Måla på plåt och järn – Så här gör du

mala-plat-jarn-1.jpg

All målning är i första hand en ytbehandling som skyddar underlaget mot nedbrytning. När det gäller målning på plåt och metall är detta ytskydd en förutsättning för att undvika att hela konstruktioner eller detaljer rostar sönder.

I och kring huset finns i regel många plåt och järndetaljer som fordrar underhåll. Om du tar för vana att stoppa varje antydan till rost så fort du upptäcker angreppen håller metallen längre och arbetet tar mindre tid. Dessutom undviker du att få fula rostfläckar på intilliggande material och på kläderna när rosten bryter fram på t.ex. trappräcket eller trädgårdsmöbeln.

Det bildas rost på metall när denna kommer i kontakt med vatten och luft. Metallen går så att säga i lösning. När du målar plåt och järn på rätt sätt fördröjs alltså denna kemiska reaktion.

Färgskikt kan dock aldrig helt förhindra rostangrepp. Därför bör du undersöka den övermålade metallen då och då. Det förstatecknet på att färgskiktet inte längre skyddar mot rostangrepp, är när ytskiktet ”reser sig” i mindre eller större bubblor. När rosten tydligt ”blöder” igenom är det hög tid att underhållsmåla.

Målar med rostskyddsfärg på järn

Det är viktigt att rostskydda plåt och järn med en bra rostskyddsfärg.

Det finns många rostskyddande produkter på marknaden vilka skyddar på olika sätt. Dessa färgtyper, som också är den vanligaste för amatören, innehåller ämnen som gör metallytan inaktiv mot den kemiska processen. Eftersom många färger inom denna grupp innehåller hälsovådliga medel försöker färgfabrikanterna få fram andra mera miljövänliga, men lika effektiva beståndsdelar.

Det finns också färgsystem vars bindemedel isolerar metallen från vatten, salt etc. Dessa färgsystem är dock inte fullt verksamma när miljön är mycket korrosiv, t ex i kust och industriområden. Färgsystem, som innehåller så mycket zinkpulver att stål och zink har kontakt över hela ytan, ger ett katodiskt skydd. Grundmålar du med zinkkorrosionprodukter ska du använda alkalibeständig täckfärg.

Detsamma gäller förzinkade ytor. För att få ett lyckat resultat med målning på plåt och järn, ska all rost skrapas och stålborstas noga och fett, smuts och salttvättas bort. Då har grundfärgen goda förutsättningar att verka och ytskiktet förblir fräscht längre.

De metallytor på huset som behöver rostskyddas kan du som regel skrapa och slipa för hand eller med slipmaskin. Det mest effektiva är att ta bort rosten med blästring. Denna metod fordrar dock att du har tillgång till tryckluftsaggregat och blästringspistol – och helst också en del vana från sådant arbete.

Underhåll skorstensplåtar, plåttak, häng – och stuprännor, trädgårdsmöbler, beslag, smidesdetaljer etc noga och regelbundet, så håller metallen länge och du slipper fula rostränder längs fasader och kring fästpunkter.

Verktyg och material du behöver när du ska måla på plåt och järn:

Verktyg:
1. Skyddshandskar och ev annan skyddsutrustning 2. hårdmetallskrapa som t.ex. trekantsskrapa 3. Stålborste 4. Slipmaskin med sliprondell 5. Borste 6. Penslar i flera storlekar 7. Hink 8. Svamp.

Material:
Målartvätt, Rostskyddsfärg, Täckfärg, t.ex. lackfärg eller annan alkydfärg, Våtslippapper, Slipduk, Lacknafta, Trasor.

Värt att veta

Du kan använda de flesta utomhusfärger – som inte är vattenbaserade – till täckmålning på plåt och järn. Däremot ska du använda särskilt utprovade grund – och mellanskiktsfärger för dessa underlag.

De flesta färger för målning på plåt och järn kan penslas eller sprutas på. Det finns däremot färger som inte lämpar sig att rolla på. Använd med fördel spruta eller sprayburk när du ska måla cyklar, krattor etc.

Grundfärgen är det aktiva rostskyddet. Skruva isär delarna i en konstruktion för att skydda maximalt. Skrapa och slipa rent vid anliggningsytorna och grundmåla. När det torkat sätter du ihop delarna och målar färdigt med täckfärg. Det hela ytskiktet hindrar fukt från att komma in i skarvarna mellan kontaktytorna.

När du målar på plåt och järn ska underlaget vara väl rengjort

Skissens nummer visar material och i vilken ordning du ska måla de olika skikten:
1. Järn / Plåt
2. Grundstryckning
3. Mellanstryckning
4. Täckfärg.

Det är viktigt när du målar på plåt och järn att underlaget är väl rengjort och att färgskikten du stryker ut är jämna och inte för tunna. Då får du en hållbar målningsyta som effektivt hindrar fukt, syre och föroreningar från att starta korrosion.

Måla på nytt underlag av järn

Förzinkad plåt tvättas väl med ammoniaklösning eller målartvätt

1. Ny, förzinkad plåt tvättas väl med ammoniaklösning eller målartvätt. Skölj noga med handskar och svamp.

Nytt järn ska du först låta rosta tills allt s k glödskal sitter löst

2. Nytt järn ska du först låta rosta tills allt s.k. glödskal sitter löst. Ytan är rödbrun och ser ut så här.

Använd en skrapa med hårdmetallblad

3. Använd en skrapa med hårdmetallblad, t.ex. en trekantsskrapa, och skrapa bort all löst sittande rost.

Borsta ytan med stålborste eller maskin

4. Därefter ska ytan borstas med stålborste eller med maskin. Det är viktigt att du får bort all valshud.

Gör ren ytan från allt slipdamm med en borste

5. Gör ren ytan från allt slipdamm med en borste, alternativt dammsug ytan. Tvätta ev ytan med lacknafta om den är fet.

Välj lämplig grundfärg för underlag och förutsättningar och stryk ut färgen flödigt och jämnt

6. Välj lämplig grundfärg för underlag och förutsättningar och stryk ut färgen flödigt och jämnt.

När färgen torkat ger du en strykning med mellanfärg innan du täckmåla 1-2 ggr

7. När färgen torkat ger du en strykning med mellanfärg innan du täckmålar 1-2 ggr. Var noga med kanterna.

 

Måla på tidigare målat underlag av järn

Bättringsmåla när du upptäcker att rosten fått fäste i metallen

1. Bättringsmåla när du upptäcker att rosten fått fäste i metallen. Nya angrepp börjar som bubblor i färgskiktet.

Skrapa loss färgen på och runt angreppet

2. Skrapa loss färgen på och runt angreppet. Skrapa tills färgkanterna är fasta och metallen ren.

Stålborsta området och bearbeta därefter med slipduk ner till ren metall

3. Stålborsta området och bearbeta därefter med slipduk ner till ren metall. Borsta bort slipdammet.

Grundmåla med rostskyddsfärg och täckmåla sedan med samma färgtyp och kulör

4. Grundmåla med rostskyddsfärg och täckmåla sedan med samma färgtyp och kulör som förut med lämplig pensel.

Tidigare målat underlag på plåt

Skrapa bort all löst sittande färg

1. Skrapa bort all löst sittande färg på takplåten. Var noga så att du inte missar någonstans. Arbetet blir då snabbt ogjort.

Ta bort all rost med skrapan eller med sliprondell och maskin

2. Ta bort all rost med skrapan eller med sliprondell och maskin. Var extra uppmärksam på vinklar och ev baksida. Använd munskydd och skyddsglasögon.

Borsta alla skrapade metallytor med stålborsten

3. Borsta alla skrapade metallytor med stålborsten. Se till att även svåråtkomliga ställen blir helt rengjorda.

Finns gammal färg kvar ska denna göras ren från fett och beläggningar

4. Finns gammal färg kvar, ska denna göras ren från fett och beläggningar. Använd lacknafta, trasa och handskar.

Yta tidigare målad med blank lackfärg ska mattas

5. Yta tidigare målad med blank lackfärg ska mattas. Våtslipa med lacknafta eller vatten så fäster ny färg.

Måla alla rena metallytor med särskild grundfärg

6. Måla alla rena metallytor med särskild grundfärg 1-2 ggr. Var noga med alla kanter och hörn.

När färgen torkat kan du grundmåla hela ytan

7. När färgen torkat kan du grundmåla hela ytan. Då riskerar du inga glipor mellan ny och gammal grundning.

Täckmåla 1-2 ggr med lämplig färgtyp

8. Täckmåla 1-2 ggr med lämplig färgtyp. Stryk färgskikten jämnt och flödigt och var extra noga vid hörn etc.

Varning!

Många färger med rostskyddande verkan innehåller hälsovådliga medel. Läs därför alltid instruktionerna på färgburken – innan du börjar måla. Skydda dig väl med gummihandskar, andningsmask, skyddsglasögon när du slipar eller på annat sätt som kan rekommenderas.

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top