Sätt igen en dörröppning

Dörröppning som ska sättas igen

Det är inte ovanligt att ett eller flera rum i en bostads planlösning innehåller mer än en dörröppning. Varje extra “hål” i väggen innebär dels att du förlorar väggyta, dels att det är svårare att ge rummet en ombonad karaktär. Det är relativt enkelt att fylla igen dörrhålet – oavsett om det är i en gipsvägg eller en murad, putsad innervägg.

Ska du bomma igen en dörröppning med normal bredd behöver du endast ta bort tröskel och karmar, sätta en spikregel vid golvet och täcka hålet med gipsskivor. I äldre hus är det vanligt med murade innerväggar med putsad yta. Ska du täppa till en dörröppning i en sådan vägg behöver du inte mura igen den. Du använder istället cellplast och hönsnät – så kallat reveteringsnät – att fylla med.

Du avslutar jobbet med att lägga puts på ytan, tills den nya väggytan är i nivå med resten av väggen. Tänk bara på att du bör ha 1,5-2 centimeter puts på varje väggyta för att det ska bli snyggt och hållbart. I en del hus av äldre datum är trösklarna betydligt bredare än väggen är tjock.

När du tar bort en sådan tröskel måste du som regel lägga golv på den ytan. För att slippa lägga om golvet i hela rummet kan du försöka få tag på en restbit av den plast eller heltäckningsmatta du har. Har rummet trä- eller parkettgolv är det ofta inte så svårt att få tag på lite extra golvmaterial. Om trägolvet mörknat och den nya biten “lyser” ny, kan du försöka mörka den genom att lägga den i solljus en tid.

Innan du börjar

Undersök golv och väggytor noga innan du planerar en “dörrstängning”. Du kan behöva tapetsera eller måla om hela rummet för att få det riktigt snyggt. Planera då arbetet så att du har tid att slutföra det helt och hållet, när det ändå är rörigt och stökigt. Reglarnas och gipsskivornas tjocklek styrs av vilka mått väggen är byggd med.

När det gäller den murade väggen är det viktigt att du ser till att regeln och cellplasten inte är tjockare än att du får plats att lägga på i alla fall 1,5 centimeter putsbruk – utan att väggen buktar ut. Se även till så att du har material hemma om du måste göra en inläggning i golvet.

Värt att veta

Se till så att du har gott om skyddsplast hemma som du kan täcka över möblemang och dylikt med, innan du sätter igång att arbeta. Många kan tycka att det är obehagligt att hantera sten och glasull med bara händerna, använd i så fall skyddshandskar.

Verktyg och material du behöver när du ska sätta igen en dörröppning:

Verktyg:
Hammare (1) Bräckjärn (2) Tumstock (3) Vattenpass (4) Fogsvans (5) Penna (6) Kniv (7) Handsax (8)

Material:
Reglar, Spik, Gipsskivor eller reveteringsnät, Cellplast, Märlor.

Värt att veta

Vanliga rumsväggar isoleras som regel inte. Vill du ändå isolera kan du välja mellan i huvudsak tre olika material; stenull, glasull eller cellplast. Ull av sten eller glas är den vanligaste väggisoleringen.

Varning!

Undvik att dela cellplastplattor med kniv då materialet lätt slits och smulas sönder. Använd istället en fintandad såg när du ska dela cellplastplattor.

Förarbete

Ta bort dörrfoder
1.Ta loss tröskel/dörrfoder. Använd hammarklon och bänd loss inramningen. Skydda ev väggen med en träbit.

Tar bort tröskel med kofot
2.I äldre hus kan foder och tröskel vara svåra att få loss. I så fall är det lättare att använda ett bräckjärn.


Regelverk

Mät upp golvregel
1.Mät upp hur lång golvregeln ska vara och markera med en blyertspenna. Använd fogsvansen och såga till regeln.

Spikar fast golvregel
2.Spika fast golvregeln. Se till att den hamnar exakt i markeringen. För att regeln ska bli stadig bör du spika med 10 cm mellanrum.

Kontrollerar med vattenpass att regeln står i lod
3.Om dörröppningen är bred sätter du även en lodregel. Kolla sedan riktigt ordentligt med vattenpass att regeln står i lod.

skråspika i de tvärgående reglarna.
4.Tag sedan hammaren och skråspika i de tvärgående reglarna. Spika med jämna mellanrum för att få ett så snyggt resultat som möjligt.

Vägg av gips

Mät upp hur stor gipsskivan ska vara
1.Mät upp hur stor gipsskivan ska vara. Rita upp formatet på skivan och skär igenom ytpappen med en vass kniv. Använd en stållinjal som stöd.

Lägg gipsskivan på ett bord med ritsen mot kanten.
2.Lägg gipsskivan på ett bord med ritsen mot kanten. Bryt försiktigt så att du inte bryter sönder kanterna eller hamnar utanför ritsen.

Vänd på skivan och skär igenom pappen på baksidan.
3.Vänd nu på skivan och skär igenom pappen på baksidan. Håll den delade skivan med en stadig hand i 90ø vinkel och dela med kniven.

Täck dörr-öppningens fram och baksida
4.Täck dörröppningens fram och baksida med de tillskurna gips-skivorna. Kontrollera så att de passar exakt.

Gör efterarbetet

När skivorna är på plats ska hela väggen målas eller tapetseras. Först måste du spackla över alla spikskallar och skarvar noga. Slipa de spacklade ytorna och limma därefter glasfiberremsor över skarvarna och bredspackla. När spacklet är torrt ska du slipa med fint slippapper tills ytan är helt jämn. Först därefter kan du måla eller tapetsera hela väggen.

Murad innervägg

klipp till reverteringsnät i dörröppningens storlek.
1.Mät upp och klipp till reverteringsnät i dörröppningens storlek. Tänk på att du måste ha tillräcklig fästmån.

Fäst nätet med spik
2.Fäst nätet på den ena sidan av väggen med märlor eller spik som du böjer ner över nätet.

Sträck nätet
3.Se till så att du sträcker nätet ordentligt. För att inte besväras av utstående spik så bänd spiken försiktigt inåt.

Mäter och sågar upp cellplastskiva
4.Mät upp hur stor cellplastskivan ska vara och markera måtten med en penna. Dela plasten med en fintandad såg.

Sätt cellplasten i dörröppningen mot reverteringsnätet.
5.Sätt cellplasten i dörröppningen mot reverteringsnätet. Se till att plasten passar precis i hålet. Inga glipor bör finnas.

Sträck nätet noga och fäst med märlor eller spik.
6.Fäst en väl tillklippt bit nät över dörr öppningens andra sida. Sträck nätet noga och fäst med märlor eller spik.


Putsa väggen

Eftersom det kan stänka puts bör du lägga skyddsplast på golvet och täcka över de föremål som du inte kan flytta undan. Lägg på putsbruk på den nätbeklädda ytan i flera omgångar. När du nästan är i jämnhöjd med den övriga väggen trycker du fast en glasfiberremsa i skarven mellan vägg och öppning. Härmed minskar du risken att putsen sedan ska spricka och tydligt markera renoveringen.

När putsen är i god jämnhöjd med väggen ska du jämna av med en rätkäpp – en helt rak bräda – med zick-zackrörelser. Arbeta hela tiden nerifrån och upp. När putsbruket börjat hårdna ska du slätskura ytan med ett rivbräde. Arbeta i cirklande rörelser över ytan tills den är jämn. När putsen har torkat ordentligt – det kan ta flera dagar – kan du måla hela väggen.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation / fackman innan du startar.

Relaterade artiklar

Se alla dörr & portartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se