Bygg en brevlåda av trä

Även om man bygger, renoverar eller underhåller sitt hus helt på egen hand, är det ytterst få detaljer som man kan ge personlig prägel. Det material som kommer till användning är ju till nästan hundra procent standardvaror. Förutom namnskylt, husnummer, eventuell snickarglädje på vindskivor och liknande, återstår egentligen bara brevlådan.

Men när det gäller den kan fantasin flöda fritt. Gör du brevlådan i trä är det dessutom ett ganska lätt jobb, som inte heller behöver kosta en förmögenhet. Men det allra bästa med en egentillverkad brevlåda är ändå att den inte är lik alla andra plast och plåtlådor.

Den brevlåda som presenteras här är av enkelt slag, vilket inte hindrar att du använder den som en grundmodell för en mer personligt utformad skapelse. Lätt att montera på en grindstolpe eller på en trägrind.

Det här behöver du när du ska bygga en brevlåda:

Verktyg:
1. Fogsvans 2. Klyvsåg 3. Vinkelhake 4. Hyvel 5. Fil 6. Slippapper 7. Hammare 8. Borrmaskin 9. Elektrisk sticksåg 10. Stämjärn 11. Skruvmejsel 12. Skruvtvingar 13. Försänkare 14. Tumstock 15. Penna 16. Pensel 17. Syl 18. Geringslåda.

Material:
Hyvlat virke, 22 mm tjocklek Panel, 12×95 mm Dyckert, Skruv 1 1/2″x8, förzinkad eller i mässing, Skruv 1 1/4″x6, förzinkad eller i mässing, Sponthakar, Lim för utomhusbruk, Kokt linolja, Terpentin, Oljefärg.

Tips

Skiss på brevlådaEn ännu enklare brevlåda än vårt exempel kan du göra av vattenfast plywood. Du kan mycket väl använda samma mått, men du måste sätta lister i samtliga hörn som ska spikas.

Skiss på brevlåda av träAv ritningen framgår de mått som vi har använt vid tillverkningen av brevlådan. Självfallet finns det ingenting som hindrar att du gör brevlådan större eller mindre.

Hyvla sågade kanter och limma ihop
1. Hyvla sågade kanter och limma ihop de brädor som behövs för lådans bakstycke. Använd lim för utomhusbruk.

Använd skruvtvingar för att pressa samman de limmade ytorna.
2. Använd skruvtvingar för att pressa samman de limmade ytorna. Hyvla bort överflödigt lim när det har torkat.

Markera noga efter vinkelhaken
3. Kapa de limmade brädorna. Markera noga efter vinkel-haken och såga vinkelrätt med en fogsvans.

Markera både bakstyckets höjd och bredd.
4. Markera både bakstyckets höjd och bredd. Såga efter markeringarna. För breddsnittet behöver du en klyvsåg.

Sågar med fogsvans.
5. Markera även sågsnitten på kort-sidorna. Observera ovankantens skråsnitt. Såga med fog-svansen.

Förborra för fyra skruvar på varje sida.
6. Limma kortsidorna mot bakstycket med den vinklade kanten uppåt. Förborra för fyra skruvar på varje sida.

Försänker hål
7. Försänk samtliga hål och förbind därefter delarna från varje sida med skruv i dimensionen 1 1/2″x8.

Kapar spontade panelbrädslängder till fronten.
8. Kapa spontade panelbrädslängder till fronten. Eventuella övermått måste du korrigera genom att klyva översta biten.

Fäst därefter panelbrädorna i varandra med hjälp av sponthakar.
9. Fäst därefter panelbrädorna i varandra med hjälp av sponthakar. Montera nerifrån och uppåt.

Förborra och skruva fast panelbrädorna
10. Förborra, försänk och fäst varje panelbräda med två skruv på vardera sidan. Lämplig dimension.

Sågar ut bottenstycket
11. Mät upp lådans exakta inre botten-mått. Såga ut bottenstycket och stryk lim för utomhusbruk på kanterna.

Passar in bottenstycket
12. Passa in bottenstycket – som ska sluta helt tätt – med hammaren och fixera med 30 mm dyckert Tunt om.

Finputsa insidan av brevlådans rygg med en hyvel
13. Finputsa insidan av brevlådans rygg med en hyvel eller en fil. Se till att du fasar kanterna något inåt lådan.

Mäter ut lockets storlek.
14. Mät ut lockets storlek. Såga till det med en klyvsåg, så får du jämna ytor. Putsa kanterna med en fintandad fil.

Markera gångjärnens placering på lådans rygg.
15. Markera gångjärnens placering på lådans rygg. Gångjärnsstapeln ska ligga utåt, så att locket kan öppnas.

Gör urtag med stämjärn
16. Innan du fäster gångjärnen ska du göra urtag med stämjärn, så att beslagen kommer i nivå med träytan.

Markera med en syl var gångjärnen ska sitta på locket.
17. Markera med en syl var gångjärnen ska sitta på locket. Gör motsvarande urtag, prova funktionen och fäst.

Ge lådan en slät yta med hjälp av slippapper
18. Ge lådan en slät yta med hjälp av slippapper på en kloss. Gå från grövre till finkornigt slippapper.

Målar brevlådan med olja
19. Till den slutliga ytbehandlingen kan du till exempel använda oljefärg eller en blandning av kokt linolja och terpentin.

Brevlådans lock
20. Du kan mycket väl ge lådlocket en mjukare utformning. Bården kan du såga ut med elektrisk stick eller bandsåg.

Snidat bakstycke
21. Ett förhöjt och kanske lätt snidat bak stycke är en annan variant som kan göras på denna brevlåda.Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se