5 tips om takpapp

Svart takpapp på tak

Takpapp som tak fungerar fint både på uthus och villor. Det är ett billigt alternativ som även håller länge. Dessutom är takpapp det bästa alternativet för riktigt plana tak.

1. Lägg alltid papptaket utifrån tillverkarens anvisningar

Det finns en mängd olika typer av takpapp som används för takläggning på marknaden. Vissa ska läggas horisontellt, andra vertikalt.

Med rullarna kommer utförliga anvisningar och dessa ska noggrant följas så att takpappen läggs korrekt och för att garantierna också ska gälla.

2. Förklistrad takpapp gör det lättare att lägga taket

Tänk bara på att vädret också behöver vara bra. Det finns även tak som ska värmas och kall-limmas, men de är lite svårare att få till riktigt bra.

3. Lägg papptaket i 2-lagstäckning om det ska hålla

2-lagstäckning innebär att underlagspapp används under takpappen. Det ger mest hållbart resultat. 1-lagspapp fungerar för enklare uthus och lekstugor och liknande.

4. Var noga med kanterna

Våderna ska överlappa så att vatten inte kan tränga in. Plåt- alternativt aluminiumprofiler sätts sedan fast som skyddar skarven som kommer i ändarna på taket. Det gäller såväl vid takfot som vid ändarna mot vindskivor. Över nocken läggs en våd som täcker även denna skarv.

5. Laga alltid sprickor så fort det går

Det finns särskild takmassa för ändamålet. Om taket lagas i takt med när det går sönder, håller taket länge.

Andra har också läst

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se