Beröringsfria blandare ger hög hygienfaktor

Beröringsfri blandare på tvättställ i badrum

Många offentliga lokaler har inrättat beröringsfria blandare till tvättfaten på toaletterna. Dessa är både hygieniska och ekonomiska då de minskar vattenförbrukningen.

För barn är de extra lämpliga, då temperaturen i vattnet hålls jämn och behaglig utan att behöva vrida på några vred.

1. Sensorstyrd blandare passar överallt

I badrummet och i köket är det både enkelt och praktiskt med en sensorblandare. Det är en blandare som sätts igång genom en rörelsedetektor, istället för med en eller ett par kranar.

En beröringsfri blandare som sätts igång per automatik ä framför allt bekväm att använda. Den är ytterst bekväm när barn finns i hushållet – och säker.

Till och med mindre barn kan själva tvätta händerna, bara de når upp med händerna under kranen. Här behövs ingen kraft för att vrida om åtdragna vred.

En sensorblandare ställs också in på en viss temperatur. Det gör att barn inte riskerar att bränna sig när de använder handfatet.

2. Renligt med beröringsfri blandare

Beröringsfria blandare är, förutom dess bekvämlighet, också en fråga om renlighet. Eftersom den går igång per automatik behöver inga smutsiga händer röra vid själva blandaren för att få igång vattnet.

Det är dessutom god ekonomi att använda sig av rörelsefria blandare. De öppnas precis när vattnet behövs och stängs också av när händerna tas bort. Det ger stor skillnad i vattenförbrukning, gentemot en vanlig blandare.

Med en vanlig blandare får vattnet gärna stå och rinna när till exempel ett par händer tvålas in, eller tänderna borstas.

3. Så fungerar en beröringsfri blandare

När händer eller något annat förs in under vattenkranen bryts en stråle. Det gör att vattnet sätts på. Det är inte svårare än så. När handen sedan tas bort igen, stängs vattnet av.

Vissa modeller är istället igångsatta under en viss tid, oavsett hur länge handen är under kranen, men det är inte en fullt lika praktisk modell.

Den beröringsfria blandaren kan ställas in på flera olika sätt. Dels kan temperaturen ställas in på valfritt gradtal, och det går också ofta att anpassa känsligheten i sjävla “påknappen”, det vill säga sensorn.

På många blandare går det enkelt att själv ställa in önskad temperatur för hand med ett vred. Det är ofta att föredra, då den värme som föredras beror på vad vattnet ska användas till.

4. Estetik

Förutom det praktiska med att ha en sensorblandare i badrummet, är också många modeller som är rörelsefria också mycket snygga. Utan kranar blir linjerna rena och snygga och smuts kan inte samlas i så många prång.

Bara det gör att alltfler väljer den beröringsfria blandaren. Då de inte kostar så mycket i inköp, är det också en nätt kostnad i sammanhanget om badrummet ändå renoveras.

Relaterade artiklar

Se alla badrumsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se