Bygg ett par arbetsbockar

Sågar upp virke för en arbetsbock i trä

Få ting kan underlätta så många arbetssituationer som ett par enkla bockar av trä. Om det finns färdiga bockar att köpa är det egentligen lika självklart att man tillverkar dem själv.

Då kan man välja den typ som man tycker är bäst och använda en virkessort som ger önskad stabilitet.

Priset för en färdig bock är kanske inte högre än det virkespris du får betala för bocken som du gör själv, men den stora vinsten är att du kan lita på din egenhändigt tillverkade bock.

Med hjälp av ett par bockar, en hård spånskiva eller några brädor kan man snabbt lösa många praktiska problem. Man kan till exempel få ett extrabord med en löst liggande och därmed lättförvarad skiva för många skiftande aktiviteter. Här följer några exempel på hur man kan använda sina bockar:

Ett rit eller tillklippningsbord med fria ytor, ett sybord som lätt kan ställas undan när sömnaden är klar, ett matbord med plats för många gäster, en arbetsbänk for olika snickeriarbeten, ett underlag för hobbyarbeten, för modelltåget, minibilbanan eller det stora pusslet.

Dessutom kommer ett par bockar väl till pass när man behöver en arbetsställning för att nå högt upp vid till exempel målning utomhus, tapetsering, fasadarbeten och fönsterputsning. Man fåren inbjudande ” Ijugarbänk” av två låga bockar och en kraftig bräda, eller en ofarlig och populär gungbräda av bara en bock och en bräda.

Vi har valt att visa tre typer av bockar, en med raka ben, en hög byggbock och en hopfällbar bock. Vilken typ av bock man väljer är mest en smakfråga, men bocken med raka ben och den hopfällbara bocken passar bäst för plana golvytor och som underrede till ett extrabord.

Byggbocken är en bock med sneda ben. Den anses av många vara den ursprungliga bocktypen. Använder man denna bock i par och i kombination med ett par plankor, blir den en förnämlig och säker byggnadsställning som till och med kan användas på 2-3 olika höjder.

Byggbockar har de flesta husägare mycket stor nytta av vid nästan alla renoverings och underhållsarbeten, både inomhus och utomhus. Att till exempel fasad måla från en byggnadsställning i stället för att klänga på en stege är inte bara bekvämare, utan också betydligt säkrare.

Denna bocktyp är också lätt att variera från en höjd på bara några decimeter till en enorm bock på två meters höjd eller mer. I sitt låga utförande och med lämplig bredd fungerar den utmärkt bland annat som båtbock vid uppläggning av mindre plastbåtar eller ekor, som man normalt vinterförvarar liggande upp och ned.

Med extra slåar kan den lätt göras mycket bärkraftig även utan alltför kraftiga virkesdimensioner. Den är inte heller så känslig för att underlaget inte är helt plant.

Verktyg och material du behöver när du ska bygga en arbetsbock:

Verktyg:
Fogsvans, Ryggsåg, Stämjärn, Borrmaskin och borrstål, Passare, Tumstock, Vinkelhake, Skruvmejsel, Hammare, Penna, Cirkelsåg, ev Elsticksåg.

Material:
RAKA BEN: 2 ståndare, 1 överliggare, 1 tvärslå, 2 bentvärslåar, 4 fötter, Träskruv, 8 metallgängade skruvar med muttrar och brickor, Vattenfast trälim.

HOPFÄLLBAR: 4 längsgående slåar, 4 ben, 2 gångjärn i passande dimension, Spärrkedja, Skruv eller spik, Vattenfast trälim.

BYGGBOCK: 4 ben, 1 överliggare, 4 horisontella slåar, 2 horisontella sidoslåar, 2 överliggarstöd, Spik, Vattenfast lim.

(På bocken med raka ben kan du till exempel lägga en plywoodskiva. Till byggbockarna behövs ett par stadiga plank utan alltför mycket svikt.)

En arbetsbock med raka ben

Arbetsbock med raka benSkissen visar hur denna enkla arbetsbock är konstruerad. Vilket virke du väljer beror på hur hårt du tänker belasta bocken. Denna typ av bock används mest som underlag för en bordsskiva av till exempel spån eller plywood.

Bocken behöver därför inte vara av grövre virke än 22×70 mm. Vi har dock valt att använda dimensionen 28×95 mm. Dimensionen är densamma för alla delar, vilket är mycket praktiskt. Vi har valt hyvlad furu, men du kan lika gärna använda kvistfri gran.

Skruv och spik får du givetvis anpassa efter virkesdimensionen. Höjden kan du välja efter ditt eget behov. Normalt är 700 mm en lämplig höjd och till denna bock är ca 800 mm en lagom bredd. För stabilitetens skull bör tvärslåarna nertill vara ca 400 mm breda.

markerar alla kapmarkeringar
1.Om du först markerar alla kapmarkeringar med tumstock, vinkelhake och penna kan du arbeta rationellt.

Längdkapar med fogsvans
2.Längdkapa sedan alla virkesdelar med hjälp av en fogsvans. Med cirkelsåg arbetar du givetvis ännu snabbare.

Markerar avrundningarna på ståndarna och bentvärslåarnas ovansidor
3. Markera med hjälp av till exempel en passare avrundningarna på ståndarna och bentvärslåarnas ovansidor.

Markerar urtag för överliggaren
4. Markera urtag för överliggaren och för halvt-i-halvtfogarna mellan ståndare och bentvärslåar. Förborra eventuellt.

Sågar avrundningar med sticksåg
5. Om du inte har en bandsåg kan du såga ut avrundningarna med hjälp av en elektrisk sticksåg.

Snedsågar med fintandad ryggsåg
6. Alternativt kan du avstå från avrundningarna och snedsåga i 45 graders vinkel. Använd en fintandad ryggsåg.

rensar med ett stämjärn
7. Såga med en ryggsåg och rensa med ett stämjärn. Halvt-i-halvtfogarna får inte bli djupare än att skruvarna fäster.

Limma/skruva alla delar
8. Limma/skruva alla delar, tvärslån med lång, smal skruv och benfogarna med metallgängad skruv. mutter bricka.

Markera urtag för halvt-i-halvtfogarna
9. Kapa alla bitar i rätta längder. Markera urtag för halvt-i-halvtfogarna med en penna.

Hugger ut urtagen med ett stämjärn
10. Såga ett antal hack med en ryggsåg. Hugg ut urtagen med hjälp av ett stämjärn.

Hopfällbar arbetsbock

Allt virke till denna bock är i dimensionen 45×22 mm. Bocken är mycket lämplig till mindre hobbyarbeten och snickeriarbeten. Man ska dock inte lägga alltför tunga saker på den.

Den kan med fördel förses med en spånskiva vid till exempel ett modellbygge. Skivan kan, när golvutrymmet används till annat, hissas upp i taket. Spärrkedjan gör att bocken står stadigt.

En stor fördel är att bocken kan fällas ihop och därför är lätt att förvara. Utfälld är den totala höjden ca 740 mm, från golvet och upp till de övre längsgående slåarna ca 690 mm. Den totala bredden är ca 735 mm.

Du kan givetvis själv bestämma passande höjd och bredd. Delarna bör skruv eller spiklimmas. Som du förstår är monteringen mycket enkel. Det du särskilt bör tänka på tar vi upp i den korta bildsviten.

foga samman delarna med dyckert
1. Stryk lim på halvt i halvtfogarna och foga samman delarna med dyckert. Torka bort överflödigt lim.

Skruvar fast gångjärn
2. Förborra hål och montera gångjärnen. Du fäster dem med hjälp av försänkt träskruv.

ihopfällbar arbetsbock
4. Montera spärrkedjan. Se till så att skruvöglorna inte hamnar mitt för varandra, för då kan inte bocken fällas ihop.

Byggbockar för säkerhets skull

Sågar till virkesdelar
1. Såga till de olika virkesdelar som behövs. Snedsåga benens övre del så att anliggningsytan inte glipar.

Sågar rent med fogsvans
2. Spika fast de horisontella slåarna på kortsidan. Låt dem gå utanför benen. Såga rent med fogsvans.

nedre horisontella slåar
3. De nedre horisontella slåarna ska gå runtom bocken. Låt de längre slåarna överlappa de kortare.

övre horisontella slåar
4. De övre horisontella slåarna behövs endast på långsidorna. Montera dem på ca 1 500 mm höjd.

Stegen är ett oumbärligt redskap vid många husjobb, men inte minst av säkerhetsskäl borde den ersättas av en mer stabil byggnadsställning – till exempel två höga bockar och ett par kraftiga plankor. Bockarna är lätta att göra och ger god stabilitet om du gör basen tillräckligt bred.

Du kan mycket väl spika alla förband. Lämpliga virkesdimensioner framgår av skissen. Vi har valt att göra bocken totalt två meter hög.

Största bekymret brukar vara att hitta en förvaringsplats för bockarna, men enas man i kvarteret om ett gemensamt par bockar, brukar det vara lättare att bereda plats för dem.

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se