Installera en dörrklocka

Dörrklocka

Alla våra hushållsapparater kräver med tiden någon form av översyn och efter ett antal år måste de kanske till och med bytas ut. Men en av dessa hushållsapparater – dessutom en som kanske används oftare än de flesta andra – är så driftsäker att vi sällan ägnar den en tanke – nämligen dörrklockan!

Det finns sällan skäl att byta ut dörrklockan på grund av att den är utsliten. Däremot kan den ha tjänat ut av andra orsaker. Och då är det en enkel match att ersätta den med en ny. Det finns elektriska dörrklockor som monterades för snart ett sekel sedan och som ännu, utan egentligt underhåll, fungerar oklanderligt. Äldre tiders varianter har knappast sämre egenskaper än sina moderna motsvarigheter. Är signalen dessutom kopplad över en transformator som tar ner strömmen till 8-9 volt – den spänning som behövs för att klockan ska ringa – behöver man inte heller tänka på att byta batterier. Däremot kan det som sagt finnas andra skäl till att ersätta den gamla klockan med en ny.

Ringledningen kan ha skadats i samband med reparation eller underhåll och när du byter den kan du passa på att sätta in en ny signal bara för omväxlings skull. Kanske du har tröttnat på den ettriga ringsignalen och hellre vill kallas till dörren av en mer diskret summerton. Kanske har det eviga ding-dångandet börjat gå dig på nerverna. Då kan kanske en sekelskiftesringning falla mer i smaken. Kanske är det så att du hör signalen dåligt. Detta behöver inte alls bero på nedsatt hörsel utan kan ha med klockans placering att göra.

De flesta dörrklockor ljuder i hallen eller kapprummet, trots att det är mera praktiskt att få signalen längre in i våningen, kanske i köket. Det är bara att dra en ny ledning så är problemet åtgärdat. Har du tänkt på att en dörrklocka inte nödvändigtvis och alltid måste fungera som just dörrklocka?

Varför inte dra en ringledning från köket till sovavdelningen en trappa upp? Då har du bara att trycka på knappen för att sätta fart på sjusovarna… Du kan säkert hitta en signal som låter trevligare än väckarklockan!

Verktyg och material du behöver när du ska installera en dörrklocka:

Verktyg:
1. Hammare 2. Ev. borrmaskin 3. Dorn 4. Skruvmejslar 5. Avbitare.

Material:
Dörrsignal, Ringkontakt, Tvådelad svagströmskabel, Kabelklämmor, Batterier.

Planering

1. Beräkna kabellängden.
2. Köp kabel och klämmor.
3. Ta bort ev. gamla ledningar.
4. Dra kabel och montera ljuddosa och ringknapp.
5. Välj dörrsignal.

Varning

Om du skulle behöva fästa en ledning, korrigera signalen eller göra någon annan justering i en dörrklocka som får sin ström via transformatorn, måste du tänka på en viktig sak: Håll fingrar och verktyg på “rätt” sida om transformatorn! Den rätta, det vill säga den ofarliga sidan är den utgående där starkströmmen är nedbantad till svagström.

Eller varför inte dra en ringledning till en “omvänd” dörrklocka i trädgården? En diskret signal för eftermiddagskaffe, två för ett dukat middagsbord, tre för ett telefonsamtal . . .

En praktisk fråga eller smaksak. Alla typer av dörrklockor fungerar med svagström. Drivs de inte med batteri ska de kopplas till en fast installerad transformator. Det är mycket enkelt att byta dörrklocka. Egentligen är det bara ledningsdragningen som tar lite tid. Hur lång tid beror på hur långt du drar kabeln.

Är den gamla ledningen i god kondition och dragningen passar till placeringen av den nya signalen kan du givetvis behålla den och bara göra nya anslutningar till klockan respektive ringkontakten. Är ledningen däremot skadad eller har suttit så länge att isoleringen börjat torka, gör du klokt i att riva bort den och dra en ny.

En dörrklocka förbrukar så lite ström att du mycket väl kan välja en batteridriven typ utan att för den skull riskera alltför täta batteribyten. Det är också en sådan vi har valt som “stegmontering” i artikeln. Väljer du en signal som ska kopplas till en transformator och någon sådan inte redan är installerad, måste du ta kontakt med en behörig elektriker. Att sätta in eller byta transformator är nämligen ett arbete lämpligt för fackmannen. Däremot får du själv ansluta dörrsignalens ledning till transformatorn.

Det kan tyckas onödigt att skaffa en ny dörrsignal om den gamla fungerar, men det är med sådana här små detaljer som med tapeter och plastmattor. När man tittat, trampat och lyssnat ett antal år känns den kanske förbrukad utan att egentligen vara det.

Då är det dags att byta till något nytt. Om det sedan är fråga om ett nytt väggmönster, en ny golvkulör eller en ny klockklang spelar kanske mindre roll. Nåja, en ny dörrklocka kostar bara en bråkdel jämfört med ny vägg och golvbeklädnad. Innan du köper en ny signal bör du ha klart för dig vilken typ av signal du föredrar. Är det bara en ny klang du vill ha? Eller behöver du en som låter lite mer eller mindre dämpat? Och var ska signalen sitta så att du hör när det ringer på dörren även när radion eller TV:n står på?

Steg för steg till en ny signal

Relaterade artiklar

Se alla dörr & portartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se