You dont have javascript enabled! Please enable it! Måla och dekorera väggar och möbler med svamp | dinbyggare.se

Måla och dekorera med svamp

Målar och dekorerar med svamp

All dekorationsmålning kräver att du vågar leka med färg, form och teknik – att du släpper loss den konstnärliga ådran i dig. Många äldre målningstekniker, som t ex ådring och marmorering, fordrar djupgående kunskap om de material som ska imiteras och hög konstnärlig känsla för färg och form.

Det är betydligt enklare att få ett bra resultat om du effektmålar med svamp, i synnerhet om du använder latexfärger med laserande tillsatsmedel.

Måla med natursvamp

Du kan måla med svampteknik på de flesta släta underlag. Dekorera hela väggar eller endast en del som ev är avskärmad med vackra lister eller tapetremsor. Du kan också “svampa” köksluckorna eller piffa upp en gammal byrå med denna teknik. Du kan även svampa på väggar klädda med strukturtapet eller väv.

Oavsett vilken yta eller vilket föremål du ska svampmåla, är det viktigt att underlaget är väl förberett. Du kan inte skyla över skavanker när du ytdekorerar med svamp. Det översta färgskiktet är laserande, d v s genomskinligt. Spackla igen alla sprickor och djupa repor i underlaget och slipa därefter ytan helt jämn. Om du ska måla på tapet bör du slipa ner alla tapetskarvar och eventuella revor i tapeten. Utjämna med spackel där det behövs.

När underlaget är helt slätt målar du ytan med latexfärg i önskad färgnyans. Låt färgen torka och gör ev ytterligare en strykning. När färgskiktet är helt torrt är det dags att svampa eller svampa av. Du bör alltid välja natursvamp när du arbetar med dekorationsmålning. Svampen är formbar och stark. Den har dessutom oregelbunden struktur vilket medför att dekoreringen blir vackrare.

Svampa är att doppa den väl rengjorda svampen i färg och sedan med mycket lätt handlag “dutta” ut färgen på målningsytan. Tekniken är tidsödande och det kan dessutom vara svårt att få ut färgen i lagom mängd. Om man är ovan är det därför enklare att välja tekniken svampa av.

Denna teknik innebär att du först rollar ut den laserande färgen över en begränsad yta och därefter trycker med en i vatten urkramad svamp på ytan. Skillnaderna i resultat mellan de bägge teknikerna är inte stor, men det går betydligt snabbare och enklare att svamps av.

När du arbetar med laserande färg ovanpå täckande är det viktigt att den täckande färgen är helt torr och att lasyren inte torkar för snabbt. Numera finns det tillsatsmedel avsedda just för den här typen av dekorationsmålning. Genom att späda vanlig latexfärg med medlet förvandlas den täckande färgen till en laserande med längre torktid.

Den vanligaste blandningen är av lika delar tillsats och latexfärg, men du kan använda mindre eller större mängd av tillsats medlet. Läs dock alltid bruksanvisningen för den produkt du ska använda. Det kan finnas avvikelser mellan fabrikaten.

Om du använder mer än 75 procent spädningsmedel i färgen bör du dessutom klarlackera ytan efteråt, för att få en tålig yta som går att tvätta av. Rulla inte ut lasyren över större yta än att du hinner bearbeta den inom 10 minuter. Om färgen hinner torka till innan du är färdig kan du krama ur svampen med lite tillsats-medel och lösa färgen igen. Detta är dock under förutsättning att du gör det inom en halvtimme innan färgen hunnit torka helt och hållet.

Vid all målning bör du undvika sammanstrykning. Detta gäller även när du rollar ut lasyren till svampmålning. Eventuella skarvar bearbetar du med svampen så att markeringen försvinner. Det är lätt att bearbeta ytan alltför enformigt och/eller för mycket. Ta ett par steg tillbaka då och då för att bedöma målningen på håll. Då är det lättare att se hur helheten ter sig.

När man väljer färgkombinationer till den här typen av målning är det svårt att bedöma effekten. En bra tumregel är dock att det blir bättre djup om bottenfärgen är den ljusare. Även om det är vanligast med färgval ton i ton kan även en fräck färgkombination ge ett läckert slutresultat.

Det här behöver du när du ska dekorera med svamp:

Verktyg:
1. Roller 2. Färgtråg 3. Natursvamp 4. Spann eller hink 5. ev. Pensel.

Material:
Latexfärg i ett par färgställningar, Speciellt tillsatsmedel.

Välj en natursvamp när du ska effektmålaDu bör välja en natursvamp när du ska effektmåla. Natursvampen är mycket formbar och stark och gör dekoreringen vacker på grund av svampens oregelbundna struktur.


Svampa av

Måla först 1-2 gånger med en täckande latexfärg
1.Det väl förberedda underlaget målas först 1-2 gånger med en täckande latexfärg. Ytan bör vara helt slät och torr innan du börjar.

När täckfärgen är torr blandar du till laserande färg och rollar ut denna
2.När täckfärgen är torr blandar du till laserande färg och rollar ut denna på en ca 2 m2 stor yta i taget för att du ska hinna bearbeta den inom en halvtimme.

Skölj och krama ur svampen i rent vatten
3.Skölj och krama ur svampen i rent vatten. Natursvampar ger det vackraste mönstret när du ytdekorerar en målad yta.

Tryck med fast handlag ut mönster i den våta färgen
4.Tryck sedan med fast handlag ut mönster i den våta färgen. Betrakta resultatet på avstånd med jämna mellanrum för att bedöma målningen.

Bearbeta ytan genom att vrida svampen åt olika håll
5.Bearbeta ytan genom att vrida svampen åt olika håll. Skölj ur svampen i vatten när den blir alltför färgfylld. Se till att du inte bearbetar ytan för mycket.

Bearbeta omedelbart eventuella skarvar med svampen
6.Undvik sammanstrykning när du för ut nästa omgång lasyr. Bearbeta omedelbart eventuella skarvar med svampen.

doppa svampen i lite spädningsmedel
7. Om lasyren har hunnit torka till innan du är färdig, kan du “öppna” färgen genom att doppa svampen i lite spädningsmedel.

Värt att veta!

Du kan måla med svampteknik på de flesta underlag. Det är dock viktigt att du förbereder underlaget noga genom att spackla igen sprickor och repor och slipa ytan jämn. Det finns två olika sätt att måla med svamp – svampa på och svampa av. Den förstnämnda varianten innebär att du doppar en svamp i färg och “duttar” på färgen. När du svampar av rollar du först ytan och därefter trycker du med en i vatten urkramad svamp på ytan.

Om man är ovan vid målningsarbeten är det bättre att svampa av, för den tekniken är inte så tidsödande och gör det lättare att anpassa färgmängden.

Svampa på

Grundmålar möbel med färg
1.Slipa och spackla eventuellt möbeln först. Grundmåla sedan möbeln med lämplig färg. Måla därefter med en passande lackfärg.

Doppar svampen i färg
2.Blöt natursvampen i vatten och krama ur den ordentligt. Häll upp rikligt med färg i tråget. Doppa sedan svampen i färgen.

Dutta av svampen på en pappskiva
3.”Dutta” av svampen på en pappskiva så att den inte är alltför färgfylld. Bearbeta svampen tills du får fram det mönster du önskar.

Svampa möbeln med mycket lätt handlag
4.Svampa sedan möbeln med mycket lätt handlag. Vrid svampen åt olika håll så att du fram ett vackert, oregelbundet mönster.

Duttar med mindre svamp
5.Om möbeln har fasta beslag, kan du använda en mindre svamp när du duttar omkring beslagen. Det gör det lättare att komma åt med färgen överallt.

Doppar svamp i underlagsfärg
6.Om du råkar få för mycket färg på ett ställe, tar du en svamp och doppar denna i underlagsfärgen. Svampa sedan på det ställe som har misslyckats.

Relaterade måleriprojekt med steg för steg beskrivningar

Se alla målarartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se