Fogfria golv inom industri och lager

Fogfritt epoxigolv som golv på lager

Få miljöer ställer så höga krav på sitt golv som industri och lager. Här gäller riktigt tuffa tag inte minst vad gäller tyngd och andra påfrestningar. Då behöver golvet vara något som håller i längden. Ett modernt och väl avpassat massagolv uppfyller med råge de krav som kan ställas på ett golv för industri och lager.

En plan yta som tål tunga fordon

Det som kanske mest uppskattas med massagolven är den plana ytan och den stora förmågan att bära vikt under lång tid utan att slitas ut. Den plana ytan åstadkoms med ett massagolv som kan fylla i underlagets sprickor och släta ut ytan helt igen. Ett bra underarbete krävs för att resultatet ska bli riktigt lyckat.

Då kan truckar och vagnar föras fram på golvet på ett helt säkert sätt. Det ger också längre hållbarhet till själva undergolvet, som inte fortsätter att krackelera utan blir skyddat av massagolvet.

Ett massagolv är per definition mycket hållbart för påfrestningar. I vissa fall behövs ett massagolv som tål riktigt tunga maskiner. Vissa typer av fogfria golv är extra starka och håller till och med för stora flygplan, så var noga med att specificera vilken tyngd golvet behöver kunna tåla innan ett nytt golv läggs in.

Halkfritt och synligt

I lager och inom industri finns det ofta människor som går och arbetar på ytan. Olika material och vätskor hanteras och ett väl avpassat massagolv blir vare sig halt för någon att gå på eller slitet om det spills eller vatten tappas ut. De flesta massagolven klarar av de vanligaste kemiska ämnena liksom vattenpåverkan.

Att kunna dela av ytorna och markera truck- och transportvägar är också en viktig del av säkerhetstänket i ett lager eller en industri. I ett massagolv är det enkelt att lägga in färgfält som markerar dessa.

Även i kontoret

Kontor anslutna till lager och industri, men även kontor som vill ha en funktionell och vacker golvyta kan med fördel lägga in ett massagolv. Då håller sig kontoret sig rent och fräscht länge, särskilt om en dammfri och ljusabsorberande golvtyp av passande nyans väljs.

God totalekonomi

Stora golvytor medför stora kostnader vid omläggning. Ett väl avpassat fogfritt golv håller extremt länge, ökar säkerheten på arbetsplatsen och skonar fordon och maskiner. Det är en investering som betalar sig i längden.

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se