Målningsunderlag utomhus

malar-utomhus-med-grundfarg.jpg

Färgsättningen är av stor betydelse vid nästan all målning. När det gäller målning utomhus är ändå det primära att skydda underlaget mot slitage och alltför snabb nedbrytning. För att denna ytbehandling ska bli effektiv måste färgen passa väl mot underlaget. Målningsunderlaget styr alltså i hög grad färgvalet, men det finns även andra faktorer att ta hänsyn till. Underlagets kondition, förarbetet och när på året du väljer att utföra arbetet är några av dessa.

Eftersom de flesta färger fordrar ett relativt torrt underlag och inte alltför låga temperaturer bör all utomhusmålning ske mellan maj och september. Denna tidsangivelse är dock något tänjbar eftersom mycket beror på rådande väderlek och var i landet du befinner dig. Till de flesta underlag finns flera färgsorter att välja mellan. Mycket beror naturligtvis på tycke och smak, men det finns även annat att ta hänsyn till.

Om underlaget tidigare varit målat med en viss färgtyp bör man som regel underhålla med samma slags färg. Vill du byta färgsystem bör du i alla fall ta hänsyn till den gamla ytbehandlingen. Målar du över med en färg som inte kemiskt passar ihop med det underliggande skiktet blir skyddet försvagat och i vissa fall fäster inte den nya färgen alls.

Slamfärg är typexemplet på detta. Underlag som tidigare varit målat med slamfärg kan inte övermålas med exempelvis täckande fasadfärg. Är underlaget däremot behandlat med annan färg kan du inte sedan välja slamfärg. Denna speciella färg lämpar sig endast på obehandlat trä och som ommålning på redan slamfärgsmålat trä.

Annars kan det för det mesta vara direkt missvisande att peka ut vilka kombinationer av färg du ska vara observant på och undvika. Färgutvecklingen är snabb och nya färger med förbättrade egenskaper kommer ständigt ut på marknaden. Fråga därför alltid istället i butiken när du ska köpa färg. Detta är speciellt viktigt om det gäller stora och kostsamma arbeten som exempelvis målning av husfasaden.

Underlagets kondition inför målningen är mycket viktig. för slutresultatet. Var därför noga med allt förberedande arbete. När du ska täckmåla trä utomhus är det viktigt att fuktkvoten i träet inte är för hög. Låna en fuktkvotsmätare i färghandeln och gör en grundlig kontroll. Om virket innehåller mer än ca 15 procent fukthalt bör du låta underlaget torka upp ytterligare. Däremot kan du med fördel göra all rengöring, skrapning etc. medan du väntar på att fukten avdunstar.

Metalldetaljer utomhus är ofta rostangripna. Sådant underlag ska alltid stålborstas och ev slipas innan du grundar med rostskyddsfärg. Målar du på ett dåligt förberett underlag tränger snart rosten igenom den fräscha ytbehandlingen och skyddet försvinner.

Tänk på att ytor som utsätts hårt för salta och/eller hårda vindar och mycket sol fordrar tätare underhåll och om möjligt mera välgjort förarbete. Ta alltså hänsyn både till underlaget och de yttre förhållandena när du väljer färg till utomhusmålning. Då är förutsättningarna goda att den årliga bättringsmålningen blir minimal.

UNDERLAG FÖRSLAG PÅ FÄRGVAL LÄMPLIGT FÖRARBETE VÄRT ATT NOTERA
Täckmålade träfasader Olje-alkyd grundfärg därefter olje- alkydfär för fasader. Skrapa bort allt löst sittande färg. Borsta eller tvätta av ytan och låt torka. Kontrollera fuktkvoten i träet men en särskild fuktmätare. Var särskilt noga när du målar alla öppna ytor.
Laserade träfasader Grundmåla med laserande träskydd. Färdigmåla med lasyr eller täcklasyr för utomhusbruk. Ytan borstas noga. Tidigare målade ytor bör stryckas 1-2 ggr. Andra gången kan lasyren spädas med färglös lasyr för att bibehålla kulören.
Putsade fasader Silikat, kalkfärg, cementfärg eller KC-färg. Ytan borstas noga och tvättas av. Observera att vist förarbete speciellt krävas om du byter färgtyp på fasaden. Silikatfärg ska inte användas på kalkfärg eller reverterade putsfasader. Färgskiktet får aldrig blir starkare än underlaget.
Tegel Silikatfärg Ytan ska borstas noga och ev. också tvättas. Tegel målas ibland för att efterlikna putsad fasad.
Husets sockel (husgrund) Speciell sockelfärg eller akrylfärg avsett för målning utomhus. Tvättas noga. Lös färg skrapas och sprickor och småskador lagas med bruk. Om du upptäcker större sprickor bör du vänta med lagningen för att se om sprickan växer ytterligare. Det kan röra sig om alvarliga sättningsskador. Ta i så fall kontakt med en Geotekniker.
Täckmålade fönster, dörrar etc. Grundfärg för utomhus därefter oljefärg, fönsterfärg eller latexfärg. Grundläggande förarbete med skrapning, spackling och slipning. Måla aldrig kanter på fönster och dörra med latexfärg. Färgen klibbar ihop sig vid anläggningsytor långt efter att den torkat.
Laserade fönster, dörrar etc. Lasyr eller täcklasyr. Rengör ytorna med borste. Du kan ev. behöva tvätta hårt smutsade partier. Skrapa flagor. Om du ska bättra på tidigare laserade ytor kan du ev. späda med ofärad lasyr. Använd däremot aldrig den ofärgade ensam som översta skikt eftersom den skyddar dåligt.
Tryckipregnerade möbler etc. Laserande träskydd eller träolja. Underlaget borstas noga. Se till att träet är torrt. Om du regelbundet behandlar tryckimpregnerat trä förlänger du livslängden betydligt. Behandlingen minskar risken för uttorkning, sprickbildning och att träet ”slår sig”.
Stålytor och järndetaljer. Rostskyddsfärg och därefter alkydfärg avsett för plåt och järn. Skrapa or allt löst sittande färg och bubblor. Slipa eller stålborsta bort all synlig rost. Rostskyddsfärg ska alltid strykas flödigt för att ge ett bra rostskydd.
Förzinkade ytor. Rostskyddsfärg och därefter alkydfärg. Förzinkade ytor ska alltid avfettas innan målning. 1 del ammoniak och 5-10 delar vatten b
Plåttak Rostskyddsfärg, grundfärg och därefter plåttaksfärg. Tvätta noga med alkalisk avfettning och borsta ev. slipa bort alla rostangrepp. Använd säkerhetslina när du arbetar på tak. Varmförzinkad plåt och fabrikslackerad plåt kräver speciell förbehandling

Viktigt!

Material, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt och väljer material.


Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top