spik som dekor på luckorna. Under förutsättning att metallen stämmer överens med husets övriga detaljer kan detta bli pricken över i:et. Dessutom slipper du en del tidsödande underhållsarbete eftersom koppar “åldras” vackert och utan att rosta.

Tips!

alt="Stämjärn som heter lockbettel"Denna särskilda typ av stämjärn kallas lockbettel och lämpar sig speciellt bra när man ska foga med tapp och slits. Den speciella formen gör att du kommer åt ordentligt även när du gör lite djupare urtag.

Gör en fönsterlucka

Om fönsterluckorna ska vara svåra för objudna att öppna sätter du gångjärnen på luckornas insidor. Om fönsterluckorna ska vara svåra för objudna att öppna sätter du gångjärnen på luckornas insidor. Det mest effektiva låset är en bom med genomgående bult och vingmutter.

Det här behöver du när du ska bygga fönsterluckor:

Verktyg:
1. Tumstock 2. Penna 3. Geringslåda 4. Ryggsåg 5. Vinkelhake 6. Ritsmått 7. Skruvtvingar 8. Stäm eller huggjärn 9. Hammare 10. Smygvinkel 11. Fil 12. Slipkloss 13. Försänkare 14. Penslar 15. Klammerapparat.

Material:
Hyvlat virke, i vårt exempel, 55 x 17 mm till ramen, 12 x 40 mm till spjälorna, Skyddsklossar, Trälim, Spik eller klamrar, Slippapper finkornigt, Lasyr till grundning, Täckfärg eller lasyr till färdigmålning.

Gör ramen på fönsterluckan

Värt att veta

Man använder ofta fogning med tapp och slits eller tapphål i ramkonstruktioner. Förutom luckor och fönster är denna typ av fogning vanlig i bl a stegar; dörrar och möbler.

Det finns flera sätt att foga med tapp och slits. Oavsett om du fogar med kil, flera tappar, med rundtapp eller på annat sätt, bör alltid tvärstycket ha tapp medan sidostycket är slitsat. På detta sätt blir konstruktionen starkast.

När man ska göra tapphål istället för slits använder man med fördel borrmaskin för att göra urtaget. När det mesta av urtaget är uppborrat, jämnas kanterna till med stämjärn eller lockbettel.

Urtag för spjälorna

Montera ihop fönsterluckan


Relaterade artiklar

Se alla fönsterartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se