Fasadbelysning med funktion och känsla

Fasadbelysning på putsfasad

Fasadbelysning och entrébelysningen är den viktigaste utomhusbelysningen på en fastighet. Ljuset vid entrén liksom runt fasaderna är en fråga om säkerhet och funktion.

Det gäller både de som som kommer till huset och de som redan vistas inne i det. Den här typen av utomhusbelysning ger också huset en gemytlig karaktär och känsla även under dygnets mörka timmar.

Fasadbelysning vid entrén

En entré behöver av flera skäl vara ordentligt upplyst. Vid entrén är vackra lyktor ett lyckat grepp, om de matchar huset. Det finns också mer subtila modeller som passar olika typer av hus.

Välj alltid en armatur och fasadbelysning som går i linje med den design och känsla som själva huset förmedlar. Om det finns garage eller andra uthus kan de med fördel också förses med liknande lyktor för att ge en helhetskänsla.

Fasadbelysning på väggen

Ett effektfullt sätt att belysa entréer och fasader med är varierande typer av konsoler och lyktor på själva väggen. Utmed fasaden kan armaturer med ljus som riktas uppåt eller nedåt ge en häftig effekt och lysa upp eventuella rabatter och gångar på samma gång som fasaden får en trevlig och gemytlig belysning.

Många armaturer som är riktade åt ett håll – uppåt eller nedåt – har också ljusgenomsläpp åt motstående håll för att ge ett mjukt ljus som sprider sig på ett mer allmänt sätt. Med dessa armaturer blir ljuset mjukt och behagligt.

Den här typen av armatur passar också utmärkt för att lysa upp väggar och gångar invid garage, friggebod, attefallshus och andra byggnader som kan finnas på tomten.

Underifrån

En fasad kan enkelt lysas upp med spotlights eller andra ljuskällor som är placerade på marken. Det ger ett vackert sken runt huset och stor effekt på husets fasad. Med utomhusbelysning på marken kan också området runt huset, inte enbart fasaden, lysas upp så att buskar och gång bredvid huset får ett vackert ljusflöde.

De markplacerade belysningsalternativen kan också med fördel användas utmed gångar och i trädgård för att ge en helhetskänsla på fastigheten.

Val av armaturer

Liksom vid andra utomhusbelysningar går det att välja en fast installation med starkström och installationer med svagström. De ljusarmaturer som förses med svagström kan installeras på egen hand, vilket inte starkströmsinstallationer får.

Däremot räcker knappast 12-voltsbelysningarna till för att lysa upp själva entrén eller infarten till till exempel ett garage. Då behövs en något kraftigare utomhusbelysning för att funktionen inte ska gå till spillo.

Tänk alltid på miljön när en ny armatur installeras.

Tillbehör

En timer är bra att ha för att inte slösa på energi i onödan. Det finns både tidsstyrda och ljusstyrda timers att välja mellan. Det är också praktiskt med en rörelsestyrd armatur.

Lamporna tänds då när något rör sig på området för en sensor, vilket gör att ingen fasadbelysning lyser i onödan. Rörelsesensorerna fungerar också som en varning om att någon är på väg in på fastigheten.

Att tänka på

Dra aldrig någon ström eller elledning utan att konsultera en fackman. För utomhusbelysning och starkström behövs en godkänd elinstallatör.

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se