Takets olika delar och benämningar

Skiss på takets olika delar och benämingar

Här är en shematisk bild av ett tak så du kan se hur ett tak är uppbyggd. Takets olika delar har märkts med en siffra. På högersidan kan du se siffran och vad benämningen heter för delen.

1. Nockbräda.
2. Takstol.
3. Hanbjälke.
4. Nockpanna.
5. Ströläkt.
6. Bärläkt.
7. Underlagspapp.
8. Nedre pannrad.
9. Yttre pannrad.
10. Underlagstak.
11. Högben.
12. Kortling.
13. Vattbräda.
14. Vindskiva.
15.Vindsbjälklag.
16. Bjälklagsisolering.
17. Gavelspets.

18. Takfot.
19. Takskägg.
20. Murstock.
21. Golvträ.
22. Takränna.
23. Skorsten.
24. Skorstensbeslag.
25. Skorstenskrona.
26. Tappstycke.
27. Fönsterdörr.
28. Dörrfoder.
29. Fönsterfoder.
30. Balkongbjälke.
31. Trallbräder.
32. Spjälor.
33. Räckesöverliggare.
34. Innertakspanel.
35. Spikningsplåt.

Andra har också läst

scroll to top