Markiser – Sätt upp en terrassmarkis

Nymonterad terrassmarkis på altan

I den här artikeln om hur man monterar en markis på altanen eller terrassen hittar du tips och information om vad du ska tänka på när du ska välja en markis, samt steg-för-steg instruktioner med förklarande bilder och beskrivning hur du sätter upp en terrassmarkis.

De flesta småhus, oavsett om de är fristående, kedjehus eller radhus är att de är placerade med terrassen i soligt läge. Under sommarhalvåret vill man gärna ta tillvara på värmen, ljuset och de sköna kvällarna, men många tillfällen på altanen går förlorade genom att det blir alltför varmt på den skyddade uteplatsen eller därför att sommarregnen avlöser varandra.

Om du investerar i en markis över uteplatsen får du ett uterum som kan förlänga sommaren utomhus med åtskilliga timmar. Det är inte bara utomhus som du kommer att få glädje av en markis.

Inomhustemperaturen sjunker flera grader när du har markisen utfälld och solen gassar vilket beror på att solstrålarna bryts innan de träffar fönsterrutorna och hettar upp dessa. En ytterligare fördel med detta är att möbler och växter i rummet bakom markisen skyddas effektivt och således mår bättre.

Du kan välja mellan två typer av vikarmskonstruktion. Den ena arbetar med hjälp av wire, den andra med kedja. Den sistnämnda är något dyrare i inköp, men håller som regel också betydligt längre.

Stålwiren ”tröttnar” med tiden och går av. När detta händer bör wirarna till bägge vikarmarna bytas samtidigt eftersom markisen annars inte fungerar tillfredsställande. Du styr markisen med hjälp av snäckväxeln, i vilken du sätter en löstagbar vevarm.

Vill du vara bekväm- det kan bli tungt att veva en stor markis för hand – kan du komplettera med motor. Det finns även sol- och vindgivare som automatiskt fäller ut markisen vid soligt väder och drar in den om vinden blir alltför kraftig.

Dessa finesser kan du även komplettera med i efterhand, men då kostar de betydligt mer än om du låter göra installationerna i samband med uppsättningen.

Innan du väljer markis

Det är inte bara färg och mönster på markisväven du bör tänka igenom innan du kontaktar markisförsäljaren. För att få veta om det går att fästa markisen ordentligt bör du dels undersöka fästmöjligheter, dels mäta upp markisbredd och utfall, det vill säga hur långt du vill att den ska kunna vevas ut. Först när du vet detta kan du också få en korrekt prisuppgift.

De absolut bästa fästpunkterna är takstolarna. Om du, liksom i vårt exempel, har en utskjutande takfot, bör du fästa terrassmarkisen under taksprånget och mitt i takstolarna.

Om du har ett rejält taksprång kan du utnyttja detta för att indirekt få större utfall på terrassmarkisen genom att placera den en bit från väggen. Vävrullen får då fortfarande skydd mot väder och vind samtidigt som du får möjlighet till en större sol- och regnskyddad uteplats.

Om du ska fästa markishållarna i en tegelvägg ska du montera i tredje eller fjärde stenen från fönsterkanten. Anledningen är dels att avrinningen från väven då blir bäst, dels att den tunga markisen annars kan förstöra fasaden.

Oavsett vilket material fasaden har måste du se till att bultarna fäster i husets bärande delar. Om du är osäker bör du därför ta kontakt med din försäljare igen och be om råd.

Markis året runt

Markiser av den typ vi har idag har funnits i över hundra år. Ända in på 1960-talet monterades markisen ner varje höst för vinterförvaring. Numera är kvaliteten på både markisväv och mekanik så hög att detta inte längre behövs.

Ska du montera markisrullen på en vägg utan regnskydd från hustaket bör du dock komplettera med en så kallad takprofil, som skyddar markisen i upprullat läge.

Verktyg och material du behöver när du ska sätta upp en terrassmarkis:

Verktyg:
1. Penna 2. Borrmaskin med borrstål 3. Hylsnyckel med förlängning 4. Fasta nycklar nr 10 och 17, gärna hylsnyckelsats 5. Skiftnyckel 6. Hammare 7. Insektsnyckel 8. Tumstock alt. måttband 9. Stegar eller pallar, 2 st.

Material:
Måttbeställd vikarmsmarkis med tillhörande fästanordningar.

Värt att veta om terrassmarkiser

Ha som vana att alltid veva upp terrassmarkisen när du går in för kvällen. Om du låter terrassmarkisen vara utvevad i sitt fulla läge och det skulle börja regna så blir markisen lätt vattenfylld och tung. Risken finns dessutom att terrassmarkisen bleknar med tiden om den ständigt är utfälld.

Varning!

Lämna aldrig din vikarmsmarkis utan uppsikt i fullt utfällt läge. En kraftig vindby kan ta tag i väven och förstöra hela markisen. Du bör inte heller lämna terrassmarkisen med vevarmen hängande i öglan, eftersom ett barn ganska lätt kan veva ut markisen utan din vetskap.

Sätt upp markishållarna

Lägg ut markisen och konsolerna framför den vägg som de ska fästas i.
1. Lägg ut markisen och konsolerna framför den vägg som de ska fästas i. Inga detaljer får förhindra uppsättningen.

Mät upp och markera för konsolerna. Fäst i centrum av varje balk
2. Undersök var takstolarna finns under takfoten. Mät upp och markera för konsolerna. Fäst i centrum av varje balk.

Förborra markisfästen
3. Förborra markisfästena med 6,5 mm borr. Borrhålen ska komma rakt och samtliga fästen ska hamna på samma linje.

Skruva i den ena bulten helt och fäst konsolen med den andra
4. Skruva i bultarna -120 x 10 mm – med hylsnyckeln. Dra i den ena bulten helt och fäst konsolen med den andra.

Innan du drar åt bultarna helt justeras hållaren i sidled
5. Innan du drar åt bultarna helt justeras hållaren i sidled. Använd en hammare och slå försiktigt på konsolkanten.Montera terrassmarkisen

Se till att du och din medhjälpare kan stå stadigt när markisrullen lyftes på plats
1. Se till att du och din medhjälpare kan stå stadigt när markisrullen lyftes på plats. Låt skyddsplasten sitta kvar.

Lägg markisskenan i konsolerna. Fördela markisens vikt jämnt på alla fästpunkter
2. Lägg markisskenan i konsolerna. Fördela markisens vikt jämnt på alla fästpunkter. Fäst fästbultarna på plats.

Dra åt bultarna och kontrollera så att markisen sitter riktigt stadigt
3. Använd hylsnyckeln och dra åt samtliga fästbultar ordentligt. Kontrollera så att markisen sitter riktigt stadigt.

Värt att veta

Om huset tilläggsisolerats utifrån är det viktigt att se till att bulten går igenom isoleringen och fäster ordentligt i bärande delar av väggen. Använd distansbultar. En del markiser tillverkas med en löstagbar kappa.

Om du lossar skruvarna och tar av kappan under vinterhalvåret, när markisen nästan aldrig används, så bleks kappan inte så hårt.

Justera terrassmarkisen

Ta av skyddsplasten kring markisrullen
1. Ta av skyddsplasten kring markisrullen. Använd gärna en liten kniv och skär försiktigt upp plasten, utan att skada väven.

Sätt vevarmen i öglan och veva ut markisen i sin fulla längd.
2. Sätt vevarmen i öglan och veva ut markisen i sin fulla längd. Det ojusterade markistaket går rakt ut från väggen utan någon som helst lutning.

Är markisen bredare än 4,5 m måste du montera ett stödlager för att inte rullen ska bågna
3. Är markisen bredare än 4,5 m måste du montera ett stödlager för att inte rullen ska bågna. Lagrets ena del skruvas fast mitt för en tygskarv.

äst stödlagrets andra del
4. Använd en fast nyckel – nr 10 i vårt exempel – och fäst stödlagrets andra del. Lagret bör ligga över vävskarven för att minska slitaget på denna.

Använd en fast nyckel och en insektsnyckel, d v s en sexkantsnyckel, till höjdjusteringen
5. Använd en fast nyckel och en insexsnyckel, d v s en sexkantsnyckel, till höjdjusteringen. Lossa först bultarna i armhållaren.

Kontrollera att kanten mot rullen är rak
6. Justera höjden med insektsnyckeln. Vrid nyckeln motsols för att reglera armen nedåt, medsols för uppåt. Kontrollera att kanten mot rullen är rak.


Värt att veta när du ska justera en terrassmarkis

När du ska justera en terrassmarkis är det viktigt att du ser till att taklutningen inte är för snålt tilltagen. På en alltför plan markis samlas regnvatten snabbt, vilket ökar påfrestningarna på både väv och mekanik.

Tips

Tänk på att en markis kan skapa en uterumskänsla eftersom den i utfällt läge fungerar som ett tak som effektivt skyddar mot fukt och vind. Montera gärna en markis på balkongen eftersom det där oftast redan finns skyddande väggar.

Ett tips är att montera infravärme i anslutning till markisen och på så sätt förlänga den varma säsongen ytterligare. Tänk bara på att infravärmare inte får placeras för nära markisen med tanke på brandrisken. Hör efter med en fackman innan installationen görs.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top