Trapprenovering – Ta bort en gammal matta i en trätrappa

Utförd trapprenovering på gammal trätrappa

Många gamla invändiga trätrappor är klädda med heltäckningsmatta eller linoleummatta. Vill du ta bort mattan och låta träet synas får du räkna med en hel del renoveringsarbete. Hur omfattande den här typen av trapprenovering blir beror på många faktorer, men du måste räkna med att arbetet tar tid.

För rätt bedömning bör du ta hänsyn till hur mattan sitter fast, kvaliteten på mattans undersida och träets kondition på trappan.

Innan du startar trapprenoveringen

Innan du sätter igång med trapprenoveringen och drar loss hela mattan bör du undersöka virket i trappan. Lossa en flik av mattan och gör en bedömning av träet. Är det hårt slitet får du ta ställning till om arbetet motsvarar resultatet. De flesta mattor är limmade, men det finns också de som är fästade med spik och lister. Vi har utgått från en hellimmad trapptäckning.

Är träet välbehållet kontrollerar du hur hårt mattan sitter fast mot underlaget. Se också efter om mattans undersida följer med mattan eller om det mesta sitter kvar i limmet. Det kan skifta beroende på vilken typ av matta det är.

Heltäckningsmattor finns med ett tiotal olika baksidor. Om mattan är fabrikslimmad i samband med tillverkningen av inomhustrappan är mattan som regel mycket svår att dra loss. Använd en bred spackel eller ett stämjärn som hjälpmedel. Se till så att du inte skadar träet.

Det förekommer också att mattan är nersänkt i planstegen. Kontrollera i så fall att det finns möjlighet att slipa trappstegen helt plana. I annat fall får du göra en infällning med nytt virke. Om det sitter mycket mattrester kvar på trappan kan du hyra en så kallad golvupptagningsmaskin. Den är utrustad med en kniv som arbetar fram och tillbaka över ytan och skär på detta sätt loss mattresterna.

När du ändå ska renovera trappan är det värt att se över trappräcket. Det är viktigt att det är bra förankrat och sitter stabilt. Ett trappräcke av trä kan precis som trappan renoveras, slipas och målas. Är räcket dåligt och slitet ska det byta ut.

Viktigt vid borttagning av lim

När du ska ta bort alla limrester måste du pröva dig fram till vilket medel som verkar bäst. Det finns flera typer av limlösande medel, men till vissa limsorter kan du även använda T-röd. Oavsett vilket medel du använder är det viktigt att du stryker ut flödigt.

Låt medlet verka en stund innan du tar bort det uppmjukade limmet med spackel och trasor. Det är mycket viktigt att du får bort allt lim, annars blir inte sliparbetet bra. Räkna därför med att upprepa behandlingen flera gånger.

Det finns en risk att lim tillsammans med limlösande medel kan missfärga, träet. Testa därför först på en liten yta och gör en bedömning. Färgförändringen kan vara acceptabel eller så svag att den går att dölja med lasyr eller rent av slipa bort.

Eftersom en trapprenovering innefattar en hel del slipning, bör du ha tillgång till en oscillerande handslipmaskin gärna med dammuppsamlare. Förbered dessutom inför slipningen genom att lägga ut fuktiga lakan kring trappan, som binder slipdammet. Även om slipmaskinen samlar upp dammet, ryker det en hel del.

När trätrappan är tvättad fyller du igen små skador och sprickor med träspackel. Större skador kan du laga med sandspackel och sedan täcka med faner. Vill du sedan ge trappan ett ytskydd bör du välja ett två-komponent härdlack. Tillsätt eventuellt lite halksand inför sista strykningen, så blir inte trappstegen så hala.

Det här behöver du vid en trapprenovering:

Verktyg:
1. Vattenpass 2. Excenterslipmaskin 3. Stämjärn 4. Hammare, ev 5. Kniv 6. Plattång, ev 7. Bredspackel 8. Stålspackel 9. Golvupptagningsmaskin, handmodell, ev 10. Slipkloss el. dyl 11. Dammsugare 12. Penna 13. Mjuk borste 14. Oscillerande hörnslipmaskin.

Material:
Slippapper i flera grovlekar, Spackel, ev Träspackel, ev Träfanér, Limlösande medel, T-röd, Luddfria trasor, Trassel.

Ta bort en heltäckningsmatta

Drar upp en flik av mattan och dra loss mattan bit för bit

1. Dra upp en flik av mattan och dra loss mattan bit för bit. Använd arbetshandskar för att få ett bättre grepp.

Sitter mattan rejält kan du behöva dela den

2. Sitter mattan fast rejält kan du behöva dela den. Använd en mattkniv med krok och skär utan att skada trappvirket.

Hjälper till att ta bort mattan med spackel

3. Du kan också hjälpa till underifrån med till exempel en spackel för att undvika att ytskiktet från träet följer med.

Tar bort matta på trappans sättsteg

4. Ta även försiktigt bort matta som kan sitta fast på sättstegen i trappan. Gör på samma sätt som tidigare.

Tips!

När du ska ta bort limrester på trappan kan du även prova att använda färgborttagningsmedel eller andra färgborttagningsmetoder. Om du inte får tag på någon oscillerande slipmaskin, kan du slipa hörn för hand. Vira slipduken runt ett smalare stöd än slipklossen. Om träet under mattan har större skador och sprickor, kan du laga dem med sandspackel. Fyll igen skadan i omgångar och slipa emellan.

Ta bort en linoleummatta

Tar bort linoleummatta i trappa

1. Om underlaget består av klistrad linoleummatta så ska även denna tas bort. Börja med att lossa en flik i mattan.

Delar linoleummattan med mattkniv

2. Är mattan limmad i hela sjok lossar du den lättare om du delar med en kniv vid trappnos och sättsteg.

Värmer bort matta i trappan med varmluftspistol

3. Är mattan styv kan du värma försiktigt med varmluftspistol. Då mjuknar materialet och eventuellt också limmet lite.

Tar bort matta med golvupptagningsmaskin (handstripper)

4. Sitter mattan mycket hårt kan du ha stor hjälp av en mindre golvupptagningsmaskin (handstripper).

Gammal matta som sitter hårt i trappan

5. Mattan sitter som regel mycket hårt och är svår att få loss. Arbetet kan kräva många arbetstimmar och hårda nypor.

Kontrollerar slipmån i trappan

6. Om mattan är nersänkt i trappan bör du först kontrollera slipmånen i trappvirket. Kontrollera med en knivspets.

Lister

Tar bort trapplist med stämjärn

Lister spikade i trappans fram- eller bakkant kan tas bort om de är löstagbara. Bänd med stämjärn och skyddskloss.

 

Ta bort limmet

Stryker på limborttagningmedel på planstegen

1. Alla limrester måste bort innan du kan slipa trappan. Stryk på färgborttagningsmedel eller limborttagningsmedel över hela ytan.

Skrapar bort limrester

2. När medlet har verkat en stund skrapar du loss det uppmjukade limmet med t ex en spackel och luddfria trasor.

Skrapar plansteg med en sickel

3. Upprepa eventuellt behandlingen. Därefter kan ytan även behöva skrapas. Använd en parkettskrapa en sk. golvsickel.

 

Slipa trappan

Slipar trappsteg med slippapper

1. Slipa hela trappan med inte alltför finkornigt slippapper. Du kan även använda en excenter slipmaskin.

Slipar plansteg med slipmaskin

2. Är listen något högre än plansteget efter att du har tagit bort linoleummattan, så slipar eller hyvlar du ner kanten.

Slipar sättsteg och trappnos

3. Slipa även sättsteg, trappnos och planstegens undersida. Använd andningsskydd under hela sliparbetet.

Slipar hörn med hörnslipmaskin

4. Du kan använda en speciell handslipmaskin i hörn. Denna maskin har en slipplatta som är sexkantsformad.

slipa längs träets fiberriktning med slipmaskin

5. Byt efterhand till finkornigt slippapper och slipa längs träets fiberriktning med maskin och eventuellt för hand.

6. Borsta bort slipdammet och känn med handen över ytan. Kontrollera även med vattenpass så att ytorna är jämna.

Laga trappan

Borstar bort slipdamm på trappsteg

1. Borsta bort allt slipdamm. Känn med handen över ytorna så att de är jämna. Kontrollera med vattenpass vid behov.

Fyller igen spricka med träspackel

2. Små skador och sprickor i träet kan du fylla igen med träspackel i samma färg som virket.

Sätter träfanér på plansteg

3. Väljer du att sätta träfanér på stegen så skär du till fanéret och limmar med trälim. Låt torka under press.

 

Relaterade artiklar:

Se alla artiklar om trappor »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se