Så målar du ett fogfritt golv med epoxi

Målar fogfritt epoxigolv

I denna artikel tar vi upp vilka användningsområden du kan använda fogfria golv av epoxi. Vi tar även upp hur du målar ett betonggolv med epoxifärg. Epoxigolv används under flera benämningar såsom massagolv och fogfria golv. Användningsområdena är många eftersom epoxi är otroligt starkt.

Golv av epoxi är fogfritt och har många bra egenskaper. Lättstädat, slagtåligt och halksäkert om ytan beläggs med halkskydd. Vattentätt och kemikalieresistent.

Det här behöver du när du ska måla golv med epoxifärg

1. Slipmaskin för betonggolv samt diamantskål.
2. Dammsugare.
3. Skyddsmask, skyddshandskar, öronskydd, täckande skyddsglasögon.
4. Borrmaskin och visp för att blanda epoxifärg.
5. Spackelspade, alt slipstål, hink och betongspackel.
6. Epoxifärg.

Fogfria golv av epoxi kan med fördel användas på:

Altaner, balkonger, bilhallar, butiker, datahallar, galleria, garage, förråd, källargångar, soprum, trappor och tvättstugor.

Hur läggs ett epoxigolv?

Steg 1: Slipa golvet med en diamantklinga.

Steg 2: Putsa ut ojämnheter på betonggolvet med betongspackel.

Steg 3: Blanda komponenter a + b enligt tillverkarens rekommendationer .

Steg 4: Blanda ihop komponenterna ordentligt med borrmaskin och visp.

Steg 5: Rolla ut epoxifärgen alternativt dra ut färgen med en gummiraka.

Steg 6: Efterdra med en piggroller för att undvika luftbubblor.

Viktigt!

 
Materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du startar.

Tänk även på att du alltid ska följa materialtillverkarens föreskrifter och beskrivning.

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se