Plastmatta – Så här lägger du in en plastmatta

Lägger en plastmatta

Ett av de vanligaste jobben som du kan göra själv är att lägga ny golvbeläggning. Väljer du att lägga en plastmatta kan du i stort sett få vilken karaktär du vill på golvet.

Det finns plastmattor med naturtrogna mönster av trä, kork, sten, klinker, men också plastmattor med moderna fantasifulla mönster och färger.

Om du har ett bra underlag för det nya golvet kan du lägga eller limma plastmattan direkt på detta. Ska du lägga en plastmatta på ett trägolv eller betonggolv fordras en del underarbete. Ett alltför mjukt underlag till exempel en heltäckningsmatta måste du ta bort helt och hållet.

Grunderna för tapetsering och mattläggning kan man i stora drag likställa. Det är lika viktigt i båda fallen att underlaget är riktigt jämnt och rent. Om du vill få ett bra resultat måste du vara lika noggrann med mönsterpassning och ljusriktning i förhållande till skarvar.

Det är viktigt att du får ut all luft mellan underlaget och den nya beläggningen. I ett par väsentliga detaljer skiljer sig dock de bägge hantverken åt. Misslyckas du med en tapetvåd har du som regel råd att slänga våden och skära till en ny.

En mattvåd däremot är så pass dyr att du ogärna vill vara så drastisk. Dessutom är golvplast ett ganska tungt material som kan vara svårt att forma i hörn och prång medan en tapet är mera följsamt och oftast lätt smiter åt. Arbeta lugnt och metodiskt och med eftertanke innan du skär i plastmattan!

När du bestämt dig för att fräscha upp golvet med en plastmatta är det viktigt att du granskar den gamla golvbeläggningen noggrant. För det första ska du bestämma om du kan lägga den nya plastmattan direkt på det gamla underlaget eller om det krävs ett mer omfattande förarbete.

En tumregel är att hårda, redan plastbeklädda vinylgolv är bra underlag för en ny plastmatta. Förarbetet inskränker sig oftast till pedantiskt noggrann rengöring av golvytan. Mjuka eller sviktande underlag kräver däremot ett mera omfattande förarbete.

Trägolv måste kläs med golvgips för att minska rörelser som kan få plastmattan att bubbla sig. Utan skivor får dessutom den nya mattan snabbt märken efter tiljorna.

Om plastmattan ska ligga på betonggolv måste golvet först spacklas och slipas. När ytan är jämn och fin ska underlaget dessutom fuktisoleras för att minska risken för mögel under plastmattan. Även ett gammalt plastgolv kan behöva förarbete.

Du måste limma fast lösa flikar, laga eventuella hål med infällning av ny mattbit och i övrigt se till att alla ojämnheter försvinner. Ska du lägga och limma en ny plastmatta ovanpå den gamla måste underlagsytan ruggas upp med sandpapper så att limmet fäster ordentligt.

När förarbetet är gjort och underlaget är helt torrt kan du börja lägga plastmattan. Eftersom det är ett kraftigt material du ska arbeta med är det viktigt att du har bra verktyg. Det allra viktigaste är en riktigt vass mattkniv.

Mät rätt före inköp av plastmatta

Det är flera faktorer du måste ta hänsyn till när du beräknar materialåtgången. Först och främst är det naturligtvis golvytan, men har rummet många hörn och prång blir det rätt mycket spill och därför kan du behöva köpa några kvadratmeter extra.

Om mattan du väljer kräver mönsterpassning måste du lägga till extra för detta eftersom våderna måste förskjutas för att mönstret ska stämma. Glöm inte heller att addera kapmån till kalkylen.

För att du ska vara riktigt säker på hur många kvadratmeter plastmatta du ska köpa bör du mäta rummets storlek och göra en måttskiss med alla vinklar och prång inprickade.

Ta med dig skissen till butiken så får du hjälp att kontrollera att dina beräkningar stämmer.

Vänd våderna

Om du har köpt en plastmatta som ska vådvändas bör du naturligtvis göra det även om det verkar lite bökigt. Om du inte vänder våderna får du alltför stora färgskiftningar vid skarvarna och då kommer våderna tydligt att kunna urskiljas från varandra, något som du absolut bör undvika.

Resultatet blir inte den hela och jämna golvyta som du helt säkert hade tänkt dig: Aven en mönstrad plastmatta kan behöva vådvändas. Då är det inte bara för färgskiftningarnas skull, utan ofta också för att du ska få perfekt mönsterpassning.

Osynliga skarvar

Innan du köper plastmattan är det bra om du bestämmer vart skarvarna ska placeras. Detta kan nämligen också ha en viss inverkan på hur stor plastmatta du behöver.

En tumregel är att de bör komma vinkelrätt mot den vägg som har flest fönster. På det viset syns skarvarna minst. I ett långsmalt rum kan det ibland vara naturligare att låta skarven följa rummets längdriktning.

Eftersom en fogad skarv innebär en viss försvagning i golvytan bör du undvika att göra sådana där golvet slits mest. Känsliga ställen är i dörröppningar, framför spisen och i passagen mellan två rum.

Planering

1. Välj den typ av plastmatta som passar dig.
2. Bestäm hur plastmattan ska ligga.
3. Räkna ut hur mycket plastmatta du behöver köpa.
4. Bestäm om plastmattan ska limmas eller läggas löst.
5. Gör plats för möblerna i ett annat, rum.
6. Ta fram verktygen.

Arbetsföljd

1. Gör förarbetet.
2. Skär till våderna.
3. Lägg våderna tillrätta.
4. Passa in ytterhörn och prång.
5. Mönsterpassa och skarva.
6. Passa till innerhörnen.
7. Finskär plastmattan.
8. Limma eller lägg plastmattan löst.
9. Gör efterarbetet.

Verktyg och material du behöver när du ska lägga plastmatta:

Verktyg:
1. Krokkniv 2. Mattkniv med rakt blad 3. Bredspackel 4. Hammare 5. Slipkloss 6. Sickel 7. Stämjärn 8. Tumstock 9. Stållinjal 10. Blyertspenna 11. Sax 12. Bredspackel inlindad i trasa 13. Tändstickor 14. Stålspackel.

Material:
Plastmatta, Masonit, Grålumppapp, Slippapper, Lim, Vattenfast spackel, Fuktisolering, Borttagningsmedel, Dubbelhäftande tejp, Rörmanschetter, Trekantslist, Golvlim, Fogvätska. Dessutom kan du behöva hyra golvstripper och golvslipmaskin.

Ta bort den gamla plastmattan

Plastmatta på trägolv


Tips!

För att undvika mögelbildning under mattan är det viktigt att se till att betonggolvet är helt torrt innan du börjar mattläggningen. Höj värmen i rummet och sätt också gärna dit en extra värmefläkt så torkar golvet snabbare.

Betonggolv som underlag

Plastgolv som underlag

Allmänt

Kapa våderna

Tips!

Lägg undan ett par rejäla restbitar av den nya mattan. Dessa kan du använda om du skulle få ett brännmärke eller jack i mattan.

Laga en skadad plastmatta så här: Skär ut en mattbit som är något större än skadan i mattan. Använd en vass kniv och skär igenom både lagningslapp och matta. Ta bort uttaget, limma fast lagningslappen och foga.

Varning

Tänk på att golvlim och fogvätskor kan innehålla medel som är farliga att andas in. Läs instruktionerna på förpackningen och följ föreskrivna råd om exempelvis ventilation. Torka med en fuktig trasa omedelbart bort lim som eventuellt letar sig upp mellan skarvarna. Intorkade limrester kan du få bort med särskild limtvätt.

Prång och ytterhörn


Värt att veta när du ska lägga plastmatta

Du kan välja mellan att limma fast den nya plastmattan eller lägga den löst ovanpå den gamla golvbeläggningen. Om du väljer att lägga mattan löst måste underlaget vara ett hårt plastgolv.

En löslagd plastmatta ska inte förankras i undergolvet vid mer än en skarv. Mattan “suger” sig nämligen fast i undergolvet och är mattan alltför fixerad ökar risken för att den bubblar sig.

Du bör aldrig löslägga en plastmatta över en alltför stor yta. Man rekommenderar inte större ytor än omkring 20 m2 (kvadratmeter).

Du måste alltid limma fast den nya plastmattan om underlaget är av trä, betong eller om du varit tvungen att ta bort den gamla golvbeläggningen.

Om du ska löslägga plastmattan bör du se till att du köper åldersbeständig tejp. Tejp som inte är avsedd för plastmattor kan med tiden ge missfärgningar i mattan.

För ett riktigt bra resultat bör du få ut all luft mellan matta och undergolv, även när du lägger mattan löst. Oftast behöver du dock inte arbeta lika energiskt som när du limmar. Det brukar räcka med att sopa med långborste från mitten och ut mot kanterna.

När du ska lägga ut ett undergolv på exempelvis ett trägolv är det bästa valet en spåntad masonitskiva som är direkt avpassad för ändamålet. Spåntad masonit ska endast limmas i skarvarna och “flyta” ovanpå trägolvet.

Ett annat, billigare alternativ är vanlig masonit som spikas fast i underlaget. Men med ett sådant undergolv är risken större att plastmattan bubblar sig.

Rörledningar


Skära plastmatta runt dörrfoder


Tips!

När du lägger en ny plastmatta ovanpå en gammal, bör du se till att inte skarvarna hamnar direkt ovanpå varandra. Efter en tid blir det fula upphöjningar och därmed väl synliga skarvar i den nya mattan. Om du är osäker med kniven är det bättre att skära något för lite vid vinklar och hörn och renskära efteråt, än att kapa för mycket i början.

Skära innerhörn

Renskärning

Limma plastmattan

Tips vid läggning av plastmatta!

Mattkniven med krokigt blad är ett viktigt verktyg när du ska lägga en plastmatta. Det krokiga bladet gör att kniven inte så lätt följer till exempel ett spår i underlaget och så att säga går sina egna vägar.

När du använder krokkniven är risken inte heller så stor att du av misstag skär i en underliggande mattbit. Provskär i en mattbit innan du börjar kapa vader. Då känner du snart hur kniven ska vinklas för att skära snyggt.

Ska den nya mattan limmas fast på den gamla måste ytskiktet i den senare ruggas upp med grovt slippapper.

Med slitsade ringar kan du dölja eventuella felskär runt rör. Rörmanschetter kan du köpa hos de flesta matthandlare.

Sitter limresterna hårt eller det är en större yta du ska göra ren, kan det vara ide att hyra en golvstripper. Med en sådan rengör du 15-20 m2 på ett par timmar.

Tejpa plastmattan

Efterarbete

Tips!

Att lägga en plastmatta kan vara både tungt och svårt och kräver styrka både i armar och nypor. Om man har möjlighet så är det bra om man är två personer som hjälps åt. Då går arbetet betydligt smidigare och är dessutom roligare.

När du behöver spackla en spricka eller dylikt mer än en gång måste du räkna med torktid mellan spacklingarna. Spacklet ska vara helt torrt innan du lägger på ett nytt lager spackel.

Om du har tagit bort golvlisterna, går det mycket fortare att montera fast dem igen om du har numrerat listerna innan. Om du har varit för frikostig med kniven, så kan du eventuellt dölja kanten på plastmattan med en trekantslist.

Du måste dock tänka på att en löslagd plastmatta inte får klämmas fast med enbart listerna. En tändsticka mellan listen och golvet innan du spikar ger ett bra mellanrum.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du startar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla golvartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se