Regler för installation av diskmaskin

En installation av en diskmaskin är ingen bisak och en felinstallerad diskmaskin är en riskfaktor i köket som kan ställa till med kostsamma vattenskador.

Nyinstallerad diskmaskin enligt gällande regler i kök

Såväl vatten som el ska dras fackmannamässigt, och ett översvämningsskydd ska ligga under maskinen. Först då är diskmaskinen säker att använda.

Boverkets byggregler ska följas

En diskmaskin ansluts både till elsystemet och till vatten- och avloppssystem. Det gör installationen känslig. Minsta fel kan leda till skador på huset. Enligt Boverkets Byggregler ska alla vatten- och avloppsinstallationer vara fackmannamässigt utförda. Detsamma gäller fasta elinstallationer.

Det är alltid den som utför installationen som är ansvarig för att arbetet utförts korrekt. Därför är det är det bäst att alltid anlita en professionell VVS:sare och en certifierad elektriker, med ansvarsförsäkring.

Det behöver inte bli en så stor kostnad som många tror. Tack vare rotavdraget kan 30% av arbetskostnaden dras av för installationen.

Vattenavstängning för diskmaskin

De vattenrör som går till diskmaskinen ska, förutom att vara täta och korrekt monterade, dessutom vara lätta att stänga av.

Det bästa alternativet är att koppla diskmaskinen till köksblandaren, en köksblandare med uttag och avstängning för diskmaskinen.

Det går också att ordna det på annat sätt, så länge avstängningen sitter lättåtkomligt. Avstängningen ska också sitta väl synlig, vilket gör att den inte ska sitta t ex under diskbänken eller liknande.

Tänk på: Vattnet till diskmaskinen ska stängas av efter användning!

Andra förebyggande insatser

Boverkets byggregler kompletteras också med råd för hur kök och badrum ska vattensäkras. Dessa regler är mycket bra att följa. Inte minst för den som har ett försäkrat hem.

Försäkringsbolagen sätter sina egna villkor för hur ett kök ska vattensäkras, inte helt sällan utifrån Boverkets rekommendationer. Den som inte uppfyller villkoren kan märka att ersättningen minskar eller utgår helt vid eventuell skada.

Underlägg för diskmaskin

Vad gäller diskmaskiner är det framför allt dolda läckage som utgör en stor risk. Därför ska en diskmaskin alltid stå på ett underlägg som säkrar golv och underliggande konstruktioner från eventuella vattenskador från läckande maskiner.

Underlägget täcker hela golvet och går upp minst tio centimeter på sidorna och bildar alltså ett vattentätt kar under maskinen. Ett sådant kostar bara några hundralappar men är en bra försäkring mot såväl problem med dropp som regelrätta översvämningar.

Om diskmaskinen av någon anledning läcker gör den gärna det på baksidan, där det inte syns. Små dropp kan i längden leda till stora skador. Men med underlägget, skyddas golvet och vattnet leds till framsidan av maskinen där de syns.

Även Större läckor leds från baksidan och framåt, framför maskinen, och blir då direkt uppenbara för de som vistas i köket.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade köksämnen med tips för dig som ska förnya köket

Relaterade artiklar

Se alla köksartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se