Täta med fogskum runt fönster

fogskum-for-fonster.jpg

I den här artikeln hittar du tips och gör det själv beskrivning med förklarande fotografier om hur tätar runt fönster med fogskum.

I alla tider och i alla klimat har husägare jagat sprickor, springor och andra slag av otätheter. Gör man det inte för att slippa drag och värmeläckage, gör man det för att hålla fukt och småkryp på behörigt avstånd.

Detta gäller i princip alla bostadshus, antingen de är av äldre datum eller upp förda under senare tid. Glipor och andra brister. uppstår inte minst när byggnaden rör sig med olika väderskiftningar och bör efterhand tätas eller ses över på annat sätt. Många sådana arbeten han göras skäligen enkelt med snabbhävdande s.k. fogskum.

Kalk och cementbruk var under mycket lång tid det helt dominerande fog och tätningsmaterialet vid byggnadsarbeten. Det är utmärkt än i dag mellan hårda och stela material, men har nästan helt spelat ut sin roll där t ex rörligt material är inblandat.

Förändringen har gått snabbt. Den började på allvar omkring 1960 då byggsektorn revolutionerades på många sätt. Bl.a. började man då på allvar isolera med plast och gummimaterial. Numera kan man säga att en byggnads totala täthet ofta är baserad på just olika typer av främst plastmaterial alla VVS och elinstallationsprodukter oräknade.

Särskilt i början av denna ”plastålder” besvärades många material av s k barnsjukdomar. Man kom t ex att använda en del typer som inte motsvarade byggnadens livslängd i stort. Största boven var undermåliga stabilisatorer som inte klarade alla påkänningar. Detta gällde i synnerhet äng och vindspärrar och sådana material som både solvärme och solljus mer eller mindre snabbt bröt ner.

Åtskilliga av produkterna byggdes också in i huskroppen och blev på så sätt svåra, för att inte säga omöjliga, att byta ut. Den vaga beständigheten orsakade, och orsakar fortfarande, en hel del problem. Många av dessa problem i synnerhet tätningar av olika art kan man emellertid eliminera, eller i varje fall skjuta framför sig, med hjälp av fogmassor.

På marknaden finns en uppsjö av sådant material. Akryl, gummibitumen, polyuretan och silikon är några exempel. För den ovane är ofta fogskum en enkomponentig polyuretanprodukt den mest effektiva och lättaste att använda.

Fogar fönster med fogskum av polyuretan

Fogar med fogskum av polyuretan runt fönster.

Skummet säljs nämligen i hanterliga tryckbehållare. Det fäster på praktiskt taget alla rena material och tätar och isolerar på en gång. När fogskummet har härdat kan ytan skäras ren med kniv eller annat lämpligt verktyg. Det går t o m att måla direkt på det härdade, stelnade skummet.

Produkten är mest användbar i fogar mellan 7 och 35 mm. Skummet expanderar mycket snabbt, vid själva utsprutningen ofta i en 50 procentig volymökning och under härdningen i en lika stor utvidgning. Men det finns också skumtyper där t ex en halv liter flytande vätska ger 2530 liter färdigt skum.

Utvändig fogning

De s k rörliga fogarna runt fönster och ytterdörrar utsätts för större påfrestningar än de flesta andra och bör därför kontrolleras och ev tätas regelbundet. Invändigt är fogen normalt mera stabil och behöver oftast inte ses över. Tänk emellertid på att en invändig karmfog måste vara helt luft- och fukttät medan den utvändiga ska vara diffusionsöppen. Det är endast till denna som fogskum är lämpligt tätningsmaterial.

Varning

Fogskum är hälsoskadligt om det hanteras oförsiktigt. Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon vid dålig ventilation även andningsskydd med gas­ och dammfilter. Vid stänk i ögonen, skölj rikligt med vatten och uppsök läkare direkt, vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Öppen eld får absolut inte förekomma.

Om luft får tränga in i behållaren härdar skummet i ventilen!
Arbeta helst inte med kofot när du ska lossa fodret på fönstret, eftersom risken är stor att du bräcker sönder fodret. Arbeta hellre med stämjärn och hammare, och ta en liten bit i taget.

Värt att veta

Vid tilläggsisolering inuti väggar med hålrum eller andra kanaler där isoleringsmaterial kan läggas ändras temperaturförhållandena i väggen så att de yttre delarna blir kallare. I vissa fall kan en sådan tilläggsisolering medföra fuktproblem. Fogskum fungerar bäst vid rumstemperatur även om det skummar ner mot +5°C. Efter uthärdning är det temperaturbeständigt från 40°C till +130°C.

Verktyg och material du behöver när du ska täta med fogskum:

Verktyg:
1. Kofot 2. Hovtång 3. Hammare 4. Murslev 5. Kasserad skruvmejsel 6. Vattenpass 7. Dammborste 8. Morakniv el bågfilsklinga 9. Skyddsglasögon 10. Skyddshandskar 11. Skyddsmask 12. Liten pensel 13. Slipkloss 14. Stämjärn.

Material:
Fogskum, trassel, slippapper, aceton.

Förarbete


Skumsprutning


Tips!

När du ska skära bort det överflöde som bildats vid expanderingen går det även bra att använda en bågfilsklinga. Klingan är mjuk och böjlig och skär skarpt i fogskummet. Det är viktigt att du stagar fönstret innan du sätter igång att täta med fogskum. Brädan som ska staga fönstret ska vara ca 2 mm längre än karminnermåttet. Brädan ska spänna ordentligt i karmen. Om man inte stagar är risken stor att bågarna spricker vid expanderingen.

Efterarbete

Viktigt

Materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla fönsterartiklar »

scroll to top