Hinkar, vattenkannor och trattar

Vattnar med vattenkanna i trädgård

I den här artikeln får du värdefulla tips om vad du ska tänka på när du ska köpa hinkar, vattenkannor och trattar för husbehov.

Med tanke på mer eller mindre automatiska vattenspridare, slangvindor och trädgårdskorgar på hjul kan man tycka att en småhusägare inte behöver hålla sig med någon vidlyftigare utrustning av hinkar och kannor.

Men faktum är att man kan behöva en hel del för att säkert och någorlunda bekvämt kunna sköta trädgården och underhålla huset. Dessbättre hör denna typ av utrustning inte till de mera kostsamma.

En kanna med dubbelt så lång pip är bra att ha för att komma åt att vattna. Det kan också bli för tungt att lyfta stora kannor till de bänk och hyllnivåer som ofta är aktuella i hobbyväxthuset.

Ett annat skäl till att man bör hålla sig med fler typer av vattenkannor är att en större modell på 12-15 liter med ganska kort pip är praktisk i trädgården, men obekväm i växthuset eller drivbänken.

Vattenkannor av plast och plåtDe flesta vattenkannor är av lättviktig plast. Vattenkanna med lång pip av rörmodell ger bra grepp och balans. För växthus och balkonger är mindre kannor med lång pip att föredra.

Vattenkannor finns i storlekar från ca 1 till ca 15 liter. Löstagbar stril bör höra till.


Ett av de viktigaste skälen till att man bör hålla sig med mer än en vattenkanna, duschspruta och liknande är att man aldrig bör använda samma utrustning för rent vatten och vatten som blandats med bekämpningsmedel eller näringssubstrat.

För växterna i balkonglådor, amplar och urnor är mindre kannor nästan alltid att föredra. Hur noga man än försöker rengöra kärlen finns det alltid en risk att t ex rester av bekämpningsmedel blir kvar. Om man då häller sådant vatten i blomsterrabatter och köksväxtland är det inte svårt att inse vad följden blir.

Samma sak gäller gödselmedel. Många växter har stort behov av kalk, som kan slammas upp i vattnet. Men många är också klart överkänsliga för kalk och kan ta allvarlig skada även av små mängder.

Tänk på att vattenkannor ofta säljs utan stril. En sådan ska inte heller användas vid vattning, men behövs i hög grad när man en het sommardag vill svalka solkänsliga växter med en svalkande dusch.

När det gäller hinkar och dunkar gäller liknande regler att inte använda vattenkärl till andra vätskor. Det finns därför starka skäl för att man väljer både kannor och hinkar i olika färger. Risken är då inte så stor att man förväxlar dem.

När man handskas med drivmedel, oljor och liknande vätskor är det alltid en god regel att vid tappning använda tratt. Utan en sådan är det nästan omöjligt att undgå spill som, när det gäller brännbara vätskor, alltid utgör en brandrisk.

Självfallet är det orimligt att man har särskilda kannor, hinkar och andra kärl för alla typer av vätskor som används. Det behöver man inte heller om man gör till vana att aldrig ställa ifrån sig ett kärl utan att tvätta eller spola det rent.

Oljemått och trattar med sil i plast eller plåt. Oljemått och trattar med sil finns i plast eller plåt. Mått finns med raka eller böjliga pipar och trattar med raka eller vinklade pipar.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se