Skruv och hylsnycklar

Hylsnycklar och skruvnycklar

Skruvnycklar är en samlingsrubrik för den uppsjö av olika fasta nycklar som finns på marknaden. Verkstadsnycklar är en annan benämning, men missvisande i det avseendet att nycklar av detta slag är lika användbara i hemmet som i industrin. Begreppet hylsnyckel är däremot mera adekvat – en hylsa som kopplas till ett skaft.

I våra bostäder använder vi allt mer utrustningar och inredningar som ska monteras och tas isär med verktyg av detta slag. För den som själv mekar med bilen, husvagnen, båten, cykeln och motorer av olika slag, är skruv- och hylsnycklar en självklarhet.

Den som står i begrepp att skaffa sig en enstaka hylsnyckel, utan att exakt veta vilken dimension och hylstyp man söker, kommer snart underfund med att det är som att leta efter en nål i en höstack. Sortimentet är nämligen enormt stort, vilket givetvis beror på att form och storlek på de muttrar, bultskallar etc. som används för olika produkter finns i en mängd utföranden.

Jakten på den enstaka nyckeln slutar oftast i att man skaffar sig en hel sats nycklar, vilket kan betyda att man kommer hem med ett etui eller verktygsväska som innehåller ett hundratal delar. Ett så stort antal delar är långtifrån ovanligt när det gäller hylsnycklar.

Redan med betydligt mindre satser blir valmöjligheterna så stora att man har goda chanser att klara de flesta förband som normalt förekommer i hemmiljön. Eftersom man sällan vet i förväg vilka verktyg man behöver, är det en klar fördel att skaffa just nyckelsatser.

Detta har för övrigt inte alltid bara med valmöjligheterna att göra, utan också med förvaringen. I en väl genomtänkt förvaringslåda eller väska finns en bestämd plats för varje detalj, vilket förhindrar att verktygen hamnar i oordning. Man kan fråga sig vad som är fördelen med fasta nycklar när det finns ställbara skiftnycklar? Frågan har många svar, men det viktigaste är att en skiftnyckel aldrig ger samma greppsäkerhet.

Används skiftnyckeln fel, vilket inte är ovanligt när man har svårt att komma åt, är risken stor att muttern, bulten eller skruven skadas. Det är viktigt att man väljer nycklar av hög kvalitet. Det är ju meningen att verktygen inte bara ska hålla för segt mot stånd utan också tåla att användas upprepade gånger. Priset är i och för sig inte alltid kvalitetsledande. Det kan också variera mycket mellan olika fabrikat, men det finns all anledning att se upp med alltför extrema lågpriserbjudanden.

Konkurrensen mellan olika tillverkare är hård och ett vanligt medel är att man hänvisar till mer eller mindre kända utmärkelser eller priser. Det finns också tillverkare som garanterar att verktygen byts utom de till äventyrs skulle skadas vid normal användning.

Olika typer av hylsnycklar
De flesta hylsnycklar större eller mindre satser. De större (1) innehåller ofta mellan 60 och 70 olika hylsor medan de mindre rymmer ett tiotal. Men hylsnycklar förekommer också, bland annat T-nycklar (2) och tändstiftsnycklar (3).

Värt att veta

Nyckelvidder, käfttjocklekar etc. anges i millimeter för svensktillverkade verktyg. För importerade nycklar är tum vanligare. Båda systemen förekommer också för samma verktyg. Vanliga anslutningsfästen är 1/4″, 3/8″ och 1/2″ fyrkant. Bland hylsnycklar med olika finesser är förlängningsstänger och spärrnycklar särskilt användbara var för sig. Spärrnyckeln är omställbar mellan höger- och vänstergång.

Olika skruv- och hylsnycklar

Relaterade artiklar

Se alla maskiner & verktygsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se