Lär dig att lövsåga

Lövsågar med lövsåg även kallad figursåg

Lövsågning betraktas i allmänhet som ett hobbyarbete vilket det också i stor utsträckning är. Därmed inte sagt att man aldrig har praktisk nytta av att kunna lövsåga. Det finns åtminstone tre situationer då det kan vara extra värdefullt att veta hur man bär sig åt.

Det är när man behöver reparera gamla lövsågningsarbeten, om man vill ge husets inredning karaktär av lite “snickarglädje” samt inte minst när man behöver träna upp handlaget för att kunna finsnickra. Lövsågning som sådan har också två stora fördelar; den kräver ett minimum i utrymme och är billig -både i verktyg och material.

Underhållet av en villa, ett radhus eller ett fritidshus gör att man alltid har något för händer. Än är det fönstren som ska målas eller några takpannor som ska bytas ut, än ett trappknarr som ska elimineras eller en droppande kran som ska tätas. I de flesta fall är allt det man gör både stimulerande och utvecklande, för att inte säga lönande- eftersom man gör det själv och på sin fritid.

Ändå kan man ibland känna trycket av ett “måste”, och då kan det vara skönt att få sticka emellan med ett jobb som kanske inte är absolut nödvändigt eller brådskande. Lövsågning kan vara ett sådant!

Under 1930- och 40-talen var lövsågning en utbredd sysselsättning för många. Mest gjorde man lampskärmar, mobiler, prydnadsföremål och leksaker, men lövsågade inredningsdetaljer på skåp, hyllor, gardinkonsoler och liknande var också vanliga.

Detta gör att en hel del hus från den tiden har inredningsdetaljer som lövsågats. Materialet är, som namnet antyder, tunt och därför lite sprött, varför det med tiden får en eller annan defekt. Det kan då finnas goda skäl att ersätta trasiga delar med nytillverkade och på så sätt bidra till att goda exempel från “lövsågningsepoken” får leva vidare ytterligare några decennier.

Eller varför inte lövsåga för att skapa något nytt? Ett dekorativt monogram eller husnummer vid entrén är ett exempel. En underhållsfri “gardinkappa” i plywood är ett annat, som för övrigt kan ge “sommarnöjet” den allmogekaraktär hundratusentals fritidstorpare landet runt drömmer om.

I det senare fallet lövsågar du helt enkelt en decimeterhög och tillräckligt lång bård, förser den med sidostycken och fäster den fördolt i väggen med till exempel en enkel möbelvinkel. Bården kan du sedan mattlackera eller måla, kanske med ett återkommande motiv. När bården sitter på plats döljer den inte bara en tråkig gardinstång och rullgardinuppsättningen, det enkla arrangemanget har också givit rummet en ombonad atmosfär.

Det kanske bästa av allt är att du har fått en gardinkappa som aldrig behöver tvättas. Fäster du plywoodbården i en överliggande fönsterbräda har du dessutom fått en bra plats för prydnadssaker eller småsaker som du vill ha lätt tillgängliga.

Det här behöver du ska lövsåga:

Verktyg:
Lövsågsbåge (1) Sågblad (2) Drillborr (3) Fina borrstål (4) Lövsågstvingar (5) Fintandad fil (6) Slippapper i olika grovlekar (7) Tumstock (8) Sax (9) Penna (10) Lövsågsbräde

Material:
Plywood Smörpapper el liknande och ev millimeter papper för mönstertape.

Värt att veta

Plywood är det vanligaste lövsågningsmaterialet och man bör sträva efter att arbeta med tunna skivor. Vid lövsågningsarbeten som ska användas utomhus är det dock lämpligt att välja kraftigare dimensioner och där måste träet också skyddas mot fuktighet med t ex en kraftig lack.

Det är inget som hindrar att du lövsågar i andra material än plywood, t ex byggskivor av fibrer och plast. Du kan även bearbeta metall med lövsåg, men då fordras sågblad av en kvalitet som passar för detta material.

Ett mönster att såga efter

Rita mönster på ett papper
1. Kopiera eller rita ett eget mönster på millimeter- papper. Upprepat mönster i relief är lämpligt på t ex bårder.

klipper-bort-overblivet-papper
2. Klipp bort överskottspapper. Upprepning får du genom att först vika och sedan klippa.

Fäst mönstret med tejp eller nålar
3. Fäst mönstret med lätt tape eller nålar på arbetsstycket, men undvik märken och fläckar.

rita-av-monster-med-blyertspenna
4. Kalkera eller rita med blyerts efter mönstrets konturer. Sågmarkeringen ska vara tunn men synas väl.

Andra förberedelser

Spänn fast lövsågsbrädet
1. Spänn fast lövsågsbrädet – som du kan göra själv genom att såga ett hack i en bräda – i bordsskivan med tving.

monsterlinjer-ovanifran
2. Du måste kunna se mönsterlinjerna ovanifrån. Lägg sedan arbetsstycket över den V – formade delen av brädet.

Fäst arbetsstycket med tving om det är svårt att hålla fast
3. Visar det sig svårt att hålla arbetsstycket stilla kan du också fästa detta med en tving i sågbrädet.

skruvar-fast-sagbladet
4. Skruva fast sågbladet i bågens nedre fäste. Tänderna ska vara riktade nedåt – framåt.

Sätt handtaget och sågen mot bordskanten
5. Sätt sedan handtaget och sågen mot bordskanten. Lossa därefter den övre skruven.

Borra hål om du inte ska börja på kanten
6. Ska du inte börja såga från en kant måste du borra ett lagom stort hål vid sågstället och trä in klingan i detta.

passar-in-sagbladet
7. Passa in sågbladet i hacket och kläm ihop bågen en aning medan du drar till den övre skruven.

Varning

Dra inte till skruvarna för hårt när du fäster sågklingan i bågen då förstörs skruvarna snabbt. Luta inte sågen åt sidan och tryck den inte heller för hårt framåt. I bägge fallen är risken stor att klingan brister. Lägg alltid en träbit som skydd mellan tvingen och arbetsstycket, om du fäster detta i sågbrädan. Annars får du fula märken.

Nu kan du börja såga

borjar.saga-med-lovsagen
1. Håll bågen en aning snett framåt när du börjar såga – men bara tills du får ett litet hack att styra i.

haller-sagbladet-lodratt
2. I fortsättningen är det nödvändigt att du håller sågbladet lodrätt, annars kan du inte svänga klingan fritt.

blaser-bort-sagspan
3. Såga hela tiden mitt i de tunna linjerna och blås efterhand bort spånen så att du ser vad du gör.

fintandat-sagblad
4. Plast och material av konstfiber kräver ett fintandat sågblad och stor försiktighet för att inte splittras.

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se