Kalla fakta om massagolv

Massagolv

Massagolv har funnits på marknaden i ca 50 år. Det finns flera olika typer och varianter av massagolv, men gemensamt för dem alla är att det handlar om golv tillverkade av någon form av härdplast och att golven är fogfria.

Allmänt om massagolv

Härdplaster tillverkas på läggningsplatsen genom att slå ihop två eller flera komponenter som reagerar med varandra. Vissa av komponenterna är hälsovådliga, så det ställs höga säkerhetskrav vid golvläggningen. Däremot är det klart lagda golvet inte hälsofarligt på något sätt.

Valet av komponenter styr vilka egenskaper golvet ska ha. Det går att få en mängd olika specifika egenskaper vilket gör att ett massagolv lätt kan anpassas efter behov och krav. Golvtypen passar därför såväl allmänna miljöer såsom industri och lager.

För varje år som går utvecklas de fogfria golven vad gäller styrka, tålighet och andra egenskaper. De kommer därför till användning i fler och fler typer av lokaler. Idag kan ett fogfritt golv läggas in i de flesta miljöer där det ställs särskilda krav på hållbarhet och hygien, även utomhus.

Priset på ett massagolv varierar kraftigt och beror på typ av golv, vilka egenskaper på golvet som krävs, den tjocklek golvet ska ha och inte minst vilken miljö och hur stor ytan är som golvet ska finnas i. Kontakta auktoriserad massagolvläggare för prisuppgift.

Golvläggningen

Massagolv kan läggas på en yta av trä, betong, keramik, sten, asfalt eller metall.

Tjockleken på ett massagolv varierar mellan 4 och 12 mm.

Golvläggningen tar ofta runt en dag. Tiden kan variera beroende på val av material.

Golvläggningen innebär vanligen tre delmoment: förarbetet, priming och golvmasseläggning.

All massagolvläggning ska ske av kunniga golvläggare. Det finns auktoriserade golvläggare att anlita, som genomgått avsedd utbildning.  Auktorisationen går under förkortningen AFG och garanterar att personalen har den kunskap som krävs angående materialens egenskaper, säkerhet och inte minst läggningsteknik inklusive förarbete.

Hållbarhet och som avfall

Golven har lång hållbarhet beroende på val av golv och omgivande miljö.

Massagolv är inte biologiskt nedbrytbara. Golven kan heller inte smältas ner eller omformas till andra material när de byts ut. Ändå ses massagolven som ett ganska bra miljöalternativ då det inte påverkar miljön när golvet väl har lagts. Dessutom håller det länge och när golvet rivs ut igen räknas kan det fungera som fyllnadsmassa eller som fyllnadsmaterial inom industri.

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se