Stänkmåla möbler och väggar

Stänkmålad vägg

Stänkmålning är en gammal och mycket dekorativ målningsteknik. På 1600 och 1700-talen var det modernt med avancerad dekorationsmålning, som till exempel marmorering på slott och herrgårdar, I enklare hem imiterades denna teknik med stänkmåleri.

Även om stänkmålning är ett delvis slumpartat sätt att dekorera en yta på, fordras en viss teknik för att stänka jämnt, Öva därför gärna på en skiva eller liknande först, innan du ger dig på möbler eller hela väggar.

Förr användes nästan uteslutande limfärg vid stänkmålning. Denna färgtyp är lätt att stänka ut och ger också ett speciellt djup åt den dekorerade ytan. Limfärg är dock mindre tålig än de moderna färgsorterna. Numera är det därför mera vanligt att man använder en matt latexfärg.

För att färgen ska lämna kvasten eller penseln rätt, fordras snärt i handrörelsen i och att färgen har rätt konsistens. Det senare får du genom att späda stänkfärgerna med deras lösningsmedel. När du späder ut färgen rör du ner lite lösningsmedel i taget och testar färgen. Blandningen ska lätt lämna penseln utan att du sedan får rinnmärken i stänkmönstret. En god tumregel är att dryga ut färgen med ca 20 procent lösningsmedel, men prova dig ändå fram.

Förr var stänkmåleriet vanligast på inomhusväggar. Numera – när det finns ett rikt utbud av mönstrade tapeter – är det mera vanligt att man dekorerar möbler med denna teknik. Tänk dock på att målnings-tekniken stänker mycket. Täck därför noga allt som du inte vill ska få färgstänk.

Stänkredskap

Eftersom storleken på färgstänken i hög grad regleras av grovleken på hår eller annat material i kvasten, bör du pröva dig fram bland målningsredskapen. För stänkmålning på mindre ytor är det som regel enklast att arbeta med anstrykare i lämplig storlek. När man stänkmålar större ytor, till exempel hela eller halva väggar, finns även andra alternativ.

Hornsuggan – den runda rödfärgspenseln med böjt skaft – fungerar utmärkt vid stänkmålning på väggar. Vill du dekorera på gammalt vis bör du istället använda en björkriskvast. Eftersom grovleken på riset ofta varierar kraftigt, får du också stora skillnader på färgstänken, vilket kan vara mycket dekorativt.

För att fördela stänken jämnt över en större yta fordras att du håller samma avstånd hela tiden. Du bör också försöka förflytta dig med ungefär samma stegbredd och slå av färgen med samma kraft hela tiden. Glöm bara inte bort att slå av överskottsfärgen ur penseln varje gång du har doppat den i färgburken.

Verktyg och material du behöver när du ska stänkmåla:

Verktyg:
1. Hornsugga 2. Rund anstrykare 3. Björkriskvast eller -visp 4. Kalkkvast 5. Rörpinne.

Material:
Lim eller latexfärg, Lösningsmedel, Maskeringstejp, Skyddsplast eller -papper.

Kulörval

Du kan i stort sett välja kulör till botten och stänkfärgerna helt efter eget tycke och smak. Det du bör se till är att de matchande stänkfärgerna tydligt framträder mot bottenfärgen. Det vanligaste är att välja en stänkfärg som är ljusare och en som är mörkare än bottenfärgen. Stänker du dessutom ut den mörkare kulören först får du ett bättre djup i den dekorerade ytan. Förr var de vanligaste bottenfärgerna rosa, ljust gråblå eller grågrön. På detta underlag stänkmålade man ofta med färgerna vitt och mörkbrunt.

Vid dekorering av hela väggar är det mycket effektfullt att välja en ljus bottenfärg till övre vägghalvan och en mörk till den undre eller vice versa. Stänkmålar du sedan med två kulörer som syns tydligt på båda bottenfärgerna blir resultatet näst intill en synvilla. Man måste titta mer än en gång för att kunna konstatera att det endast finns två effektkulörer över hela ytan. Tydligast framstår detta fenomen om du markerar skarven mitt på väggen genom att måla en mörk rand eller fästa en trälist.

Förarbete

Skydda golvet innan du börjar stänkmåla
1.Innan du börjar dekorera med stänkmålning måste du skydda golv etc med skyddspapper och maskeringstejp.

Täck även andra partier som du är rädd om
2.Ska du endast stänkmåla t ex nedre vägghalvan måste du också täcka övre vägghalvan med papper eller plast.

Lägg över skyddspapper och täck detaljer som inte ska dekoreras.
3.Vissa möbler blir fina med stänkmålning. Lägg över skyddspapper och täck detaljer som inte ska dekoreras.

Stänkmåla väggar

Gör ett noggrant förarbete och täckmåla därefter väggen i bottenfärgen 1-2 gånger
1.Gör ett noggrant förarbete och täckmåla därefter väggen i bottenfärgen 1-2 gånger. Låt torka.

Späd stänkfärgerna med färgens lösningsmedel till lämplig konsistens
2.Späd stänkfärgerna med färgens lösningsmedel till lämplig konsistens. 20 procents spädning brukar bli lagom.

Testa färgblandningen på en pappskiva
3.Testa blandningen på en pappskiva. Lägger sig färgen i feta droppar, späd mera. Rinner den, så tillsätt mer färg.

Slå alltid av överskottsfärg mot en pappskiva
4.När blandningen är klar kan du börja stänka. Slå alltid av överskottsfärg mot en pappskiva.

Stänk av färgen genom att slå på din fria hand eller arm
5.Stänk av färgen genom att slå på din fria hand eller arm. Resultatet blir då jämnt fördelade droppar.

Du kan också få stänken på plats med hjälp av svepande rörelser
6.Du kan också få stänken på plats med hjälp av svepande rörelser, utan att slå på handen.

Om man slår på sin fria hand och dropparna faller rakt mot väggen, blir stänken runda
7.Om man slår på sin fria hand och dropparna faller rakt mot väggen, blir stänken runda. Här har vi använt kalkkvast.

Om du slår av dropparna snett mot väggen blir stänken ovala
8.Om man däremot slår av dropparna snett mot väggen, eller ”sveper” av dem, blir stänken ovala.

Med en kvast av björkris blir resultatet mer omväxlande
9.Med en kvast av björkris blir resultatet mer omväxlande, med linjer inblandade i stänken.

Man kan använda en hornsugga
10.Man kan använda en hornsugga. Stänken får då olika storlek och mönstret blir varierat.

När den första stänkfärgen har torkat, stänker du på den andra på samma sätt
11.När den första stänkfärgen har torkat, stänker du på den andra på samma sätt.

Med en så stor pensel som en hornsugga kan du stänka med båda färgerna
12.Med en så stor pensel eller kvast kan du stänka med båda färgerna. Doppa kvastens ena sida i färg.

Doppa därefter försiktigt den andra delen av penseln i färg
13.Doppa därefter försiktigt den andra delen av kvasten i färg. Stänk av mot pappskivan.

När båda kulörerna stänks på samtidigt, blir effekten av måleriet ytterligare förstärkt
14.När båda kulörerna stänks på samtidigt, blir effekten av måleriet ytterligare förstärkt.

Stänkmåla möbler

En gammal byrå, ett bord eller dylikt får nytt utseende med stänkmålning
1.En gammal byrå, ett bord eller dylikt får nytt utseende med stänkmålning. Välj i första hand de stora, plana ytorna.

När ytan har täckmålats och torkat kan du dekorera
2.När ytan har täckmålats och torkat kan du dekorera. Använd mindre penslar eller en riskvast av björk.

Stänk alltid av färgöverskottet mot en pappskiva innan du dekorerar ytan
3.Stänk alltid av färgöverskottet mot en pappskiva innan du dekorerar ytan, så undviker du rinnmärken.

Här använder vi en rund anstrykare
4.Här använder vi en rund anstrykare. Det är vanligast att man stänker med två kulörer, men du kan även använda fler.

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top