Byt till ny rostfri diskbänk

En rostfri diskbänk kan med åren bli sliten och svår att hålla rena och då är det tid att byta den. Arbetet är som regel inte komplicerat men kan dock innebära lite extrajobb runt omkring diskbänken för att slutresultatet ska bli bra.

Ny rostfri diskbänk i modernt kök med vita skåpsluckor

Ny rostfri diskbänk i modernt kök.

Undersök noga hur den gamla diskbänken är monterad och vilka merarbeten detta leder till i just ditt kök. Om du sedan planerar noga innan du börjar tar själva ändringen inte så lång tid.

Det är inte ovanligt att väggen ovanför diskbänken är kakelklädd. Kaklet bidrar till att göra köket trivsamt, men är i första hand ett stänkskydd som är lätt att hålla rent.

Om du har kakel vid diskbänken sitter detta som regel över diskbänkens fästlist, vilket i visa fall kan innebära att du måste ta ner kaklet för att få loss din gamla diskbänk.

Om väggen är kakelklädd över en större yta bör du undersöka om du kan få tag på nya kakelplattor av samma sort att komplettera med, såvida du inte tänker passa på att förnya och sätta kakel över diskbänken.

Kostnaderna kring diskbänksbytet kan alltså bli större än vad du har tänkt från början Även om det är enkelt att byta den gamla rostfria diskbänken bör du noga undersöka vilka konsekvenser förändringen kan få för köket i övrigt.

I vårt exempel var det nödvändigt att byta både skåpet under diskbänken och kaklet på väggen.

Rostfri diskbänk eller komposit?

Arbetet i köket ska vara bekvämt. Passa därför på att ändra höjden på diskbänken, om detta kan öka trivseln vid vasken.

Vill du ha en lägre höjd kan du kapa en bit av sockeln på underskåpet. Behöver du höja, gör du istället en högre sockel.

Utbudet på diskbänkar är stort. Man kan få en, två eller tre hoar och bänkytan kan vara helt slät eller med reliefmönster. Du kan idag välja en diskbänk som passar dina egna önskemål och behov.

Du kan välja mellan en traditionell rostfri diskbänk eller kanske en diskbänk i kompositmaterial som finns i passande färg för ditt kök.

Ett alternativ till de helpressade rostfria diskbänkarna är rostfria disklådor för inbyggnad i trä eller laminatskivor. Montering och installation av rostfria disklådor skiljer sig däremot något från den typ vi visar i denna artikel.

All slags renovering i köket stoppar upp många viktiga vardagssysslor. Planeringen bör därför även innefatta en del av dessa för att arbetet ska kunna göras så problemfritt som möjligt.

Tänk även på att vattnet kommer att vara avstängt under en stor del av dagen. Kan du inte stänga av vattnet i köket separat, tappar du upp dagens vattenbehov på dunk istället. Annars går det ju lika bra att hämta vatten i badrummet.

Rören under en diskbänk

Att montera en rostfri diskbänk på underskåpet är enkel. Det är i princip endast att såga ur och limma fast med sättlim. Däremot tar montering av kranar, rör och avlopp lite längre tid.

Om du bor i ett äldre hus är det viktigt att du vet alla rördimensioner redan när du väljer diskbänk och kranar. Då kan du få sakkunnig hjälp med de kopplingar och andra tillbehör du ev kan behöva.

Anslutningen mellan avloppet och diskhoarna följer som regel med den nya diskbänken. Det finns inte alltid uttag för kranar i en diskbänk utan dessa får du göra själv. Detta gör du enkelt med borrmaskin utrustad med borrstål som är avsett för metall, och en skruvhålstansare.

När du ändå arbetar med röranslutningar kan det vara ide att även montera ett vattenfilter under din diskbänk. Med hjälp av en T-rörskoppling leds en del av kallvattnet genom filtret, renas och tappas sedan genom en separat kran på diskbänken.

Fördelen med de separata kranarna är att du ständigt har tillgång till ett friskt och gott vatten utan gifter, avlagringar etc samtidigt som du kan använda den andra kranen till bruksvatten. Slitaget på reningsfiltret blir också mindre på detta sätt.

Utrymmet i skåpet under vasken tas till stor del upp av rör, filter och slangar som inte kan byggas in. I samband med att du kopplar om installationen kan du ändå se till att skåpet kan utnyttjas maximalt.

De inredningar som hör till skåpet går sällan att använda, men det är inte svårt att göra hyllor med mått och urtag som passar. Eftersom du bör låta vattenlåset vara lätt åtkomligt kan du behöva fästa hyllorna på konsoler. Om du ska förvara tunga föremål kan du förstärka hyllorna på ett enkelt sätt.

OBS!

När den nya diskbänken är på plats bör en behörig VVS-installatör utföra inkoppling av rör och köksblandare för att undvika eventuella problem med läckage. Kontrollera gällande regler och vad som gäller med ditt försäkringsbolag.

Det här behöver du när du ska byta en rostfri diskbänk:

Verktyg:
1. Två skiftnycklar eller nycklar 2. Hink 3. Polygrip 4. Hammare 5. Huggmejsel 6. Borrmaskin med metallborrsstål 7. Spackel 8. Sticksåg 9. Långt vattenpass 10. Tumstock 11. Penna 12. Vinkelhake 13. Körnare 14.  Skruvmejsel eller skruvdragare 15. Skruvhålstansare 16. Fogspruta 17. Tandad spackel 18. Röravskärare eller bågfil.

Material:
Rostfri diskbänk med avloppsanslutning, Köksblandare, Köksskåp, gipsskivor, Plastfolie, Sandspackel, Gipsskruv, Sättlim, Klämringskopplingar, Dyckert, Fogmassa, Mjukfog, Trasa, Krita.

Planering

1. Undersök hur din gamla rostfria diskbänken är monterad och bedöm därefter renoveringens omfattning.

2. Ta alla mått och se ut en ny rostfri diskbänk eller om du ska välja annat material på diskbänken.

3. Se också till att du får alla kopplingar som krävs och att dessa har rätt dimension.

4. Om du ska komplettera kakel eller annan väggbeklädnad, ta reda på om materialet finns i handeln.

5. Se till att mat och vatten finns lätt tillgängligt eftersom köket är mer eller mindre ur funktion under arbetet.

Värt att veta

Om du bor i ett äldre hus, utan separata avstängningskranar, kan du lätt komplettera med sådana i samband med bytet av din diskbänk.

Mät dimensionerna på de gamla rören med skjutmått, så får du rätt rörkopplingar till installationen. Om du har avloppsrör av gjutjärn mäter du muffens invändiga mått.

Du kan behöva komplettera det nya avloppsröret med förminskningssats och ev. tätningsmassa.

Du ska alltid kontakta ett auktoriserat VVS-företag för säker vatteninstallation när du renoverar i köket.

Ta bort den gamla diskbänken

Avstängningskran under diskbänk
1.Stäng av vattnet i köket antingen med de avstängningskranar som finns under vasken eller med huvudkranen.

Använd två nycklar och ta loss anslutningen till varmt och kallt vatten
2.Använd två nycklar och ta loss anslutningen till varmt och kallt vatten, samt till diskmaskinen.

Lossa anslutningarna till diskbänken
3.Sätt en hink under avloppet och ha en trasa i beredskap. Lossa därefter anslutningarna till diskbänken.

Ta bort hela avloppsröret mellan diskbänk och avlopp
4.Ta sedan bort hela avloppsröret mellan diskbänk och avlopp. Det följer med nya avloppsrör till den nya bänken.

Ta loss stänkskyddet ovanför diskbänken
5.Många gånger är det nödvändigt att även ta loss stänkskyddet ovanför diskbänken för att kunna ta loss denna.

Stänkskydd av kakel hugger du bort med mejsel och hammare
6.Här kan du se hur bänklisten sitter fast. Stänkskydd av kakel hugger du bort med mejsel och hammare.

Ta bort diskbänken och underskåpet
7.Ta nu bort diskbänken och underskåpet och såga loss den del av gipsskivorna som kaklet ev. varit uppsatt på.

Förbered för din nya diskbänk

Fäll in kortlingar mellan de tvärgående reglarna
1.Fäll in kortlingar mellan de tvärgående reglarna och fäst de gipsplattor som är kvar i dessa.

Om väggen bakom diskbänken är en yttervägg ska denna ha en ångspärr
2.Om väggen bakom diskbänken är en yttervägg ska denna ha en ångspärr. Klä därför isoleringen med plastfolie.

Mät och skär till nya gipsskivor till de väggytor där du ska sätta kakel
3.Mät och skär till nya gipsskivor till de väggytor där du ska sätta kakel. Använd vinkelhake och vass kniv.

Sätter upp gipsskivor med skruvdragare
4.Sätt upp plattorna med gipsskruv. Om det är många skruvar underlättas arbetet av en elektrisk skruvdragare.

Spackla över skruvhuvuden och skarvar
5.Spackla över skruvhuvuden och skarvar. När spacklet torkat slipar du ytan jämn med slippapper och- kloss.

Montera ny diskbänk

Markera sågmärken efter disklådorna och gör sedan urtagen med sticksåg
1.Underskåpet ska “figursys”. Markera sågmärken efter disklådorna och gör sedan urtagen med sticksåg.

Provlägg den nya diskbänken
2.Sätt underskåpet på sin plats och kontrollera med vattenpass innan du fäster. Provlägg den nya diskbänken.

Kontrollera med ett långt vattenpass att bänken ligger helt i våg
3.Kontrollera helst med ett långt vattenpass att bänken ligger helt i våg. Gör ev finjusteringar.

Montera köksblandaren

Mäter för köksblandare mitt emellan diskhoarna
1.I de flesta fall bör en köksblandare sitta mitt emellan diskhoarna. Gör mätningen med tumstock.

För därefter ut måttet till diskbänkens inre kant och markera med penna
2.För därefter ut måttet till diskbänkens inre kant och markera med penna. Behåll skyddsplasten på bänken.

Förborra i markeringen med borrmaskin och metallborr
3.Förborra i markeringen med borrmaskin och metallborr med dimensionen större än hålstansarens dragskruv.

Ta upp hålet för blandaren med skruvhåls stansaren
4.Ta därefter upp hålet för blandaren med skruvhålsstansaren. Vrid om hålstansaren med hjälp av en skiftnyckel.

Sätt den nya köksblandaren på plats
5.Sätt den nya köksblandaren på plats i urtaget och fäst den på undersidan av diskbänken.

Ställ diskbänken på högkant så kommer du åt lättare
6.Eftersom diskbänken ännu inte är fastmonterad, kan du ställa denna på högkant för att komma åt lättare.

Diskbänken ska fästas i underskåpet med sättlim
7.Diskbänken ska fästas i underskåpet med sättlim. Tryck ut en sträng lim på skåpets anliggningsytor.

Lägg på diskbänken, belasta och låt torka
8.Limsträngen får inte komma för nära ytterkanten på skåpets framkant. Lägg på diskbänken, belasta och låt torka.

Röranslutningarna

Rören från blandaren ska kapas så att de kan anslutas till varm- och kallvattenledning
1.Rören från köksblandaren ska kapas så att de kan anslutas till varm- och kallvattenledning. Använd röravskärare.

Rören från blandaren ska kapas så att de kan anslutas till varm- och kall-vattenledning
2.Kallvattnet är här kopplat med T-koppling för ledning till reningsfilter. Dra kopplingarna med skiftnyckel.

Dra åt anslutningarna ordentligt
3.De nya avloppsrören ska först kopplas in under vasken. Dra åt anslutningarna ordentligt.

Anslut avloppsledningen till avloppet
4.Anslut avloppsledningen till avloppet. Om avloppsröret är av gjutjärn kan du även behöva en förminskningssats.

Öppna för vattnet och kontrollera att samtliga rörledningar är helt täta
5.Öppna för vattnet igen och kontrollera att samtliga rörledningar är helt täta.

Fäst diskbänken

Låt skyddsplasten sitta kvar och förborra med litet metallborr i bänklisten
1.Låt skyddsplasten sitta kvar och förborra med litet metallborr i bänklisten som ligger an mot väggen.

Spika eller skruva fast diskbänken
2.Sätt hålen med jämnt intervall utmed hela listen. Spika eller skruva därefter fast diskbänken med dyckert.


 

Sätt nytt kakel ovanför diskbänken

Sätt en kakelplatta mot väggen som mall
1.Lägg en masonitbit mot diskbänken, för fogen, håll en platta som mall och markera första skiftets övre kant.

Stryk ut fästmassa med en tandad spackel och sätt kaklet
2.Stryk ut fästmassa med en tandad spackel och sätt kaklet. Lodräta markeringar på kaklet underlättar.

När kaklet sitter tar du bort kryssen och fogar samt sätter mjukfog mot diskbänken
3.När kaklet sitter tar du bort kryssen och fogar som vanligt. Ta bort masoniten och sätt mjukfog mot bänken.

Tips!

Förutom de traditionella köksblandarna kan du även välja en köksblandare med löstagbart duschmunstycke med mjuk slang. Den fungerar dels som en vanlig kran, dels på samma sätt som en dusch.

Eftersom du kan ta loss utkastaren från fästet är du inte lika bunden vid blandarens placering på diskbänken. Se bara till att den långa slangen kan löpa fritt över diskbänken, utan att haka fast i rörledningar eller inredning.

Använd gärna genomskinlig och vattenfast tätningsmassa i skarven mellan diskbänken och andra bänkytor. Då kan inte vatten och smuts krypa ner i springan och bilda bakteriehärdar. Köket blir därmed också lättare att hålla rent.

Eftersom diskbänkar utsätts för hårt slitage bör du också ta för vana att med jämna mellanrum se över tätningen. En fogspruta är alltid ett bra hjälpmedel vid limning av såväl stora som små ytor.

Viktigt

Materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla köksartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se