Elradiator – Radiator och värmeelement som drivs med el

radiatorer.jpg

Det finns både för och nackdelar med olika uppvärmningssystem. De främsta fördelarna med moderna radiatorer är att de är enkla att montera, de fordrar inget speciellt underhåll och temperaturregleringen går snabbt och den är även tillförlitlig.

En modern panel med en exakt reglerande elektronisk termostat går inte heller att jämföra med en gammal radiator med bimetallstyrning.

Den moderna panelen nyttjar förbrukad energi på bästa sätt. Hur mycket energi man sparar är väldigt svårt att ange i exakta tal. Men ca. 5 – 10% av den direkta kostnaden för uppvärmningen bör kunna sparas med en ny radiator jämfört mot en äldre.

Väljer du ett eluppvärmningssystem med bra kvalitet på givare, styrur och reglercentral får du god värmekomfort till ett godtagbart pris.

Det finns i huvudsak två olika typer av elradiatorer – öppna eller slutna. Öppna elradiatorer kallas också konvektorer.

De är utrustade med galler varigenom den uppvärmda luften strömmar uppåt eller framåt. Denna typ av radiator har en stor fördel, dess yta blir som regel inte varmare än ca 35øC. Det är alltså ingen risk att man bränner sig på aggregatet.

Elradiatorer med slutna system finns i ett par olika utförande. Det finns tunna paneler med inbyggda el-slingor eller oljefyllda med enkla eller dubbla paneler.

Alla slutna system blir betydligt varmare på ytan än de öppna. De oljefyllda kan bli 45-50øC medan de med slingor kan blir ännu hetare – upp till 60øC.

Värme från elradiatorer

Värmen från elradiatorer med slutet system strålar från aggregatets hela front och ovansida. De flesta elradiatorer är av hög kvalitet. Skillnaderna består snarare i vilken typ av termostat och annan utrustning som hör till anläggningen.

Man skiljer framför allt mellan mekanisk – bimetalltermostat – och elektronisk termostat. Till en del radiatorer med öppet system finns dessutom en fläkt som ytterligare ska hjälpa till att sprida värmen i rummet.

Välja radiator

När du väljer radiator bör du ta hänsyn till aggregatets kopplingscykel och dess avsvalningstid. En radiator med kort avsvalningstid och kort kopplingscykel är, generellt sett, det energisnålaste alternativet.

Anledningen till att radiatorer med dessa egenskaper blir energisnåla är att de reagerar snabbt på temperaturförändringar i rummet. Det medför bland annat minskat kallras som annars kan ge en felaktig indikation till termostaten.

Eftersom förhållandena är olika från hus till hus, bör du ta kontakt med en eller flera installatörer för att få hjälp med att skaffa en lämplig värmeanläggning till din bostad.

Eftersom elradiatorer ska installeras av behörig elektriker bör du samtidigt begära offert på samtliga förslag.

Driftskostnader och kostnader i samband med installationen är två viktiga punkter att ta hänsyn till när du väljer elradiatorer.

En annan viktig faktor är den så kallade termiska komforten. Den är ett mått på hur värmen upplevs i rummet.

Man mäter alltså inte bara rummets lufttemperatur utan även luftrörelser, till exempel kallras och drag, och strålningsutbyte från fönster, väggar etc.

Tänk därför noga igenom om du har särskilda krav eller önskemål vad beträffar denna komfort. Dessa krav kan i hög grad styra ditt val av radiator.

Förutom elradiatorer för fast installation finns en del element försedda med jordad stickpropp. De är lämpliga när du tillfälligt vill öka värmekomforten i garaget, sportstugan eller dylikt.

När elradiatorn ska användas på detta sätt kan det vara en fördel med oljefyllda aggregat eftersom de behåller eftervärmen betydligt längre än andra radiatorer.

Tänk bara på att inte använda dessa fristående aggregat i närheten av vatten. De är som regel inte gjorda i sköljtätt utförande. Elradiatorer till badrum och andra våtutrymmen har som regel alltid en så kallad kapillärrörtermostat.

Aggregat till dessa utrymmen ska alltid vara märkta med en droppe i en triangel, vilket anger sköljtätt utförande.

Ett praktiskt alternativ till en ordinär radiator i badrummet är handdukstorkar. Den fungerar och alstrar värme på samma sätt som en oljefylld radiator. Dessutom torkar badlakan och handdukar snabbare på handdukstorkar i badrum.

Varning!

Lägg aldrig kläder för torkning på elradiatorer. Du ska inte heller täcka dessa aggregat på annat sätt eftersom risken för eldsvåda då blir uppenbar.

Elradiator med öppet system
Elradiatorer med öppet system finns i flera utföranden. Radiatorer med öppning på ovansidan har extra galler som dammskydd.

Oljefylld radiator
En oljefylld elradiator kombinerar den vattenburna värmens uppvärmning med elvärmens billiga installation och enkla skötsel.

Elradiatorer
Dessa elradiatorers värmesköld av aluminium värmer upp cirkulationsluften inne i radiatorn. Dessutom ackumulerar den värmen så att frontytan kan hållas sval. Det gör aggregatet barnsäkert.

Fristående elradiator
En fristående elradiator med stickpropp är praktisk när du tillfälligt vill hålla en jämn värme i till exempel fritidshuset. Aggregaten finns för upphängning på vägg eller på stativ med eller utan hjul.

Elradiator med skyddslock över strömbrytare
De flesta aggregat är försedda med ett skyddslock över strömbrytare och termostat. Till vissa fabrikat finns det till och med läsbara skyddslock som gör aggregaten ännu säkrare.Viktigt!

 
Tänk på att arbetsmetoder, lagar, regler och bestämmelser hela tiden ändras och uppdateras för elektriska produkter och installationer. Kontrollera därför alltid aktuella regler med myndigheter, gällande branschorganisation eller fackman.
 
Mer information om säker el inomhus hittar du på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top
Top