You dont have javascript enabled! Please enable it! Måla och stöppla - dekorera med stöppling | dinbyggare.se

Måla och dekorera med stöppling

Byrå målad med stöppling

Många äldre målningstekniker har blivit populära igen efter 1970- och 80-talens “vita linje” och stöppling är en av dessa. När man stöpplar – eller ströpplar som det också heter – får man fram en kornig målningsyta genom att stöta på färgen med en speciell borste.

Tekniken används i första hand till snickeri – och möbeldetaljer, men kan även ge fina effekter på mindre väggytor. För att du ska få ett fint resultat med denna ytbehandling är det viktigt att underlaget är väl förberett.

En trävit yta måste spacklas och slipas noga så att ytan är slät. Detta är mycket viktigt, trots att ju slutresultatet blir småknottrigt. Ett ojämnt underlag gör att den stöpplade ytan inte får en fin finish utan endast verkar slarvigt utförd.

Oavsett om stöpplingen ska utföras helt täckande eller genombrutet mot underlaget, ska detta först grundmålas. Anledningen är att underlaget annars suger ojämnt vilket medför i sin tur att den stöpplade ytan förlorar mycket av sin karaktär.

Om träets ådring “reser sig” i samband med grundmålningen bör du slipa den torkade ytan längs ådringen, med mycket fint slippapper. När ytan känns helt jämn ger du underlaget ytterligare en färgstrykning. Innan du utför stöppling på tidigare målat underlag bör du, av de skäl som tidigare nämnts, först ta bort all gammal färg, spackla, slipa och grundmåla.

Färgval när du ska måla och stöppla

Du bör alltid välja färgkvalitet med omsorg och hänsyn till både målningsunderlag och -teknik. Eftersom stöpplingen utförs på den våta färgytan, får inte färgen torka alltför snabbt. Trots detta kan du i de flesta fall använda vattenlöslig lackfärg eller latexfärg som ju har ganska kort torktid, efter som man arbetar på en begränsad yta i taget.

Lackfärgerna lämpar sig bäst till snickerier, köksluckor och möbler medan latexfärgen är ett bättre val när en väggyta ska ytbehandlas. Vill du ha den knottriga ytan överstora väggytor är stöppling däremot alltför tidsödande. I dessa fall bör du istället rulla på färgen med särskild roller som ger färgytan denna struktur.

När du stöpplar med lasyr får ytan en delvis annan karaktär. Väljer du en ljus bakgrundsfärg och en mörk lasyr framträder stöpplingen tydligt. En mörk bottenfärg kombinerat med ljus lasyr ger ytan en mer “skimrande” karaktär. När du stöpplar med lasyr bör du hålla dig till en kulör. Däremot kan man alltså med fördel arbeta med färgkombinationer vid stöppling med täckande färger.

Oavsett vilken färgtyp du väljer att arbeta med, är det viktigt att grundfärgen och stöpplingsfärgerna är anpassade till varandra. Passar inte färgtyperna ihop kan färgen få förändrade egenskaper för bl a tork-tider och hållbarhet. Om du är osäker med färgvalet kan du som regel få god vägledning i färgbutiken.

Bearbeta med stöpplare

Det finns speciella stöpplare i ett par storlekar när du ska arbeta med denna målningsteknik. Den vanligaste ser ut som en rakborste med tät borst. Du kan även använda en rund anstrykare även om den, med sitt långa och smala skaft, är svårare och mera ansträngande att stöta med.

Doppa penseln i stöppelfärgen utan att borsten blir helt färgfylld. Teststöppla mot ett plant underlag så att färgen fördelas jämnt i penseln. Ju mer färg du har i penseln desto svårare blir det att stöta ut färgen. När du arbetar med mer än en kulör bör du arbeta med alla färgerna växelvis, vått i vått.

Risken är alltid att du bearbetar färgerna för mycket, vilket innebär att skiftningarna mellan de olika nyanserna försvinner och en “ny” kulör framträder. Ströppling är alltså mycket en fråga om känsla och handlag!

Stöppla med täckande färger

Välj två eller fler nyanser, ton i ton eller i kontraster
Välj två eller fler nyanser, ton i ton eller i kontraster, och häll en klick av varje på t ex ett plastlock.

Doppa stöpplaren i en av färgerna
Doppa stöpplaren i en av färgerna på “paletten”. Se till att du inte får för mycket färg i borsten. Teststöppla lite först.

dutta på färgen på en begränsad yta
Håll penseln vinkelrätt mot underlaget och “dutta” på färgen på en begränsad yta.

Stöppla med kulörerna medan dom är våta
Medan färgen fortfarande är våt stöpplar du med de andra kulörerna på samma yta.

Sluta i tid innan färgerna går ihop till en kulör
När du arbetar vått i vått är det lätt att överarbeta. Sluta i tid innan färgerna går ihop till en kulör.Stöppla med lasyr

Använd en färg i ljus kulör som underlag
Använd en färg i ljus kulör som underlag. Då framträder det stöpplade mönstret bäst.

Stöppla, med en mörk kulör, lasyren på det torra underlaget
Stöppla, med en mörk kulör, lasyren på det torra underlaget. Tekniken blir fin bl a på mindre väggytor.


Stöpplar finns i olika storlekarDet bästa är att arbeta med en stöpplare (1). Sådana finns i ett par storlekar, men kan ibland vara svåra att få tag i. Alternativet är runda anstrykare (2).

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se