Att välja form på köket

Ett kök kan ta sig många former. Det kan vara L-format, U-format, vara byggt utmed en enda vägg, vara helt inbyggt eller vara byggt som en korridor. Vilket som föredras beror dels på vilken yta som finns tillgängligt i köket, och hur mycket skåp och arbetsytor som behövs.

L-format kök med vita skåpluckor och lådfronter

L-format kök med vita skåpluckor och lådfronter.

L-format kök

Det L-formade köket är mycket vanligt. Det passar i de flesta köksrum eller köksmiljöer och ger i tillräckligt stora utrymmen gott om plats åt matbordet.

 • Vad som ofta fattas i L-formade kök är arbetsytor. Det kan lätt åtgärdas genom en bänk in mot rummets mitt.
 • Ett vanligt fel i L-formade kök är att placera ho, spis och kyl på ett sådant sätt att arbetet i köket försvåras.
 • Ett tips är att sätta kylen i ena änden, hon i den andra änden av L-et och spisen i mitten.

U-format kök

U-formen passar både större och mindre köksrum, så länge bredden är tillräcklig. Ju bredare köket är, desto lättare är det att få en härlig känsla i det u-formade köket. Det u-formade köket är ett kök där det är lätt att skapa ett bra flödesschema i.

 • Det u-formade köket passar i bredare rum.
 • Svagheten ligger i de båda hörnen som är svåra att nyttja till fullo.
 • Dessutom är det svårt att få plats med matplats i ett sådant kök.

Enväggskök

Ett kök som är byggt utmed en enda vägg, passar ofta i öppna planlösningar med en lång sida att pryda köksinredningen med. Det här är populärt i lägenheter inredda i modern stil, och då är inredningen gärna kontemporär och mycket minimalistisk. I vissa fall är enväggsköket också lämpligt i ett mindre och avlångt köksrum.

 • Om enväggsköket i en öppen planlösning känns kal och tom går det att komplettera med en parallell avdelare/arbetsyta av något slag i rummet.
 • Det gör att enväggsköket mer känns som ett öppet korridorkök där avdelaren kan användas som bord och serveringsyta.

Korridorkök

Ett korridorkök är byggt utmed två parallella väggar. För den som verkligen älskar matlagning kan detta kök vara något att rekommendera! Här är det enkelt att placera ho, kyl och spis så att arbetsflödet blir perfekt.

 • Det är också enkelt att nyttja alla ytor i köket, och få till större arbetsbänkar för storkok.

Det helt inbyggda köket

I artikeln om typer av kök här på dinbyggare.se beskriver vi det öppna köket. Det helt motsatta är att ha ett inbyggt kök. Då är köksrummets samtliga väggar fyllda av bänkar, skåp och vitvaror. Den stora nackdelen med det inbyggda köket är att det är en sluten sfär där det kan vara svårt att få plats för matro, och att det är många hörn som gärna stjäl plats men inte ger utrymme.

 • Den som vill lätta upp och öppna upp ett inbyggt kök kan med fördel antingen forma om köket till ett U- eller L-format kök.
 • Ett annat alternativt är att slå ut väggdelen mellan överskåp och bänkskiva, alternativt hela väggen över bänkskivan till ett angränsande rum.
 • Då kan den väggen fungera som serveringsplats för maten till de som ska äta.

Naturliga begränsningar

I vissa hus har köket den form det har och det är svårt att förändra det med mindre än att hela köket flyttas någon annanstans. Det gäller inte minst 70-talets korridorkök, men också fyrkantiga köksrum i vanliga villor eller öppna kökslösningar.

 • Ofta blir då en större förändring av formen mycket dyr.
 • Men det går ofta att förändra i så måtto att köken luftas upp på olika sätt, eller förses med köksö, bänkskåp eller avdelare när så önskas.
 • Det går alltid att hitta härliga lösningar, för den som så önskar.

Relaterade artiklar

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se