Fogfria golvmaterial

Fogfria golvmaterial i bilhall

De fogfria golven består antingen av betong och/eller någon form av härdplast. Betongen är stabil, men ytan grovporig. Därför ytbehandlas den för att bli beständig och helt plan. Det kan göras genom diverse slipningar, eller genom att måla ytan med en färg av härdplast.

För att få ett än uthålligare golv, med flera goda egenskaper, är massagolven av härdplast att föredra.

Härdplast är ett gemensamt begrepp för plaster som består av molekyler som bundits ihop i ett nätverk. Dessa bindningar är så starka att de inte kan smältas ner igen, och materialet reagerar inte heller med andra ämnen.

Bland golvtillverkarna är det framför allt tre olika härdplaster som kommer till användning:

  • Epoxi
  • Akrylat
  • Polyuretan

Alla tre används flitigt både till att skapa hållbara färgytor på betonggolv, såsom material i massagolv. Vart och ett av dessa material har unika egenskaper och alla är de helt säkra att ha i lokalerna när de har härdat ut.

Epoxi skapas genom att blanda epoxiharts med en härdare. Då uppstår en kemisk reaktion som skapar en mycket stor molekyl som kedjas ihop i långa rader i form av epoxipolymerer. Härdaren består ibland av amimer.

Epoxigolv kommer i en mängd olika varianter och används flitigt i de flesta miljöer.  I många fall är epoxi det mest ekonomiska alternativet.

Akrylat (akryl) består liksom epoxi av en bas och en härdare. När de två komponenterna blandas ihop uppstår en mycket intensiv reaktion, vilket gör situationen brandfarlig. Dessutom skapas en mycket stark lukt. Det färdighärdade golvet luktar däremot inte, och  golvet torkar mycket snabbt. Det härdar också väl även vid låga grader.

Ett akrylatgolv är redo att användas på bara några timmar.

Polyuretan kan komma i en- eller tvåkomponentsvarianter. Enkomponentsprodukten härdas genom att vatten fångas upp ur luften. Tvåkomponentsprodukten består av en bas och en härdare. Basen är ofta en vegetabilisk olja, medan härdaren ofta består av isocyanater. Isocyanater ska alltid behandlas med stor försiktighet vid golvläggningen då det kan utlösa allergiska reaktioner.

Det färdiga polyuretangolvet är mycket flexibelt, tåligt och temperaturbeständigt. Golven läggs med fördel i lokaler som ska kunna rengöras eller annars utsätts för till exempel kokande vatten, men även i lokaler där golvet kan utsättas för olika kemiska medel.

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se