Lägg trädgårdsgång med träkubb

Om man ser trädgården som ett uterum, är valet av golvmaterial viktigt. Man bör välja det utifrån ungefär samma värderingar som gäller för bostaden under tak. Det ska alltså vara skönt att gå på, vackert att se på, stryktåligt, lätt att sköta och inte alltför svårt att lägga.

Kappar upp träkubb med motorsåg

Träkubb är ett material som uppfyller de flesta av dessa krav väl. När det väl är lagt, ger det ett utegolv med mycket stort dekorativt värde.

De allra flesta trädgårdsägare väljer den levande gräsmattan som det dominerande golvmaterialet i uterummet. Enda avvikelsen är oftast själva uteplatsen, eller altanen, där man för möblernas skull vill ha ett hårdare och mer stabilt underlag.

I större anläggningar är detta i regel också ett klokt val, i synnerhet om man väljer en härdig gräsfröblandning och bryter upp gräsytorna med en eller flera gångar i naturliga stråk. Under sådana förhållanden är det också värt att satsa på maskiner, till exempel åkgräsklippare och stationära bevattningsanläggningar som i hög grad underlättar skötseln av gräsytorna.

I den mindre trädgården är gräsgolvet långt ifrån lika självklart, inte minst därför att klippning, ogräsbekämpning, vattning och gödsling blir i mindre skala och därmed tidskrävande.

Många gånger drar man sig för att välja andra material än gräs i tron att gräsmattan är lättare och billigare att anlägga. Detta är emellertid en falsk tro. En gräsmatta fordrar minst samma omsorg som om man lägger hårda material och för dessutom med sig underhållskostnader under hela sin livstid.

Egentligen kan gräset bara konkurrera i ett avseende, nämligen med sin mjuka yta. Just därför är träkubben, som ju långt ifrån är lika hård som till exempel sten och betong, många gånger ett intressant alternativ.

Kubben läggs på ungefär samma sätt som gatsten, men är genom sin låga vikt betydligt lättare att hantera. Vill det sig väl kan man till och med ha materialet på tomten eller hos någon granne i form av träd på rot som behöver gallras ut.

Då kan man själv sätta kubben och dessutom tillverka materialet själv genom att kapa måttligt grova stammar och grövre grenar. Att en del kubb får mindre diameter än andra spelar ingen roll. Ändå ska man inte blunda för ett par nackdelar med träkubb.

Den ena är att det kan vara svårt att hitta lämpligt material. Ek och lärk är bäst, eftersom båda dessa träslag står emot röta bättre än de flesta andra. Den andra nackdelen är det faktum att ändträ alltid drar åt sig så mycket fukt att det sällan torkar ut helt. Detta gör att kubb nästan alltid täcks av mossa, som även i mycket tunna skikt kan innebära en halkrisk.

Redskap och material du behöver när du ska lägga träkubb:

Redskap:
Motorsåg eller annan kapsåg, Spade, Skyffel, Skottkärra, Kratta, Vält, Handslägga, Vattenpass.

Material:
Träkubb, Rätskivor, Impregneringsvätska, Grus eller sten för bärlager, Sättsand, Vatten.

Kapa all kubb med samma mått av barkat kärnvirke
1. Bestäm kubbens längd – minst 10 cm och max 20 cm. Kapa all kubb med samma mått av barkat kärnvirke.

Skydda kubben mot röta om den inte är impregnerad
2. Skydda kubben mot röta. Om den inte är impregnerad, lägg den i impregneringsvätska så att virket mättas.

Spänn upp ett riktsnöre
3. Spänn upp ett riktsnöre för hur kubben ska läggas och schakta ur till minst 20-30 cm djup.

Lägg därefter ut ett bärlager av makadam
4. Lägg därefter ut ett bärlager av makadam och jämna till med en spade. Bärlagret ska vara minst 10 cm.

Lägg rätskivor som markerar den slutliga höjden
5. Lägg rätskivor som markerar slutlig höjd, och fyll upp med ca 5 cm sättgrus – kornstorlek 0-6 mm.

Knacka ner kubben i sättgruset med en handslägga
6. Knacka ner kubben i sättgruset med en handslägga och kontrollera hela tiden att det blir jämnt med ett vattenpass.

Lägg trädgårdsgång med träkubb
7. Håll jämna fogar -fyrkantskubb kan sättas tätare – och fyll fogarna genom att sopa ner grus i dem.

Vattna den kubbsatta ytan
8. Vattna den kubbsatta ytan i omgångar och fyll fogarna på nytt så att kubbarna låses vid varandra.

Värt att veta

Tryckimpregnerad kubb är bäst, den håller i 25-30 år. Räkna ändå med sprickor på grund av omväxlande torka, fuktighet, värme och kyla. Lämplig diameter för rundkubb är 10-18 cm. Trampytan för fyrkantskubb bör vara minst 10×10 cm.

Rundkubb bör vara något högre än fyrkantskubb. Det går åt mer material av fyrkantskubb än av rundkubb. I fogarna kan man plantera tramptåliga, låga perenner.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se