Skiffersten – populär och exklusiv natursten

Skiffersten på golv i uterum

Skiffersten är en exklusiv form av natursten som främst är populär i de svenska trädgårdarna. Dess vackra struktur och den tåliga ytan gör den också till en utmärkt sten för golvbeläggningar och bänkskivor inomhus.

Vad är skiffersten

I naturen förekommer skiffer vanligtvis i form av kvarstitskiffer och lerskiffer. Dessa två olika typer skiljer sig åt vad gäller både struktur och egenskaper.

All skiffer är uppbyggd som en tårta, med lager på lager av skikt. Ytan är något kornig. Hur kornig den är beror på var skiffret bryts. Skifferbrytning sker i Sverige på flera håll.

Skifferstenens egenskaper

Kvartsitskiffern är ett material som är lik graniten till egenskaperna. Färgen är grå till svart. Det är ett tåligt material som är beständigt och som inte fläckas ner i första taget.

Ytskiktet kallas för att det är klovat. Det är skifferns naturliga yta och är slätt med små, små skiftningar.

Lerskiffer däremot är ett mycket mjukt material. Det blir lätt repor på ytskiktet. Då materialet också är poröst blir det också gärna fläckar på skiffret av fetter och liknande. Det kallas för att stenen har en låg porositet.

Skiffer kommer ofta i plattor med något oregelbunden form och ger därför ett mycket levande intryck.

Användningsområden

Skiffer används i en mängd olika byggnationssammanhang. Det passar att lägga som golv inomhus vare sig det gäller offentliga lokaler eller hemmiljöer, som material till bänkskivor i badrum och kök samt som stenbeläggning utomhus.

Skiffer gör sig mycket bra utomhus som golvbeläggning och är faktiskt en av de vanligare bergarterna i de svenska trädgårdarna. Då används ofta ett skiffer av grövre struktur, en mer grovkornig variant.

Skiffer har en tendens att frysa och flisa sig under vintern. Det gör mindre lämplig som beläggning vid till exempel en pool.

Det är också lite knepigt att lägga skiffer i en trädgård på ett snygg och hållbart sätt. Därför finns det numera också skiffer på nät. Då är stenarna redan i hoplagda och det behöver inte bli ett evigt pusslande för att få bitarna att passa ihop.

Relaterade artiklar

Se alla golvartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se