Förutsättningar för det nya köket

För att en dröm ska bli sann, behöver den också fungera i praktiken. Det gäller inte minst vid en köksrenovering. Det finns ofta en mängd praktiska förutsättningar att ta hänsyn till för att förverkliga drömköket.

Kök med vitvaror, köksskåp och bänkskivor som visar förutsättningar för ett nytt kök.

 • Dessa förutsättningar kan, men behöver inte innebära begränsningar.
 • De kan istället vändas till möjligheter, om man så vill.

Hur ser köket ut idag

Det befintliga köket i bostaden är utgångspunkten för de flesta köksbyggen. Även om det känns gammalt och tråkigt kan det finnas smarta lösningar och genomtänkta system som är värda att bevara.

 • Att bevara det som är bra, sparar ofta både tid och möda.
 • Att bygga om är dyrt och omständligt.

Användningen

Innan köket ritas upp alltför stort är det bra att samtidigt fundera på vad köket egentligen ska användas till. Det barnvänliga köket planeras på ett sätt, det kök där många vuxna samlas på middag kanske på ett annat.

 • Den som sällan använder sitt kök alls kanske inte någon glädje av att bygga ett enormt kök som mest står och samlar damm.
 • Då kan utrymmet i bostaden hellre användas till något annat.

Vad ska förändras i köket?

Det som inte känns fullt lika genomtänkt eller smart i det gamla köket, är lämpligt att titta lite extra på. Det kan handla om att disponera om utrymmet så att flödet i köket fungerar bättre.

 • Större bänkytor tar plats från annat, men det kan ibland göras med en enkel omdisponering.
 • Större vitvaror tar också plats, men från vad? Det kan också handla om att flytta om och till och med flytta ut vissa delar av köket.
 • Måste verkligen vitvarorna stå där de står, och kan bänkyta skapas på nya platser?
 • Vissa förändringar kan göras med enkla medel i köket. Andra behöver lite större insatser.

Behövs mer eller mindre förändringar?

Det kanske inte behövs någon stor matplats i köket. Den kan ibland ges en mindre yta, om någon alls.

 • Där det redan finns en bra matplats i vardagsrummet kan en köksö ta matbordets plats. Det ger större bänkytor, men också plats för informella måltider.
 • Eller så kanske ett stort kök kan delas upp i avdelningar, så att rummet blir mer definierat. Ibland kan det bli tal om större förändringar av kökets mer rumsliga dimensioner.

Förändring av rummet

Många önskar sig ett mer öppet, eller åtminstone ett större kök, än det tidigare. Om köket inte hade en matplats innan, kan det stå på önskelistan.

 • Bärande väggar sätter sina begränsningar. Det är möjligt att slå upp dessa också, men det kräver en helt annan insats än att ta bort en ickebärande vägg.
 • I ett hus kan det vara ett stort lyft att flytta hela köket till en helt annan plats.

Kökets stil

Även stilen på köket påverkar hur ett välplanerat kök byggs upp. Ett modernt och minimalistiskt kök byggs gärna upp på ett annat sätt än till exempel ett lantkök eller ett mer industriellt inspirerat kök.

 • I det moderna köket ska till exempel gärna vitvarorna döljas och moderna sensorsystem kopplas in till plattor och ugnar.
 • I det lantliga köket eller i industriköket kanske spisen ska bestå av en utrymmeskrävande gasspis, medan den som väljer bort överskåpen för ett luftigt kök kanske behöver rejält med underskåp för att allt ska få plats.

Vatten, el och avlopp i kök

Befintliga vattenledningar, eldragningar och avloppssystem påverkar var det är möjligt att placera diskhoar, diskmaskiner och elektrisk apparatur.

 • Ofta går det att dra om ledningarna, eller utöka systemet. Men inte alltid. I bostadsrätter till exempel kan omflyttningar av avloppssystem bli svåra.
 • I vissa fall är omdragningar av dessa system också dyra, då fackmän måste anlitas för jobbet.

Vem ska göra jobbet i köket?

Arbetet med att renovera ett kök kan delas upp i en mängd delar. I vissa fall krävs fackman – såsom vid eldragningar och vatteninstallationer.

 • I andra fall räcker det med att ha tid och vara byggkunnig. Hur många av de drömmar som finns vad gäller ett nytt kök påverkas av vem som kan göra vad, och vad det får kosta.
 • Med tummen mitt i handen och begränsad budget, blir utgångspunkten en annan, än om budgeten är stor och hantverkskunnandet i familjen högt.

Budgeten

Sist men inte minst så ligger den största begränsningen ofta i budgeten. Såväl inredningen som vitvarorna i sig är dyra investeringar.

 • Om det sedan också behövs större förändringar i kökets konstruktion, utformning och storlek kostar ombyggnationen än mer.
 • Så glöm inte att utgå från budgeten när du planerar, så behöver drömköket inte leda till ekonomiska svårigheter.

Sammanfattning: artikelns nyckelpunkter

 • Utgångspunkt: Det befintliga kökets utformning och funktioner avgör renoveringsbehovet. Bevarande av bra lösningar minskar kostnader och ansträngning.
 • Användningssyfte: Kökets planering beror på användning – barnvänligt, socialt, eller minimalistiskt. Onödigt stora kök bör undvikas för att utnyttja utrymmet effektivt.
 • Förändringsbehov: Omstrukturering av köket för bättre flöde och funktion – t.ex. större bänkytor och vitvaror – bör övervägas.
 • Utrymmesanvändning: Väg alternativ som mindre matplats eller köksö mot behovet av bänkytor och matplatsens funktion.
 • Rumsförändringar: Öppna upp utrymmet eller skapa definierade avdelningar beroende på befintliga strukturella begränsningar, som bärande väggar.
 • Stilval: Kökets stil – modernt, lantligt, industriellt – påverkar design och apparatval.
 • Installationer: Befintliga vatten, el, och avloppssystem begränsar möjliga förändringar. Professionell hjälp kan krävas.
 • Arbetskraft: Vem som utför arbetet – professionell eller egen insats – påverkar resultat och kostnad.
 • Budget: Slutliga planer och beslut bör vara budgetanpassade för att undvika ekonomiska svårigheter.

Andra har också läst

Se alla köksartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se