Bygg en drivbänk i trädgården

Planterar i drivbänk

I den här artikeln får du utförlig information hur du bygger en drivbänk i trädgården med förklarande fotografier och gör det själv instruktioner.

Totalt kan man givetvis inte påverka medeltemperatur, antal soltimmar, nederbörd, frostnätter och liknande. Med en eller ett par drivbänkar på lämplig plats i trädgården kan man emellertid för vissa utvalda växter skapa ett klimat som gör ett större växtsortiment tillgängligt och förlänger odlingstiden så mycket att trädgården blir mer lönsam. Att tillverka drivbänken är inga större problem.

Innan de stora växthuskonstruktionerna blev möjliga var drivbänksodlingar handelsträdgårdsmästarnas stora konkurrensmedel. I långa rader låg bänkarna sida vid sida och i den fuktiga värmen under glasen växte de plantor som gav gurkor, tomater och tidiga skördar av s k vårprimörer. Inspirerade av fördelarna med att odla under glas tog hemträdgårdarnas odlare efter iden och under lång tid var drivbänken något av standardmöbel i de flesta småhusträdgårdar.

Numera är den inte fullt lika vanlig. Detta beror dels på att drivbänken har fått en ”storebror” i hobbyväxthuset, dels på att hemträdgårdarna under nästan hela efterkrigstiden dominerats av prydnadsväxter.

För plantor av det slaget spelar drivbänken inte lika stor roll som för de s k köksväxterna. Ändå har den så stora fördelar att den fortfarande är högaktuell. Som utrustning är den diskret. Under en lång tid av sommaren döljs den nästan helt av de växter som står i och omger bänken. Den behöver inte vara särskilt stor och den är lätt att snickra ihop och sköta.

Något som man inte alltid tänker på är att den enkla drivbänken också kan användas som en billig test av den som inte är helt säker på att det dyrare och mera arbetskrävande hobbyväxthuset är den modell man vill satsa på. Drivbänkens och hobbyväxthusets mångsidighet är nämligen i princip lik­värdig. Drivbänken kan bl a användas för uppdragning av utplanteringsväxter och plantor för köksväxtodlingen. Den är en perfekt sluss för plantor som förodlats inomhus, en utmärkt växtplats för särskilt klimatkänsliga plantor, för övervintring av t ex persilja och tvååriga blomster. I drivbänken skördar man givetvis också vårprimörerna betydligt tidigare än om de odlats på friland. BI a kan bänken ge färskpotatis vid en tidpunkt när dess kilopris räknas i hundralappar.

Placering av jord

En drivbänk bör alltid placeras i söder­läge mot solen och så att den inte skug­gas av höga buskar, träd eller byggnader. Odlingsbädden bör läggas ca 5 cm under den omgivande marknivån. Dessutom bör den luta ca 3 cm per meter för att vatten inte ska bli stående i bädden. Eftersom man endera sår direkt i jorden eller sätter ut unga plantor är det viktigt att jorden är finfördelad och håller hög kvalitet. Det finns oftast anledning att köpa säckjord och att byta ut den minst vartannat år.

Om möjligt bör man också välja jord som passar de växter man odlar. Håller man sig med ett par drivbänkar är det klokt att i den ena ha en lättare sandjord för bl a rädisor, dill, morötter, tidig potatis och de flesta andra vårprimörer. I den andra bänken kan man då ha en mustigare och mer lerhaltig jord för växter som gurka, kål, spenat etc.

Gödslingen måste förstås anpassas till de växter man odlar i bänken. En del kräver mer näring än andra. Samma sak gäller förstås vattningen och luftningen. Den senare går till så att man när plantorna har kommit upp öppnarfönstret en aning under dagens solvarma timmar. I fortsättningen lyfter man det allt högre och under längre tid till dess att glaset helt kan lyftas bort. Denna stegvisa luftning gör att man bla slipper taniga plantor.

Tänk ändå på att inte ställa fönstret längre bort än att det lätt kan läggas på igen. Det kan behövas om det finns risk för nattfrost, häftiga regn eller hårda vindar.

Detta är en drivbänk

En drivbänk är egentligen inte något annat än en låda utan botten men med ett fönster som öppningsbart lock. I princip kan drivbänken göras hur stor eller hur liten som helst.

Varning

Det kan ligga nära till hands att i stället för transparent plastfolie täcka drivbänken med armerad plast, som är både slitstarkare och mera tålig mot ultraviolett strålning. Men denna typ av täckningsmaterial är inte särskilt lämpligt i en drivbänk, eftersom armeringen och den ofta mjölkvita plasten stjäl alltför mycket ljus. Småplantor är särskilt känsliga, varför sådan täckning kan påverka både tillväxttid och kvalitet.

Värt att veta

Man skiljer mellan varm och kallbänk. I varmbänken lägger man en bädd av löv, andra förmultnade växtdelar och hästgödsel under det översta jordlagret. I denna blandning blir bakterie och svampaktiviteten så stor att värmen, med lite hjälp av solen, kan gå upp till ca +60°. Kallbänken drivs enbart med magasinerad solvärme. Eftersom det kan vara svårt att få tag i hästgödsel är det oftast kallbänken som gäller i hemträdgården.

Det klassiska bänkformatet är 180 x 120 cm, men en så pass stor bänk är ganska obekväm i hemträdgården. Dels blir själva bänkfönstret så tungt att det kan bli svårhanterligt för en person,delsärdjupmåttetl20cmsåstortatt i varje fall småvuxna personer får svårt att nå de växter som står längst bort.

En bänk som är 100 x 100 cm passar betydligt bättre, men vill man göra det riktigt bekvämt för sig kan man mycket väl stanna vid måttet 100 x 50 cm. Det är f ö den storlek som gäller för vårt exempel. Just detta format kräver ingen större armstyrka och det gör det lätt att nå över hela odlingsbädden.

Behöver man större utrymme är det givetvis inget som hindrar att man lägger flera bänkar intill varandra. Bänkramens höjd bör inte understiga 15 cm. I regel är 20 cm höjd att föredra. Det är inte ovanligt att man låter vissa växter stå kvar i drivbänken även när de når över den ”fria” höjden 15-20 cm. Under sådana förhållanden är det lämpligt att lägga två ramar på varandra. Ett bra sätt att fästa ramarna är med sprintar, som sätts i förborrade hål.

Det är ganska likgiltigt vilken glaskvalitet du väljer till bänkfönstret. Den vanliga fönsterglastjockleken 3 mm duger bra, men det är inte någon nackdel om rutorna är 1 mm tjockare. Numera kan man mycket väl avstå från glastäckning och istället välja transparent plastfolie, som, inte minst ur säkerhetssynpunkt, har stora fördelar. Visst kan t ex barn och hundar trampa igenom plasten, men de skär sig inte på den.

Ett par andra fördelar med plasttäckning är att folien lätt kan spännas över ramen med häftpistol och att den låga vikten gör det möjligt att använda klenare, d v s både lättviktigt och billigare virke. Nackdelen med plast är att solens ultravioletta strålning ofta bryter ner den efter en eller ett par säsonger, men å andra sidan är den då lätt och billig att byta ut.

Förtjänsterna överväger helt klart nackdelarna, varför vi också i vårt exempel har valt att täcka med transparent plast. Folien bör inte vara tunnare än 0,15 mm. Drivbänkens förankring i marken är en mycket viktig detalj. Särskilt när den luftas blir den ett så pass utsatt vindfång att det krävs minst 30 cm kraftiga hörnstolpar som håller den på plats. Du kan också fästa den med krokar av t ex armeringsjärn, vilka du själv kan bocka till i ett skruvstäd.

Armeringsjärn är en utmärkt förankring om du föredrar att göra den enkla odlingstunneln, som presenteras sist i bildsviten. Denna håller kanske inte mer än en säsong, men kostar i gengäld en spottstyver.

Drivbänkens funktionIllustrationen visar drivbänkens principiella konstruktion. Vi har här uteslutit virkesmåtten för att poängtera att bänkens storlek i hög grad är en individuell fråga. Kan du t ex utgå från en kasserad fönsterbåge bör du utnyttja den möjligheten, men tänk på att stora, glastäckta bågar blir tunga och svårhanterliga. Lägg också märke till tre viktiga saker: bänkramens höjd bör aldrig understiga 15 cm, plastfolien bör dubbelvikas i kanterna och markförankringen vara stadig.


Dubbla ramar för säkerhets skull

Även om man från början har klart för sig vilka växter man vill odla i drivbänken ligger det ofta nära till hands att man efter hand ändrar uppfattning och väljer en kultur som kräver mer än 15-20 cm bänkhöjd. Därför är det klokt att redan från början göra dubbla ramar. Dessa måste förbindas med varandra, t ex med sprintar, vilket är mycket svårare att göra i efterhand. Du kan använda träplugg, men risken att dessa sväller och ställer till trassel är stor.

Tips!

Den enklaste och billigaste drivbänk du kan skaffa är att leta rätt på en kasserad fönsterram. Har du inte någon stående i din egen källare kan du säkert komma över en i en rivningsfastighet eller på en auktion. Fönsterformatet styr givetvis drivbänkens storlek, men fönstret är bänkens dyraste del. Har du tur slipper du glasa om ramen. Däremot bör du kitta om den så att du slipper regndropp på växterna.

Värt att veta

När man kan så i en drivbänk beror i högsta grad på hur tidig våren är, men också på hur temperaturkänsliga de valda växterna är. En tumregel säger att jordtemperaturen bör vara ca +15°. Du kan mäta jordvärmen genom att sticka en vanlig utomhustermometer ett par cm ner i jorden. Om du redan på hösten täcker drivbänksjorden med ett effektivt isoleringsmaterial får du upp jordtemperaturen snabbare. Halm, granris eller mineralull är lämpliga material. Med sådan täckning kan man i regel så redan när snön har smält undan. På våren kan du höja jordtemperaturen genom att lägga på drivbänksfönstret ett par dagar innan du avser att så.

Om tryckimpregnerat virke

Idag råder det delade meningar om tryckimpregnerat trä och dess hälsoeffekter, men det finns NTR-impregnerat trä som innehåller godkänt träskyddsmedel ur miljö och rötskyddssynpunkt som kontrolleras av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). Om du ska odla grönsaker eller örter och vill vara på den säkra sidan så kan du välja obehandlat trä som t.ex. kärnfura som har en bra hållbarhet mot fukt.

Det här behöver du när du ska bygga en drivbänk:

Verktyg:
Borrmaskin och borrstål (1) Fogsvans (2) Vinkelhake (3) Hammare (4) Häftpistol (5) Yxa (6) Hovtång (7) Avbitare (8) Halvrund fil (9) Sax (10) Tumstock (11) Penna (12) Skruvmejsel (13) Pensel (14) Skruvtvingar (15)

Material/drivbänk:
Bänkramsvirke 2 st 2,5 x 20 x 100 cm brädor, 2 st 2,5 x 20 x 45 cm. Förhöjningsram, dubblera bänkramsvirket. Fönsterramsvirke 2 st 2 x 2 x 100 cm ribbor, 2 st 2 x 2 x 46 cm. Oka dimensionen till 3,5 x 3,5 cm vid glastäckning + 2 st trekantslist 50 cm + 2 st 46 cm. Stolpvirke 8 st 5 x 5 x 30 cm. Vinkeljärn och gångjärn, Stormhaspar och häftklamror, 6 st sprintar, Dyckert, Glas 3-4 mm, ev Fönsterstift, ev Plastfolie, minst 0,15 mm.

Material/tunnel:
Nockbräda 1 st 5 x 5 x 200 cm. Nockstöd 2 st 5 x 5 x 78 cm. Ramens långsidor 2 st 5x10x200cm. Ramens kortsidor 2 st 5x10x150cm. Rundstav för plastfolien 2 st 0 2,5 x 200 cm. Böjliga plaströr, 4 st 2 cm ca 236 cm. Galvaniserad skruv Minst 4 markkrokar av armeringsjärn. Häftklamror Lim för utomhusbruk.

Bänkramarna

Fönsterramen

Odlingstunnel

 

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top