You dont have javascript enabled! Please enable it! Höj en låg diskbänk - Så här gör du | dinbyggare.se

Höj en låg diskbänk

Höjd diskbänk

För låg diskbänk? I den här artikeln hittar du utförlig information och gör det själv instruktioner med förklarande bilder om hur man höjer en låg diskbänk.

När man tar över ett äldre hus är det inte ovanligt att många hushållsgöromål plötsligt blir påfallande betungande. Man får ont i ryggen bara av att diska middagsporslinet eller kavla ut en deg på köksbänken.

Anledningen är att diskbänken och andra köksbänkar är några centimeter för låga i förhållande till modern standard.

Om inte köksarbetet i fortsättningen ska bli en plåga är det bara ett botemedel som återstår att man höjer bänkarna så att de blir bekväma och praktiska att arbeta vid. Ett fåtal centimeter extra kan göra mycket större skillnad än man tror.

Varje människa är ju unik, vilket bland annat betyder att vi är olika långa. Variationerna mellan de med så kallad normal längd är ganska liten, eller ca 25 cm. Hela 95 procent av västvärldens människor kallas normallånga. Bland män anges den genomsnittliga längden till 1,75 meter och bland kvinnor till 1,62 meter.

Om variationerna hade varit större skulle vi knappast ha kunnat leva med så markerat standardiserade köksinredningar som vi gör. Den som under en längre tid tvingas arbeta vid alltför låga disk och tillredningsbänkar får nästan utan undantag ryggbesvär.

Den institution som bland annat bestämmer sådana här mått Standardiseringskommissionen i Sverige, kallad SIS måste även ta hänsyn till att vi i takt med en ökad välfärd även ökar vår medellängd.

Vilken höjd på en diskbänk?

För ca 20-25 år sedan var svensk standard för diskbänkar 85 centimeter. I dag är den 90 centimeter. Vilken höjd som ger den bästa arbetsställningen vid diskbänken beror mestadels på hur lång du är och vilket arbete som ska utföras.

För en kortare person på ca 1,60 är 85 centimeter en bra höjd på diskbänken och för en person på ca 1,90 är 100-105 centimeter en bra arbetshöjd. För den som har rörelsehinder och måste sitta och arbeta är den rekommenderade höjden mellan 70-85 centimeter.

Måtten gäller inklusive sockel och bänkskiva. Fem centimeter upp eller ner kan tyckas likgiltigt, men har faktiskt ganska stor betydelse för vårt välbefinnande. Därför finns det goda skäl att öka arbetshöjden på köksinredningar som har varit med i några år. Särskilt i äldre lägenheter, hus eller sommarstugor är bänkskåpen några centimeter för låga till en normallång person i dagens läge.

Om man väljer en köksinredning med så kallad kontinentalhöjd med fritt utrymme mellan skåp och tak eller en fullhöjdsinredning är ofta en fråga om smak eller modets växlingar. Arbetsbänkarnas höjd är däremot alltid en fråga om funktion.

Det enklaste sättet att höja ett bänkskåp är att bygga på sockeln, men alltför höga socklar är dock ganska missprydande. Det är bland annat därför som vi har valt att lägga på de fem centimetrarna mellan det ursprungliga skåpet och bänkskivan.

Verktyg och material du behöver när du ska höja en diskbänk:

Verktyg du behöver för att höja en låg diskbänk
Verktyg:
1. Bågfil 2. Handslägga 3. Flat mejsel 4. Rörtång, ev. 5. Kniv 6. Kofot eller bräckjärn 7. Hovtång eller avbitare 8. Tumstock 9. Penna 10. Fogsvans 11. Hammare 12. Vattenpass 13. Fogspruta 14. Spackel 15. Pensel 16. Stor skiftnyckel.

Material:
Läktvirke i lämplig dimension, Spik, Trälim, Sättlim, Träpinnar, Gummibussning, Övergångskoppling, T förbindning, Vattenlås, Silikonspray eller diskmedel, Silikon, Spackelfärg, Målningsfärg.

Varning

Även en mindre höjning av en diskbänk medför praktiskt taget utan undantag rörarbeten. Vatten och avloppsledningarna måste ju anpassas till den nya höjden.

Var emellertid noga med att stänga av vattnet innan du gör några som helst ingrepp i rörsystemet. I annat fall riskerar du vattenskador.

Se också till att du har en hink och torra trasor till hands.

Montera diskbänken

Viktigt

Materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla köksartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se