Så underhåller du ditt trägolv

Underhåll av trägolv

Man säger att trägolv bara blir vackrare ju äldre de blir. Javisst är det så, men endast om trägolvet rengörs och vårdas på rätt sätt är det påståendet sant. Förr i tiden fanns det endast ett enda sätt att underhålla och rengöra sitt gamla trägolv och det var att skura det ofta och länge.

Har du ett trägolv i din bostad så har du en golvbeläggning som med rätt omvårdnad kan hålla sig fräscht länge och är det ett massivt trägolv kan det hålla i flera generationer.

Det låter kanske otroligt att ett trägolv kan hålla så länge men tänk på att de golv som finns i äldre kulturbyggnader och gamla slott ofta är från tiden då de byggdes.

Olika träslag är av naturen också olika hårda, dessa träslag ser också olika ut från ljusa träslag till mörkare med en helt annan struktur. Gemensamt för alla träslag är att de reagerar på fukt, mjuka träslag mer och hårda träslag oftast mindre.

Dagens moderna trägolv är ofta behandlade med någon form av ytskiktsbehandling, vilket gör att de inte behöver samma behandling som äldre trägolv. Dessa golv mår generellt bäst av att endast dammsugas och ibland torkas med en fuktig, väl urvriden trasa eller golvmopp.

Men även om dagens moderna trägolv har en ytbehandling som gör att städarbetet blir betydligt lättare är fortfarande noggrann rengöring och golvvård A och O för alla trägolv.

Regelbunden rengöring och golvvård

När det gäller golvvård så är det viktigaste att rengöring av trägolvet sker regelbunden, dvs. du bör inte vänta för länge mellan städtillfällena. Har du husdjur bör du dammsuga och torka dina trägolv oftare.

Tänk på att fälla ner borstmunstycket så att inte ytan repas när du dammsuger golvytan. Har du hund är det näst intill omöjligt att undvika att du få in sand och grus, speciellt under höst och vinterhalvåret.

Tänk på att ett lackerat trägolv lätt kan repas av till exempel små gruskorn. Det bästa är därför att stoppa smutsen redan i entrén. Smutsförebyggande åtgärder är alltid bäst.

Lägg en ordentlig avtorkningsmatta både innanför och utanför din ytterdörr om du har möjligt, så får du en effektivare smutsspärr som gör att det mesta av salt, smuts och grus från skor och tassar stannar på mattan innanför entrédörren.

Moderna laminerade trägolv har en ytbehandling som gör att de är tåligare mot hack och slagmärken. Detta beror på att man lagt ett tunt skikt trä ovanpå ett stummare underlag.

Det gör att träet inte längre ”lever” på samma sätt utan blir mera motståndskraftigt mot sådana påfrestningar. Däremot är den lackerade ytan fortfarande känslig för repor.

Oavsett vilken ytbehandling du har på ditt trägolv är det viktigt att du skyddar ditt trägolv mot alla former av vätska. Ha för vana att alltid torka upp eventuellt spill omedelbart, det är lätt att glömma småspill när du vattnar blommor.

Tänk även på att hall och köksutrymmet kräver större underhåll än t.ex. sovrum.

Förebygga repor och märken

För att förebygga och undvika repor och märken på golvytan bör du se till att alla dina möbler är försedda med möbeltassar av filt, speciellt köksstolar och fåtöljer som kan flyttas runt.

Har du tyngre möbler är det lika viktigt med möbeltassar även om tunga möbler inte flyttas lika ofta som lättare stolar så är det större risk för repor när du ska flytta tyngre möbler.

Det är även viktigt att du med jämna mellanrum gör rent tassarna från smuts för att undvika mindre repor.

Dammsug ditt trägolv ett par gånger i veckan.
1.Gör till en god vana att dammsuga dina trägolv ett par gånger i veckan, oftare i flitigt använda rum.

Torka parketten eller trägolvet men fuktig trasa.
2.Torka parketten eller brädgolvet med en fuktig, väl urvriden trasa 1-3 ggr i månaden.

Använd en golbonare till lackerad parkett och brädgolv.
3.Använd en golvbonare till lackerade parkett- och brädgolv. Rengör först golvet från all gammal vax med lacknafta.

Oljebehandlat trägolv grovrengörs med en olja bestående av linolja och terpentin.
4.Oljebehandlat trägolv grovrengörs med en olja bestående av linolja och terpentin. Dammsug golvet innan behandlingen.

Rengöra bonade och bonvaxade trägolv

Anledningen till ytbehandlingen och att man bonar golvet är för att förhöja träytans utseende som ska ge ett vackrare golv samtidigt som man skyddar golvytan mot yttre åverkan som fukt, vätskor och UV-ljus från solens strålar.

Äldre brädgolv och lackerade parkettgolv behöver bonvaxas med jämna mellanrum, det är dock viktigt att man inte vaxar golvet för mycket eftersom det då byggs upp vaxlager som gör att ytan kan bli kletig och istället för att skydda golvet får man motsatt verkan, dvs. golvet drar åt sig smuts.

Det hade varit enkelt att bona om traditionellt bonvax hade funnits att köpa i butik, men tyvärr måste man själv tillverka denna produkt idag.

Ett gammalt enkelt recept på bonvax är att använda 200 gram bivax och 40 gram pottaska som kokas tillsammans med 1 liter vatten i 10-20 minuter. När bonvaxblandningen svalnat ska det ha en filmjölksliknande konsistens.

Eftersom du gör en egen blandning är det viktigt att du provar på en liten yta först eller allra helst om det finns en separat golvbräda att prova på.

Men, innan man sätter igång och bonar ett trägolv måste det göras rent från smuts och gammal bonvax.

För i tiden använde man s.k. "kristallolja" som baserades på lacknafta för att få bort alla rester av bonvax men med tanke på arbetsutförande och miljö så kan man idag använda White Spirit som är en luktfri petroleumprodukt som löser fett och bl.a. kan användas för att tvätta penslar med.

När det gamla bonvaxet är borta ska golvet därefter torka ordentligt. Förr använde man en s.k. golvbonare när man bonade golvet med flytande bonvax. Men det gjordes även för hand även om det var ett mycket slitsamt arbete. Idag går det att hyra en skur- och polermaskin för att bona golv med.

Rengöra och underhålla lackerade trägolv

Ett lackerat trägolv ger trägolvet den mest slitstarka ytan. Golvlacket tränger inte ner i ytan som t.ex. olja utan bildar en tät och slitstark golvyta som gör golvet lättare att hålla rent.

Men oavsett om ytan är lackerad så är trägolvet ett levande material som påverkas av fuktigheten i luften. Allt trä sväller vid högre luftfuktighet och krymper när luften blir torrare t.ex. vintertid.

Vid daglig rengöring ska du använda torra städmetoder som dammsugning och torrmoppning. Ska du göra en grundligare rengöring där du avslutar med att våttorka golvet med en lätt fuktad trasa eller golvmopp så är det viktigt att tänka på att du alltid måste börja med att dammsuga golvet så att du får bort sandkorn som annars lätt kan repa golvytan när du torkar eller moppar av den.

Slarvar du med dammsugningen blir golvet matt i glansen betydligt snabbare. Om trägolvet är hårt nedsmutsat och det inte räcker med att endast torka av med en fuktad trasa eller mopp kan du tillsätta lite vanlig såpa i vattnet, alternativt rengöringsmedel för golv utan ammoniak.

OBS! Tänk på att ett för starkt rengöringsmedel kan göra att det lackerade golvet börjar mörkna och till slut bli brunsvart när det felaktiga rengöringsmedlet tränger ner i träporerna och förstör träet. Ett korrekt rengöringsmedel ska vara anpassat för trägolv och ha ett pH-värde runt 7.

Även om ett lackerat trägolv har en skyddande lack är det känsligt för vatten. När du skurar golvet är det viktigt att du använder en väl urvriden moppduk eller skurduk.

Golvet ska endast fuktas lätt och den kvarvarande vattenhinnan som ligger på golvytan skall helst torka inom 1-2 minuter, om det tar längre tid har du vridit ur trasan eller moppen för dåligt.

Låt aldrig vattenspill ligga kvar på golvytan, och var extra aktsam om du har ett golv av bok eller lönn som är extra känsligt för fukt.

Rengöra och underhålla oljade trägolv

Anledningen till att man väljer ett oljat trägolv trots att det kräver mer underhåll är att det får en fantastisk vacker yta där träets ådror framträder. Detta ger trägolvet en vacker yta och karaktär till rummet det ligger i.

Det oljade trägolvet mår precis som ett lackerat trägolv bäst av torrstädning, dvs. genom dammsugning eller sopning.

Varje golv måste dock moppas för eller senare och när du torkar av ett oljat golv ska du tänka på att torka av golvytan med en ordentligt urvriden trasa eller mopp som fuktats i såpvatten.

Svabbgarn är inte att rekommendera eftersom dessa är svårare att vrida ur ordentligt och blir därför för blött för ett oljat trägolv.

När du skurar av ett oljat trägolv ska du alltid vara försiktig med vatten och rengöringsmedel. Vanlig gulsåpa och grönsåpa är en magrare typ av såpa som inte fungerar tillräckligt bra för att återfetta golvytan, dessutom är pH-värdet något högt, oftast runt 11-12.

Använd därför allra helst en träsåpa eller golvsåpa med pH-värde runt 8-9 eftersom dessa även har en fetthalt på 15-20% som gör att golvet återfettas samtidigt som du moppar av golvytan.

Ta bort fläckar på oljade trägolv

Det är värt att poängtera flera gånger att det viktigaste är att ta bort fläckar och vätskor så snart som möjligt. Ett oljat golv kan skadas av för mycket vatten. Undvik även kraftiga lösningsmedel och alkaliska lösningsmedel (löser fett).

1. Börja alltid med en svagare såplösning och bearbeta fläcken med en nylonduk eller ofärgad trasa.

2. Är fläcken svårare att få bort kan du prova att byta ut såplösningen mot ett något starkare rengöringsmedel som tvättnafta och bearbeta fläcken med nylonduk eller ofärgad trasa.

3. Är det en svår fläck kan du behöva ännu tuffare metoder genom att använda en grön nylonduk med grövre putsyta, stålull eller ett fint sandpapper.

Stearin och tuggummi kan tas bort med kylspray alt. Lägga en plastpåse med isbitar på tuggummifläcken och skrapa försiktigt.

4. Lyckas du inte att få bort fläcken med ovanstående metoder får du försöka skrapa bort den med ett rakblad eller en vass mindre kniv.

Om du lyckas få bort fläcken och det resulterar i att ytan där fläcken suttit blivit nedmattad får du komplettera med en underhållsolja eller grundolja. Var försiktig när du applicerar ut oljan.

Använd en mindre trasa eller pensel och vänta ca 15-20 minuter. Torka bort överflödig olja och efterpolera ytan med nylonduk eller ofärgad trasa.

Viktigt!

Tänk på att trasor och papper som varit i kontakt med underhållsolja och grundolja alltid ska läggas i vatten p.g.a. självantändningsrisken direkt efter användning.

Använd inte heller vanlig allrengöringsmedel på oljade trägolv eftersom det kan lämna kvar rester på golvytan.

Olja in golvet med jämna mellanrum

Hur ofta ett oljat golv behöver underhållas beror på hur stor användningen av golvet är, rengöring, exponering för direkt solljus mm. Ett oljebehandlat trägolv bör oljas in med en underhållsolja ca 1 -2 gånger per år.

Dammsug och rengör golvet noggrant, låt golvet torka först i ca 30 minuter. Stryk ut oljan på golvet, det är viktigt att stryka ut det i tunna lager eftersom det ger bättre slutresultat än tjocka lager med olja.

Låt den sedan dra en stund oftast ca 10-15 min (följ tillverkarens instruktioner för oljan) innan du torkar bort överflödet. Polera till sist upp ytan med en mikromopp.

Oljebehandlingen skyddar golvet från smuts samtidigt som den ger träet en vacker lyster. Tänk på att ett nyoljat golv inte ska våttorkas alls den första månaden.

Underhålla lutade och såpbehandlade golv

Lutade gran- eller furugolv ska behandlas densamma som var vanlig förr i tiden och det innebär att du ska skura golven med golvsåpa när det är dags att göra rent ditt golv.

Att skura golvet är både tungt och tidskrävande men efter besväret kan du se fram emot belöningen som är den rena och friska doften av nyskurat golv.

Har du ett lutat golv bör du såpbehandla golvytan ett par gånger per år. Till ett lutat golv rekommenderas att du använder en överfettad, tensidfri golvsåpa som har ett vitt färgpigment.

Det ger golvet en ljus och fin yta samtidigt som såpan gör rent och återfettar den rengjorda golvytan.

Viktigt att tänka på när du underhåller trägolv

Tänk på att du aldrig ska använda ett rengöringsmedel med ammoniak när du gör rent ett trägolv. Var alltid försiktig med vatten på ett trägolv.

Använd alltid väl urvridna trasor eller moppar när du torkar. Torka alltid upp efter dig omedelbart om du spiller vätska på ett trägolv.

Det är extra viktigt vid dagliga sysslor som när du diskar eller vattnar blommorna mm. Om vatten får ligga kvar på ett trägolv är risken stor att du får en ful fläck som blir svårare att få bort.

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se