Möbelrenovering – Ytbehandla fanér och ädelträ

Slipar och ytbehandlar fanér och ädelträ

I den här artikeln får du lära dig utförlig information och steg för steg instruktionerna med förklarande fotografier om hur du ytbehandlar fanér och ädelträ.

Bortsett från att den slipbara ytan är tunnare och limmad på billigare träslag som inte tål hård slipning och starka lösningsmedel, skiljer sig inte ytbehandling av fanér nämnvärt från den av massivt trä. De regler som gäller för ett lyckat och hållbart resultat är som vid all målning att göra ett noggrant förarbete, att måla endast på torra ytor och i torr väderlek. Inte minst viktigt är det att använda rätt typ av färg. Följer du de traditionella reglerna är riskerna för ett misslyckat arbete, där färgen flagnar, fanéret lossnar eller träet får rötangrepp, mycket små.

Faner är en gammal teknik att utnyttja dyra och vackra träslag till en rimlig kostnad. Redan ett par tusen år före vår tideräkning utnyttjade egyptierna denna teknik för att tillverka möbler i ädelträ. Fanér är enkelt uttryckt mycket tunt skivat trä som limmas på massivt trä, träfiberplatta eller annan stomme. För det första vinner man stora ekonomiska fördelar med denna teknik, för det andra är risken liten för att stommaterialet ska slå sig eller krokna. Därför lämpar sig faner mycket bra till bland annat dörrar och bordsskivor.

I möbeltillverkning är fanér mycket vanligt. Detta beror naturligtvis i mycket hög grad på virkeskostnaderna. En matrumsgrupp i exempelvis massiv teak eller valnöt skulle vara näst intill olöslig för pengar.

Tunna skivor

Det finns flera sätt att “skiva” träet på. Det vanligaste är numera att man svarvar av sjok från stora stockar. På detta sätt kan man utnyttja det mesta av stocken och man slipper onödigt spill. Vissa träslag lämpar sig dock sämre för denna metod, då ådringen försvinner helt eller delvis. Sådant virke hyvlas istället. När fanéret torkats och behandlats, limmas träskiktet på annat trä. Ytskiktet har olika tjocklek beroende på användningsområde.

En bordsskiva av hög kvalitet har 3 millimeter faner medan ytterdörrar av hög kvalitet endast har 1,5 millimeter ytskikt. Om du vet fanérets tjocklek är det lättare att bedöma hur mycket du kan slipa ytan innan du målar eller ger annan ytbehandling. Eftersom ytskiktet är limmat finns det en viss risk för att faneret lossnar om träet utsätts för intensiv vattenbegjutning eller starka lösningsmedel. Detta kan man exempelvis se på bord med fanerad yta som använts flitigt utomhus.

Fanér kan lossna

När du tar bort gammal färg på tidigare målat fangir bör du undvika färgborttagningsmedel. De starka lösningsmedel som ingår i dessa vätskor kan nämligen om du har otur lösa upp limmet så att ytskiktet lossnar. När du målar en fanerad yta utomhus bör du först grunda med en alkyd oljegrundfärg. Måla därefter med en oljefärg eller en alkydoljefärg. Använd aldrig akrylat eller latexfärger utvändigt.

Risken för att färgskiktet spricker blir mindre och därmed också risken för att fukt kryper in mellan faner och stomme. Oavsett om du ska måla en tidigare målad yta eller en förut omålad, bör du göra ett noggrant förarbete. Detta skiljer sig inte så mycket oavsett förutsättningarna, däremot är arbetsordningen något annorlunda.

Ytbehandlar ädelträ med olja

Olja skyddar ädelträ

Behandling av ädelträ inskränker sig ofta till rengöring och inoljning. Detta beror helt säkert på att dessa ytor valts med tanke på att exponeras “naturelle” För att träet ska ha förutsättning att åldras på ett vackert sätt och inte spricka, bör man underhålla dessa obehandlade ytor med olja med jämna mellanrum. Innan oljan stryks på kan man behöva rengöra ytan från smuts och eventuellt slipa bort mindre skador i träet. För att ådringen ska framträda på rätt sätt är det viktigt att allt sliparbete utförs längs träets ådring. I annat fall ruggas ytan upp och repas, varvid ytan förlorar sin sammetsglans.

Varning

Numera används ofta s k spårad fangir till bl.a. garageportar och terrassdörrar. När du ska ytbehandla denna typ av faner är det extra viktigt att se till att alla ändytor blir mättade på färg eller olja. Missar du detta kan fukt ta sig in i faneret den vägen. Fukten bidrar i sin tur till att faneret sväller och till slut lossnar från stommaterialet.

Värt att veta om möbelrenovering och ytbehandling

När man målar på fanér kan det, i sällsynta fall, förekomma limgenomslag d v s genomblödning av lim. Denna missfärgning, som oftast sker vid utomhusmålning och syns tydligast vid målning med ljusa kulörer, är dock svår att bedöma innan målningen. Limgenomslag gör den målade ytan flammig.

Det här behöver du när du ska ytbehandla fanér och ädelträ:

Verktyg:
Hink (1) Svamp (2) Parkettskrapa (3) Trekantskrapa(4) Slipkloss (5) Stålspackel (6) Bredspackel (7) Mjuk borste (8) Lämpliga penslar i flera bredder (9)

Material:
Målarsoda, Fogmassa för ute eller innebruk, Trälagningsmassa, Slippapper, Grundfärg för ute eller innebruk, Täckfärg, Träolja, Lacknafta, Trasor, Shellack, ev. Klarlack.

Tidigare målad yta

Tidigare målad yta

Tips!

Eftersom fanerade ytor ofta har mycket vacker ådring kan du även lasera en sådan yta. Då bibehåller du träets struktur samtidigt som du kan välja en annan kulör än träets egen. När du laserar tidigare obehandlat trä bör du grunda med färglös lasyr. Den kulör du sedan har valt att använda blir några nyanser mörkare med varje ny strykning.

Klarlackera

Värt att veta

En lackad yta blir hård och tålig. En skada på en sådan yta blir dock som regel jack i träet och sprickor i lacken. Även en liten skada av sådant slag framträder tydligt och samlar med tiden även smuts. En väloljad yta blir däremot relativt seg. Det uppstår visserligen märken betydligt lättare på denna yta, men märkena blir vanligtvis inte så framträdande.

Olja in ytan


Oljeslipa ytan

Tips!

Om du ska täckmåla massivt och tidigare omålat trä bör du lackera alla kvistmärken med shellack. Med hjälp av detta “förband” förhindrar du genomblödning av kåda som missfärgar målningsytan. När du ska lackera exempelvis skåpsdörrar kan du med fördel använda en färgspruta. Tänk bara på att skydda både dig och den miljö du målar i från det kringflygande färgstoftet. Använd skyddspapper och en andningsmask med filter som klarar färgens lösningsmedel.

Värt att veta

Faner har viss rörelse mot stommaterialet. Detta beror bl.a. på att ytskiktet svarvats ur en rund stock och sedan pressats ut till plana skikt. När du målar faner, framför allt utomhus, är det därför viktigt att välja en oljefärg eller alkydoljefärg.

Om du ska spackla igen sprickor och andra skador är det viktigt att du väljer en fogmassa som lämpar sig till den ytbehandling du ska göra. Ska jobbet göras utomhus är det dessutom viktigt att massan är elastisk. Vissa fogmassor för utomhusbruk är dock inte övermålningsbara utan färgskiktet lossnar efter endast kort tid. Se därför till att du använder övermålningsbar fogmassa när du målar utomhus. Inomhus kan du däremot som regel använda vanlig spackelfärg. Om du måste fylla igen sprickor på en yta som sedan ska klarlackeras ska du istället använda speciell trälagningsmassa i lämplig kulör.

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se