Måla utomhus? Tips, inspiration och steg för steg guider för utomhusmålning

Dags för ett målningsprojekt utomhus. Vad ska du måla? Fönster, fasad, staket? Oavsett vad du ska måla utomhus så hittar du här steg för steg beskrivningar som kan underlätta ditt arbete.

Innan du startar ditt målningsprojekt utomhus

1. Kontrollera med fuktmätare att fukthalten inte överstiger 15% i underlaget du ska måla.
2. Måla inte när det finns risk för regn.
3. Måla inte i starkt solljus. Färgen kan torka för snabbt så färgen inte hinner penetrera i underlaget ordentligt dvs. färgen kan få sämre vidhäftning. Du kan också få blåsor i färgen.
4. Om det finns risk för frost eller dagg på kvällen avsluta i god tid på dagen så att färgen hinner torka innan kvällen.

Välj ett målningsprojekt

nymalad-fasad.jpg

Fasadmålning

Hur går man tillväga när man ska måla en fasad? Här hittar du steg för steg beskrivningar som visar hur du kan måla din fasad. Vilken fasadfärg ska du välja? läs om olika färgtyper för fasader.