Bygg en trädgårdsbro

I den här artikeln får du utförlig information med förklarande fotografier och gör det själv instruktioner om hur du bygger en trädgårdsbro.

Trädgårdsbro med vita stolpar och handledare

Om du är en inbiten trädgårdsodlare och vill sätta en personlig prägel på din tomt kan en trädgårdsbro vara en ide. Att anlägga en trädgårdsbro är dock ett av de arbeten som inte alla husägare har naturliga förutsättningar att göra på sin tomt.

Visserligen är det inte helt nödvändigt med en porlande bäck på ägorna du kan till exempel ge vision av ett vattendrag med lämpliga växter kring ett dike men tomten bör vara rejält tilltagen för att bron ska komma till sin rätt. I rätt miljö ger dock bron trädgården ett avsevärt “lyft” och för tankarna till svunna tider.

Om ett vattendrag korsar tomten måste man som regel av praktiska skäl göra en övergång. Det räcker naturligtvis med ett par rejäla och impregnerade plankor som ligger stadigt. Då går det lätt att ta sig över även med en skottkärra, om det skulle behövas.

En bro i trädgården ger dig naturligtvis samma praktiska möjligheter, men en vackert konstruerad bro kan också skapa romantisk stämning och ge ett visst idylliskt, kanske rent av ett exotiskt intryck. Om du saknar vattendrag, men ändå vill ha bron, kan du exempelvis placera den över ett stenparti eller ett torrlagt dike.

Väljer du sedan att kamouflera “fuskbygget” med lämpliga växter till exempel kabbeleka, gräs och vass av skilda slag och effektbelysning, kan du få en spännande och naturtrogen miljö.

Du kan naturligtvis också välja att själv anlägga en damm eller vattendrag innan du bygger bron, men det är ett helt annat kapitel. Oavsett var du tänker placera bron och hur den ser ut är det viktigt att konstruktionen är stadig. Det är obehagligt och kan dessutom vara farligt att använda en bro som är rankig eller ligger ostadigt på brofästena.

Vi har i vårt exempel valt att låta en snickare limma de välvda balkar som bildar stommen till bron. Om du har en väl utrustad verkstad med bland annat flera rejäla limknektar, och är road av snickeriarbeten, kan du naturligtvis även göra detta moment själv. Ska du däremot investera i alla de verktyg du behöver för att göra balkarna blir det mycket dyrare än att beställa dem.

“Våra” gångbrädor är gjorda av rundvirke som ger karaktär åt bron. Om du regelbundet måste kunna köra en skottkärra eller andra redskap över bron bör du, för att undvika onödig irritation, byta ut rundvirket och istället använda ohyvlade eller till och med hyvlade brädor av 30 – 35 millimeters tjocklek.

Om du gjuter rejäla brofästen i betong kan du förankra bron på ett betryggande sätt. Eftersom den gjutna plattan inte ligger “fastlåst” på frostfritt djup kan bron röra sig något på höjden, allt beroende på temperaturen i den fuktiga jorden. Detta innebär att risken för frostskador på själva bron är mycket små.

En näckrosdamm med plastfoliebotten

En svagt välvd, idyllisk bro är ett klassiskt “smycke” i en trädgård. Tyvärr är det emellertid få förunnat att ge den en speciell karaktär med en naturlig vattenspegel. Å andra sidan är det lättare och billigare än man kanske tror att ordna en konstgjord damm, till exempel en i vilken man kan odla några näckrosor i.

Sedan dammen schaktats ur täcker man med kraftig plastfolie och lägger en blandning av jord och torv i botten. Dammen behöver inte göras större än att man orkar gräva ur den för hand. Men den bör på något ställe ha cirka 50 – 80 centimeters djup.

Plantorna levereras i nätkorgar som sänks ner i vattnet. Enda bekymret kan kanske vara näckrosornas övervintring, men kan man bara täcka över dem med löv eller förvara dem i en fuktig källare över vintern, är det liten risk för att man bara får njuta av dem i en säsong.

Planering

1. Bestäm brons placering i trädgården.
2. Mät brons längd och beställ de välvda bjälkarna hos en snickare (du kan naturligtvis också göra dem själv).
3. Köp hem resten av virket.
4. Kontrollera att du har alla verktyg hemma.
5. Avtala ev tid med en hantlangare som kan hjälpa dig att lyfta och hålla vid monteringen.
6. Gör de förberedande arbetena när du har fått hem brobjälkarna.
7. Gjut brofästet.
8. Montera bron på plats.

Skiss på en trädgårdsbro
Denna trädgårdsbro är bara ett exempel på hur en bro kan utformas. Om man t ex kan förutse att bron kommer att användas mycket till transporter, är det kanske mer praktiskt att istället för runda gångbrädor välja “vanliga” brädor. Alla måttenheter är i millimeter och tum.

Skiss på en trädgårdsbro från gångsidan

Verktyg och material du behöver när du ska bygga en trädgårdsbro:

Verktyg:
1. Tumstock 2. Penna 3. Vinkelhake 4. Fogsvans 5. Borrmaskin 6. Borrstål för trä samt coromantborr 7. Pensel 8. Hammare 9. Spade 10. Vattenpass 11. Skruvmejsel 12. Försänkare för trä 13. Smygvinkel 14. Geringslåda 15. Geringssåg, ev 16. Murslev 17. Hink eller murbruksbalja 18. Cirkelsåg, ev. Sågbock.

Material:
2″ x 2″ hyvlat virke till handledare. 15″ x 2″ hyvlat virke till räckesståndare. 33 st o 3″ rundvirke till gångbanan. 2 st 3″ x 3″ böjda, limmade bjälkar. Förzinkad träskruv 12 mm. Rak träbit att jämna betongen med. Asfalt, Förzinkad dyckert, Ohyvlat virke till gjutformen, Betongbruk, Armeringskorg, 4 st förstärkta vinkelbeslag, Plugg, Skruv (till vinkelbeslagen), Förzinkad ankarspik (till bjälkarna), 125 x 4,3 mm förzinkad spik, Grus.

Förberedande arbeten

Brofästena

Montera trädgårdsbron

Relaterade artiklar:

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se