Lär dig åtgärda dörren när den kärvar

Åtgärdar kärvande dörr

Kärvande dörrar? I den här artikeln hittar du utförlig information och steg för steg instruktioner med förklarande fotografier om hur man kan rikta och åtgärda dörrar som kärvar.

Det är givetvis ingen katastrof om en dörr kärvar, men det kan vara mycket irriterande att inte obehindrat kunna öppna eller stänga den. Dessbättre är det i regel en enkel sak att rätta till en kärvande dörr.

Men återkommer problemet ofta, eller uppträder i äldre hus, kan det vara tecken på allvarligare sättningar och bör då tolkas som en signal till en mera noggrann husesyn.

Hur bagatellartad en kärvande dörr än kan tyckas vara bör man av minst två skäl justera den snarast möjligt. Dels slits dörren och/eller karmen onödigt hårt och snabbt, dels kan den spänna så hårt att husets barn inte kan ta sig ut.

Egentligen är det märkligt att dörrar fungerar så väl som de gör. Enbart själva dörrbladet består ju av ett flertal vinklar, som på millimetern inbördes inte bara ska stämma mot varandra utan också med karmträet och omgivande väggar, golv och tak.

Det är också därför det är så viktigt att dörrar sätts upp med största noggrannhet och att man i efterhand gör de små justeringar som nästan alltid följer på montaget. De flesta dörrar kräver också ett någorlunda regelbundet underhåll, inte minst därför att gångjärn, lås och beslag utsätts för hårt slitage. Ofta behövs det inte mer än att en gångjärnsskruv sitter lite löst för att hela dörren ska komma att hänga snett.

Tillåts den bli sned sätter detta snart så pass synliga spår i både dörr och karm att det bidrar till en helt onödig otrivsel. Detta gäller för övrigt inte endast dörrar mellan skilda rum utan även garderobsdörrar och skåpsluckor.

Konsten att rikta svårt skeva dörrar

De standarddörrar av god kvalitet som tillverkas i dag är resultatet av många års forskning med sikte på att bland annat göra konstruktioner som inte blir krokiga eller skeva.

Moderna svenska standarddörrar har också ett mycket gott rykte världen över för sin formstabilitet. Däremot har äldre dörrar ofta en klar tendens att bli skeva när de utsätts för temperatur och fuktighetsvariationer. Och detta trots att fyllningarna de så kallade speglarna oftast sitter i mycket kraftiga ramar.

Dörrar av det slaget tillverkades ofta på byggplatsen och avsågs att sitta i en bestämd karm, som också försågs med samma markering som dörren. I många äldre villor och hyreshus finns fortfarande sådana dörrar. Inte sällan är de alltför skeva för att fungera väl.

Men även dessa svårt skeva dörrar kan man komma tillrätta med genom att såga upp spår i två av ramens hörn och driva kilar i spåren. Efter en tid i sådan press har ramträet återtagit sin ursprungliga form. De sår som blir följden måste förstås spacklas igen och hela dörren målas om.

Vad är det som gör att dörren kärvar?

Det första du bör göra när du upptäcker att dörren kärvar eller klämmer är att spåra orsaken. Först när du vet vad som är fel vet du vad som måste göras. I många fall är anledningen till trögheten något så trivialt som att det sitter ett främmande föremål en liten sten, några gruskorn, en knapp eller en nål i vägen. Börja därför med att borsta rent i dörrfalsen.

Ta bort överflödet

Mätt diagonalt efter pilarna på skissenIbland behövs det otroligt lite för att en dörr ska gå trögt eller gripa. Det kan faktiskt räcka med lite för mycket målningsfärg eller lack som har hårdnat. Ett sådant färgöverskott kan du ta bort med en kniv eller ett stämjärn.

För att du inte ska riskera att riva flisor ur trävirket bör du vända järnets fasade sida uppåt och med kraftiga tag dra eggen nedåt i falsen. Se till att du går ända in i botten av vinklarna både nertill och upptill.

Om du på din dörr mäter diagonalt efter pilarna och får två olika mått är ditt dörrblad skevt. Om du spårsågar dörren enligt markeringarna på dörren till höger och slår kilar i spåren pressas ramträet rätt.

Det skadar inte om du arbetar efter med ett slippapper och borstar rent än en gång. Det kan, som sagt, vara obetydliga saker som orsakar krånglet.

 

Dra åt skruvarna

En gångjärnsskruv kanske har arbetat sig loss, så att dörrbladet hänger snett och av det skälet griper. Då ska du förstås passa in dörren i rätt läge och dra till skruven. Här kan du behöva en kraftig skruvmejsel, men se till att den inte är bredare än skåran i skruvhuvudet.

Är den det är det lätt hänt att du skadar träet. Är skäran fylld av färg, vilket inte är ovanligt när det gäller gångjärnsskruvar, bör du först rensa den med en mindre mejsel eller syl. Det tar längre tid att byta ut en skadad skruv.

Fritidshusdörrar ett problem för sig

I fritidshus är kärvande dörrar vanligare än i andra byggnader. Anledningarna är flera, men mycket enkla och logiska. De allra flesta fritidshus är träkonstruktioner, som rör sig betydligt mer än andra vid de naturliga temperaturväxlingarna.

Många av dessa hus står också ouppvärmda under långa perioder och när de vintertid tillfälligt tas i bruk under till exempel en helg, värms de upp snabbt för att bli beboeliga. Nästan lika snabbt kyls de ner när “helggästerna” stänger av värmen och ger sig av.

Under den långa, svala perioden ökar förstås luftfuktigheten. Inte minst då sväller träet snabbt och när huset på nytt tas i bruk kan det därför vara svårt att öppna eller stänga dörrarna. Att i det läget ge sig på att hyvla dörrarna är inte särskilt välbetänkt, eftersom de då efter några dagars normal rumstemperatur i stället kommer att glipa.

Det bästa sättet att undvika problem av detta slag är att ständigt hålla en jämn grundvärme på 8-10 plusgrader och att inte höja temperaturen alltför snabbt när man vill ha varmt. Enbart genom att be en granne att under ett par tre dagar stegvis öka värmen till normal rumstemperatur gör att du väsentligt minskar risken för att dörrarna ska kärva eller slå sig.

Det här behöver du när du ska rikta en dörr:

Verktyg:
1. Gångjärnsriktare 2. Filar eller surform 3. Hyvel 4. Stämjärn 5. Skruv eller kryssmejslar 6. Tumstock 7. Vinkelhake 8. Borste 9. Yxa 10. Hammare.

Material:
Karbonpapper eller krita, Träplugg eller pluggmassa, Trälim, Gångjärnsbrickor, Stadig bräda med hävkloss, ev. nya skruvar.

Felsökning

Lyft med hävarm

Lyft dörren med en yxa

Små skevheter

Skruvar och brickor

Varning

Hyvel och fil är verktyg som du ska ta till först när inget annat hjälper. Det trä du en gång hyvlat eller slipat bort kan du ju inte få tillbaka.

Tips!

I hårt trä kan det vara svårt att fästa en skruv riktigt väl, men om du doppar gängorna i lite olja går det lättare. Se till att du inte får oljefläckar på virket. När du har lyft av dörren kan du även passa på att olja dörrens gångjärn.

Med en gångjärnsriktare är det mycket enkelt att justera gångjärnen, men har du inte tillgång till detta specialverktyg kan du också använda en inte alltför klen hovtång.

Värt att veta

Det stora problemet när man ska justera dörrar är ofta att lyfta dörrbladet från gångjärnen och få tillbaka den igen. Så är det även om man är två som kan hjälpas åt. Många köksskåp och liknande har lås med en justeringsskruv. Det är lätt att glömma att dörrens passning lätt kan korrigeras med denna skruv.

När du förborrar för att skruva fast t ex ett gångjärn bör du tänka på att förborrningen inte går djupare än 3/4 av skruvens längd. Djupare borrhål ger dåligt fäste. Det förborrade hålet ska också ha mindre diameter än skruven och borrhålet måste göras helt vinkelrätt mot ytan. I annat fall går skruven snett och eftersom en skruvskalle är relativt stor kan den då orsaka att dörren kärvar.

Rikta gångjärnen

Hyvla alltid försiktigt

Skåpsdörrar

Tips!

Om dörren skallrar beror detta nästan alltid på ett glapp i låset. Det är lätt att få bort oljudet. I slutblecket finns en invikt “tunga” i uttaget för låstappen. Tungan har slitsar eller uttag. Om du med en skruvmejsel böjer ut tungan får låstappen mindre utrymme och dörren begränsade möjligheter att röra sig. Därmed upphör skallrandet.

Relaterade artiklar

Se alla dörr & portartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se