Isolera vinden med mineralull

isolerar-vinden-med-mineralull.jpg

I den här artikeln hittar du utförlig information och gör det själv instruktioner med förklarande fotografier om hur du gör och vad man ska tänka på när man ska isolera vinden med mineralull.

Att skaffa ett eget småhus hör till de stora, positiva upplevelserna i tillvaron även om det, inte minst ekonomiskt, kan vara lite kärvt både i portgången och under de första åren. Många mildrar det omedelbara ekonomiska trycket genom att välja ett 1 1/2 planshus och skjuta isolering och inredning av vindsvåningen på framtiden. Detta är ofta ett klokt beslut och glädjen blir givetvis dubbel den dag man kan utöka bostadsytan med 50-60 m2.

Barnen blir större och kräver utrymme därefter. Familjen växer i antal. Någon behöver ostört studie eller arbetsutrymme… Skälen till att man vill utöka bostadsytan genom att inreda utrymmet ovanför vindsbjälklaget kan vara många. Ett skäl som man inte alltid tänker på är att ett äldre hus med oinredd vind kan vara åtskilligt billigare att köpa än t.ex. ett enplanshus med helt utnyttjad byggyta.

En sak är nämligen helt klar: Även om det kan ta lite tid och innebära en hel del ”gymnastik” är det inte särskilt svårt att själv isolera vinden och därmed göra den beboelig. Principen för isoleringen är densamma som vid all annan isolering, liksom syftet, att hålla nere värmekostnaderna och samtidigt vinna en högre bostadskomfort. Tekniken skiljer sig däremot en hel del, inte minst därför att en vindsvåning har så många fler vinklar och hindrande byggdetaljer än vanliga, kvadratiska eller rektangulära rum med obrutna väggar. Därför måste man räkna med att det oftast tar lite längre tid att genomföra en isolering av detta slag.

Det är också klokt att räkna med ett lugnare arbetstempo än normalt dels därför att det kan vara lite svårt att kunna arbeta bekvämt, dels därför att arbetet kräver stor noggrannhet. Köldbryggor, otäta skarvar, brister i tätningen och framför allt en felaktig eller otillräcklig ventilering kan inte bara äventyra effekten av isoleringen utan också orsaka t.ex. fuktskador.

Det lönar sig att isolera vinden tjockt

Vilket isoleringsmaterial du väljer har i princip ingen större betydelse, men i det här exemplet har vi valt att arbeta med mineralull i mattor och skivor. Isoleringstjockleken bör du välja efter just ditt hus behov. Att isolera och inreda en vindsvåning kostar en hel del pengar och därför gör du klokt i att ta kontakt med din kommuns energirådgivning. Ju tjockare isolering du lägger desto effektivare blir den givetvis och när det gäller vindsutrymmen ska man vara klar över att de stora värmeförlusterna går just den vägen. Eftersom isoleringen byggs på inåt förlorar man en del utrymme med väl tilltagna isoleringsmått, men på sikt står den förlusten inte i rimlig proportion till energikostnaderna. God isolering är alltid energisparande.

Några viktiga förutsättningar

Hus som byggts med tanke på en senare vindsinredning är oftast förberedda för denna. Men det finns givetvis undantag. Saknas trappa från bottenvåningen måste du givetvis först av allt ordna med en sådan. I regel är i varje fall utrymmet för trappan reserverat. Du gör klokt i att gå tillbaka till de gamla byggnadsritningarna för att kontrollera hur man tänkte när huset ritades. Vindsbjälklaget är givetvis redan isolerat, men det är inte säkert att något golv är inlagt. Finns inget golv bör du kontrollera isoleringen och ev. förbättra den. Lösullsisolering kan du göra effektivare genom att lufta den med hjälp av en kratta. Eftersom du inte kan trampa i bjälklagsisoleringen måste du om det inte redan är gjort först av allt lägga undergolvet.

Innan du ger dig i kast med att isolera vinden måste du bestämma om några rördragningar måste göras för att vindsvåningen ska fungera så som du avser. Låt i så fall göra dessa, om de påverkar isoleringen.
Bestäm också var strömbrytare, vägg och andra eluttag ska sitta. Ska ledningsdragningarna göras osynliga måste detta göras före isoleringen och av behörig elektriker. Kontrollera att gavelväggarnas vindskydd är helt. Om så inte är fallet måste du ordna den detaljen medan du ännu kommer åt.

Värt att veta

Vissa byggregler kan förefalla motsägelsefulla utan att vara det. Exempel: Otäta skarvar i isoleringen är lika förödande som att yttertakets insida inte blir ordentligt ventilerad. Det är därför takfotsskivan, med sin dubbla funktion att säkerställa luftspalten mot utsidan och hindra kall luft att komma in i isoleringen, är så angelägen.

Tips!

Det är lättare att montera takstolsskivan om du först isolerar de motstående snedtaken och därefter bjälklagets mittsektion. Isoleringen och issoleringsarbetet uppe på bjälklaget kan vara besvärligt p g a den låga takhöjden och bristen på fast underlag. Trampa inte i isoleringen utan lägg ut stadiga landgångar att gå på.

Skiss på isolering av vindenSkissen visar isolering av gavelväggar, mellanbjäklag, snedtal och hanbjälkar.

Det här behöver du när du ska isolera vinden:

Verktyg:
Hammare (1) Fogsvans (2) Isolerkniv (3) Häftpistol (4) Borrmaskin och borrstål, ev (5) Skruvmejsel, ev (6) Hovtång (7) Tumstock (8) Vinkelhake (9) Snickarpenna (10) Riktbräda (11)

Material:
Isolering: Mineralull på rulle, Takfotsskiva, Takstolsskiva, Byggmatta med vindskydd, Tätningsremsor. Virke för reglar och läkt, Spik, Skruv, ev. Spikplåtar, Förhydningspapp.

Gavelväggarna


Värt att veta vid isolering av vinden

Så länge isoleringen inte påverkar husets yttre utseende behöver du inte ha byggnadslov för att få göra arbetet. Byggnadslov behövs inte heller för nya elledningar. Men installationen måste som vanligt göras av behörig fackman. Om du däremot drar nya rörledningar och nyinstallerar eller kompletterar byggnadens VVS anläggning kan byggnadslov behövas.

Isolering av mellanbjälklaget


Isolering av stödbensväggen

Isolering av hanbjälklaget

Värt att veta om isoleringsskivor

Med hjälp av takstolsskivan undviker du att skarva isoleringen i den mycket känsliga vinkeln mellan stödbenet och snedtaket och får på så sätt ett obrutet vindskydd. Takstolsskivans vindskyddande papper gör dessutom att du inte behöver sätta upp något extra vindskydd på dessa delar av isoleringen.

Efterarbetet


Av skissen framgår hur du ska mäta för att få en oklanderlig passning.Vinkelsnittet för passningen mellan stödbenet och snedtaket styrs av isolertjockleken och varierar vanligen mellan 80-100 mm bredd. Därför är det mycket viktigt att du mäter noggrant, så att vecket kommer exakt i vinkeln. Av skissen framgår hur du ska mäta för att få en oklanderlig passning vid isolering av vinden.

[/col]


Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation / fackman innan du startar.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top
Top