Bygg ett dekorativt dörrvalv

I den här artikeln hittar du utförlig information och gör det själv instruktioner med förklarande fotografier om hur man bygger ett dekorativt dörrvalv.

Det finns många planlösningar i framför allt lite äldre hus och lägenheter som med vår tids ögon är lite tråkiga. En lång korridor till en hall eller flera rum i fil kan lätt ge intryck av att bostaden endast består av dörrar. Ett enkelt sätt att få bort korridorkänslan är att dekorera med ett vackert rundat dörrvalv som du bygger snabbt med hjälp av reglar, spån och plywoodskivor. Ta dock god tid på dig med arbetet eftersom det är viktigt att du får bågarna helt lika på båda sidor. Både detta och efterarbetet kräver sin tid.

Dörrvalv kallas inom byggtekniken de välvda tak som finns i till exempel äldre källarbyggnader och i många kyrkor. Det vi numera i dagligt tal kallar valv mellan exempelvis två rum, bör egentligen benämnas båge eller valvbåge. Valvbågen, liksom valvet, är en konstruktion som genom sin form kan ta emot ett större tryck än en rak balk. Den båge vi bygger i det här exemplet är inte bärande, utan endast till för att skapa ytterligare ett rum. Du kan naturligtvis använda samma princip om du vill placera valvet i en dörröppning, men då blir förarbetet som regel mer omfattande.

Fråga om lov

Bor du i en hyres eller bostadsrättslägenhet bör du alltid först ta reda på om du får lov att göra den planerade förändringen. Ska du däremot göra valvbågen i eget hus måste du ha tillstånd från byggnadsnämnden endast om du ändrar i bärande konstruktion alltså om du ska ta upp en öppning i en bärande vägg.

Valv i dörröppningen

Planerar du att göra ett dörrvalv bör du noga tänka igenom vilka konsekvenser den nya planlösningen får för dig även på sikt. Samtidigt som du med hjälp av bågen får en mera öppen och gästfri karaktär i bostaden ger du upp möjligheten att stänga till rummet i situationer då du kanske skulle vilja göra det. Eftersom detta problem endast kan uppstå när du vill göra valv mellan två rum, gör du klokt i att testa förändringen provisoriskt under en tid. Lyft helt enkelt av dörren och känn efter om du saknar den. Först efter testet kan du om du fortfarande vill ha dörrvalvet riva dörrkarmen och ta bort tröskeln.

Förarbetet kan bli omfattande

Det är inte svårare att sätta valvbågen i dörröppningen än att avdela hallen på det sätt vi visar, men det kan i vissa fall innebära ett större förarbete. En förutsättning för att dörrvalvet ska se snyggt ut är att du tar bort dörrkarmen och helst även tröskeln. I äldre hus, med breda och gedigna dörrkarmar, kan du behöva en kofot för att få loss dessa. Risken finns alltid att du skadar de väggytor som angränsar till öppningen. Dessa skador bör då lagas, spacklas och slipas innan du sätter bågen på plats. Innan du tar bort tröskeln bör du undersöka om det finns golvbeläggning under denna. I annat fall måste du bedöma om du vill kosta på ett nytt golv i det ena eller bägge rummen eller om du hellre ska låta tröskeln sitta kvar som en avdelare mellan rummen.

Formen viktig för slutresultatet

Du bör vara mycket noggrann när du bestämmer formen på dörrvalvet. Gör du bågen alltför grund försvinner “valvkänslan” lätt medan en allt för djup böj kan få utrymmet att verka mörkt och trångt. I vårt exempel avdelar valvbågen två rum. För att markera entrén till rummet gjorde vi en bit tvärgående vägg på den “hela” väggen genom att sätta ytterligare två reglar från golv till tak. Avståndet mellan reglarna styrs helt av hur stor öppning man vill ha i dörrvalvet, men man bör inte understiga 90 centimeter, vilket är standardmåttet för inomhusdörrar.

Efterarbetet

När man gör mindre förändringar i bostaden, som exempelvis en dekorativ valvbåge, kan man lätt förbise de omfattande efterarbeten som ofta blir följden av ändringen. Eftersom bågen måste målas eller tapetseras, syns ofta en markant skillnad mellan den gamla och den nya väggbeklädnaden. För att få ett riktigt fint slutresultat brukar ommålning eller tapetsering med fräscha våder i utrymmena runt valvet vara nödvändig.

Innan du kan måla eller tapetsera i själva valvbågen måste du spackla över alla spikskallar och skarvar noga. Om du samtidigt passar på att spackla igen eventuella skador på övriga väggytor, kan du slipa alla spacklade ytor på en gång. Har du tillgång till en slipmaskin går sliparbetet snabbt. Innan du går vidare i arbetet ska du kritiskt känna över alla slipade ytor med handflatan. Om inte de spacklade ställena är helt i nivå med den övriga ytan bör du slipa ytterligare eller, om det skulle behövas, fylla i med mera spackel och sedan slipa igen.

Grundmåla valvbågen innan du målar och tapetserar, så suger inte skivmaterialet åt sig lika mycket lim eller färg. Om du ska måla kan du få fram fin ytstruktur genom att välja en strukturroller med mönster. Andra målningstekniker som passar fint i välvningen är svamp och schablonmålning eller stöppling, det vill säga målning genom att stöta på färgen istället för att stryka ut den med pensel.
Det är svårt att sätta en tapet med noggrann mönsterpassning i och kring valvet. Väljer du däremot väv eller tapet utan mönsterpassning går det något lättare. Tapetsera väggytan vid och över bågen som vanligt och skär vaden exakt i kantlinjen. Använd kniv med vasst blad.

Skär därefter till den eller de våder som ska sitta på valvets insida. Tapeten bör sättas kant i kant eller med endast någon millimeters överlappning för bästa resultat. Eftersom tapeten i hörnen vid valvet slits hårt om passagen används flitigt kan det därför vara lämpligt att sätta en list där. Du kan givetvis låta den tunna listen löpa runt hela valvbågen, men det kan vara minst lika dekorativt att låta den sluta ungefär i höjd med axeln. Pröva dig fram och var inte rädd för att prova nya och annorlunda lösningar.

Värt att veta

Kontrollera med vattenpass om väggarna är raka innan du sågar till valvbågarna. Om väggarna är ojämna måste du även såga av kanterna på spånskivorna så att de passar den skeva väggen. Om du inte har tillgång till ett långt vattenpass kan du fästa ett mindre vattenpass på en lång och absolut rak bräda. Denna lösning kan vara bra att ta till vid ett mindre arbete, men ska du däremot göra mera omfattande ombyggnads- eller renoveringsarbeten, som fordrar ett långt vattenpass, är det all ide att investera i ett sådant.

Det här behöver du när du ska bygga ett dörrvalv:

Verktyg:
Borrmaskin och borrstål (1) Sticksåg, ev elektrisk (2) Hammare (3) Tumstock (4) Vattenpass (5) Penna (6) Snöre (7) Slipmaskin eller slipkloss och papper (8) Pensel (9) Ryggsåg (10) Stege eller stadig pall

Material:
Reglar, Spånskivor, Plywoodskivor, 4 mm Spik, Plugg.

Material:
Limmad bok till bänken, Finkornigt slippapper, Trälim, Putsbruk, Grundpapp, Silikon, Sättlim, Dyckert, 50 mm Klippspik, Gipsskruv, Maskeringstejp, Plastfolie, Klarlack eller träolja, Träspackel.

Sätt upp reglar

Gör valvet

Varning

Borra eller spika aldrig i en vägg utan att först ha tagit reda på var de elektriska ledningarna och rörledningarna ligger. Om du är det minsta osäker ska du kontrollera med ritningar över huset eller fackkunnigt folk. En felaktig chansning kan orsaka stora skador på både person och egendom.


Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation / fackman innan du startar.

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »</2>

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se