Lär dig om smidesverktyg

Använder smidesverktyg

För länge sedan, när yrkessmederna var fler än vad de är i dag, var det vanligt att man kritiserade mindre skickliga yrkesföreträdare med orden: En smed med händer som en kontorist är inte födan värd.

Numera, när de så kallade manschettarbetarna är så många fler än de verkligt smideskunniga, kan man vända på uttrycket och säga att “den kontorist som etablerar sig som hemmasmed är guld värd”. Om inte annat bör vederbörande räkna med att grannarna kommer slåss om att få hjälp med både det ena och det andra. En kunnig smed med bra verktyg är nämligen något av en allhantverkare.

Smederna har sedan urminnes tider varit I en yrkesgrupp som tilldragit sig stort intresse. De finns bland annat med i såväl de nordiska som de österländska guda och hjältesagorna. Smeden är också den första hantverkaren som vi möter i bibeln. Han hette Tubal Kain och var sonson till Kain. Han gjorde, som det står i första Mosebok, “alla slags redskap av koppar och järn.

Till en början var smederna inte särskilt specialiserade. De gjorde, som det uttrycktes, “allehanda konster”, det vill säga yxor, hammare, knivar, sågar, kärl av olika slag och inte att förglömma diversevapen. Någon gång undermedeltiden delades emellertid uppgifterna upp en hel del, särskilt i städerna där byggnadshyttornas smeder till och med blev en välbetald hantverkargrupp.

Byggsmederna skulle inte bara tillverka och skärpa timmermännens, stenhuggarnas och murarnas verktyg, utan också förse byggarna med spik, gång järn, murankare, dragband, beslag och lås till dörrar. I och med specialiseringen utvecklade smederna inte bara sina redskap. De förbättrade också sitt rykte och klättrade några pinnhål upp på samhällsstegen.

Tidigare hade smederna nästan alltid setts över axeln och haft rykte om sig att vara smutsiga, dystra och ofta handikappade på ett eller annat sätt. Den senare belastningen gick måhända tillbaka till den nordiska gudasagans halte mästersmed, Völund. Kung Nidud lät nämligen skära av honom hälsenorna för att han inte skulle kunna fly från sin ässja. Idag är yrkessmederna inte så många, men representerar ändå en yrkeskategori som lever i välmåga.

Även om modernt byggande inte längre är särskilt beroende av smeder, behövs det alltid hantverkare som kan konsten att bearbeta metaller. I sammanhanget ska man inte heller glömma det mer konstnärliga smidet, som lever kvar i många former.

Några exempel är smidda grindar, fönstergaller, mer rustika lampkronor och sådana dekorativa detaljer som vindflöjlar, dörr och möbelbeslag, namn och nummerskyltar. Smiden av detta slag, med ursprung i medeltiden, har för många blivit stimulerande hobbyarbeten av mer avancerat slag.

Smidestekniken har inte förändrats särskilt mycket under århundradenas lopp och egentligen inte heller de verktyg och den övriga utrustning som behövs. Vilka arbeten man vågar sig på som amatör är, som alltid, förknippat medgrundregeln att övning ger färdighet.

olika smidesverktyg

En smidesutrustning skaffar man efterhand som man behöver olika redskap och verktyg. Det är till exempel bra att ha en kolässja. En gasoldriven härdning (1) kan vara ett komplement. På sin smideskubb sätter man fast ett smidesstäd som an ha ett eller två horn. Städet alls fast av en spetsad bygel (2). På arbetsbordet finns nio olika stora fyrkantshål, vilka passar gör bland annat sparrhorn (3), omslagsjärn (4), bärteljärn (5), affär (6) och kondubb (7). Smideshammare (8) finns i flera storlekar, liksom släggor. De kan ha fyrkantigt slag/tvärställd ren (9), fyrkantigt slag/rakt pen 10) eller fyrkantigt slag i båda ändar (11). Smidessläggan (12) har fyrkantigt, fasat slag och pen.

Smidestänger kan ha flata (13) eller runda (14) käftar eller universalkäftar (15). Den skopliknande tingesten kallas avskrot (16) för smidesstäd. Skrotmejslar (17) finns för både kall och varmskrot.

Innan du bestämmer dig för att bli hemmasmed bör du dock tänka på fyra saker:

1. Även en mindre smedja fordrar en lämplig lokal med goda ventilationsmöjligheter.
2. Ljudet från en smedja kan vara störande för omgivningen.
3. Utrustningen är skrymmande och kan inte heller räknas till de billigaste.
4. Smide kräver en hel del armstyrka och för en del arbeten måste man arbeta i par.

Relaterade artiklar

Se alla maskiner & verktygsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se