Utomeuropeiska virkeskvaliteter och träslag

Givetvis domineras virkesmarknaden av inhemska träslag där furu är det klart vanligaste. Men även det importerade virket erbjuder en mängd olika valmöjligheter, En del virkeskvaliteter är mycket exklusiva, till exempel ebenholts, som säljs efter viktpris, briar som hämtas ur en ljungbuske, och zebrano, som enbart används i de finaste intarsiainläggningar.

Olivträ, palisander, limba och rosenträ är några andra exempel. Ge för de flesta är att de inte alltid är lätta att komma över. De flesta importvirken är också tämligen dyra, just på grund av sin exklusivitet. Men det finns också importerat virke som tack vare sitt låga pris har fått fäste på den svenska marknaden – i varje fall i perioder.

Ibland finns det anledning att vara misstänksam, speciellt när det gäller virke av åtråvärda sorter. Det händer nämligen att olika sorters virke uppträder under mer eller mindre falska beteckningar. I den här artikeln presenteras några vanliga importkvaliteter.

Olika typer av importerade träslag

Gabon är ett mjukt och lättbearbetat virke från västafrikaGabon är ett mjukt och lättbearbetat virke från västafrika. Ytveden är gråaktig, medan kärnan är rödbrun till laxfärgad. I inredningar får gabon ibland ersätta den exklusivare mahognyn.

Lärkträvirket kommer från Sydeuropa och NordamerikaLärkträ virket kommer från Sydeuropa och Nordamerika. Ytveden är gulvit, kärnan är rödbrun. Ju mörkare kärnveden är desto högre är kvalitén Lärkträ är vattenbeständigt och angrips inte av röta.

Äkta mahogny från Jamaica är en klassisk trätyp för inredningmaterialÄkta mahogny från Jamaica är det klassiska inredningsvirke. Tung, hård och mörk Kubamahogny är tämligen sällsynt. Hondurasmahogny är lättare och ljusare och afrikansk mahogny påminner om ceder.

Teak är ett tungt men ändå mjukt träslag med mycket god hållfasthetTeak är ett tungt men ändå mjukt träslag med mycket god hållfasthet. Det har t o m använts som järnvägsräls! Veden innehåller mycket kalciumkarbonat som sliter hårt på eggverktyg. Endast kärnan används. Den är gul-rödbrun och mörknar med tiden. Kvaliteten varierar. Södra Asien, Australien, Afrika och Sydamerika är exportörer.

Valnöt kan komma från Sydeuropa, Iran, Indien, Kina, Nord och SydamerikaValnöt kan komma från Sydeuropa, Iran, Indien, Kina, Nord och Sydamerika. Ytveden är vanligen gråvit och kärnan gul till rödbrun. Årsringarna och märgstrålarna är mycket framträdande vilket ger ett exklusivt intryck i finare inredningar. Teckningen är mycket varierande.

Venga är ett svart-brunt träslag som växer i Östafrika.Venga är ett svart-brunt träslag som växer i Östafrika. Det förväxlas ofta med en släkting – panga-panga – som kommer från Västafrika och vars virke är mer gråbrunt. Virke av venga är massivt och tätt och har god hållfasthet. Det påverkas mycket lite av fukt. Egenskaperna gör att träet lämpar sig mycket bra till bänkskivor i kök, golv, möbler och inredning.

Puna är ett rödaktigt träslag som kommer från Västafrika.Irocho kommer från Elfenbenskusten i Afrika. Träslaget har ett andra namn också, nämligen odum. Virkets utseende har stora likheter med teak och används i första hand till trösklar istället för ek, som är ett dyrbarare träslag. Valnötsträ har en tät struktur, är tungt och hårt men ändå lätt att bearbeta.

Puna är ett rödaktigt träslag som kommer från Västafrika.Puna är ett rödaktigt träslag som kommer från Västafrika. Virkets utseende har stora likheter med mahogny. Puna används liksom irochoi första hand till trösklar. Båda dessa virkessorter anses vara mycket motståndskraftiga mot angrepp.

Värt att veta

Äkta ceder – libanonceder – är numera fridlyst. Idag används endast röd ceder, som är ett enträ, och centralamerikansk ceder. Den sistnämnda har ljusröd ved medan den förra har rödaktig kärna. Detta är lätta, lösa träslag som används till bl a innerpanel, inredningar och hägnader.

Pitch Pine är virke från en nordamerikansk tall art. Virket används mest till inredningar och kännetecknas av stor kvistrenhet. Viket är tungt och lite sprött, men har god hållfasthet. Ytveden är gulvit, kärnan rödbrun och årsringarna är starkt markerade.

Bägge dessa träslag kan vara svåra att få tag i på den svenska marknaden. Detta beror på att träslagen underkastas stränga restriktioner från växtskyddet.

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »</2>

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se